27 augustus 2018
Over ons

Rapport Inspectie Ministerie SZW

Op 24 juli 2018 heeft er een inspectie plaatsgevonden namens het Ministerie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid (Inspectie SZW) in het kader van blootstelling aan gevaarlijke stoffen. Op 21 augustus hebben we het rapport van de arbeidsinspecteur ontvangen. Uit de inspectie is gebleken dat de blootstellingbeoordeling voor een aantal stoffen niet helemaal volledig is. Het gaat dan met name om het vastleggen van theoretische blootstellingsrisico’s op een werkplek zonder gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM).

In de praktijk echter komt deze situatie niet voor want onze medewerkers dienen de voorgeschreven persoonlijke beschermingsmiddelen te dragen tijdens de uitvoering van hun werkzaamheden. Dat is vastgelegd in procedures en instructies. Welke specifieke PBM's er voor het werken met bepaalde stoffen zijn voorgeschreven, is vastgelegd in de Veiligheidsinformatiebladen voor de op de locatie aanwezige stoffen.

BASF Heerenveen doet geen enkele concessie op het gebied van veiligheid en is inmiddels gestart met aanvullende blootstellingsbeoordelingen op de werkplek.

De Inspectie heeft BASF tot 15 november de tijd gegeven de tekortkoming volgens het Arbeidsomstandighedenbesluit op te heffen. We waarderen de bijdrage van de inspecteur en zullen zorgen dat dit punt zo spoedig zal worden hersteld.Laatste update 27 augustus 2018