7 juli 2016
Over ons

Geplande ontruimingsoefening op terrein BASF Heerenveen

Op donderdag 7 juli 2016 heeft BASF op haar bedrijfsterrein in Heerenveen een geplande ontruimingsoefening gehouden. Deze reguliere ontruimingsoefening is een onderdeel van ons kwaliteits- en veiligheidsbeleid. Aan het einde van de ochtend was het ontruimingsalarm hoorbaar in de omgeving. Aanwezigen op het bedrijfsterrein moesten zich in het kader van de oefening melden bij de ontruimingsleiders op een van de verzamelplaatsen.

De ontruimingsoefening heeft zo’n 20 minuten in beslag genomen en is naar tevredenheid verlopen.

Laatste update 7 juli 2016