Global Home
30 czerwca 2017
Media

Polski przemysł chemiczny: ogromna przestrzeń do wspólnego wdrażania nowych rozwiązań

Andreas Gietl_BASF Polska_Kongres Polska Chemia (15).jpg
  •  BASF Polska Partnerem Specjalnym najważniejszego wydarzenia w branży chemicznej w Polsce
  • IV Kongres Polska Chemia zorganizowany przez PIPC: główna platforma wymiany pomysłów dla sektora chemicznego
  • Firmy chemiczne w Polsce: idea współdziałania w celu wspierania rozwoju polskiego rynku chemicznego
  • Wyzwania dla przemysłu — jak zwiększyć innowacyjność i przyspieszyć wdrażanie kluczowych i zrównoważonych rozwiązań?
  • Jak utrzymać dobry klimat gospodarczy w branży chemicznej w Europie?
  • BASF Polska wyróżniona za 25 lat obecności na polskim rynku chemicznym

Podczas IV Kongresu Polska Chemia, który odbył się w dniach 7–8 czerwca, przedstawiciele polskiego przemysłu chemicznego dyskutowali na temat najbardziej optymalnych sposobów skutecznego wykorzystania szans na wzrost i rozwój. Kongres organizowany przez Polską Izbę Przemysłu Chemicznego (PIPC) to najlepsza okazja do zaakcentowania potrzeb i wyzwań, a jednocześnie do wspólnego poszukiwania najlepszych rozwiązań, oferowanych przez firmy działające na polskim rynku chemicznym. Firma BASF Polska została Partnerem Specjalnym Kongresu, a jej przedstawiciele uczestniczyli w najważniejszych debatach, które miały na celu przedstawienie sytuacji branży chemicznej w Polsce i w Europie. BASF Polska otrzymała również gratulacje w uznaniu za 25 lat obecności na rynku oraz za współtworzenie polskiego rynku chemicznego.

Przemysł chemiczny w Europie: świadomy wyzwań oraz swoich mocnych stron

Jako jedna z największych i najbardziej zróżnicowanych branż na świecie, europejski przemysł chemiczny zaopatruje niemal wszystkie sektory gospodarki, dostarczając innowacyjnych i spełniających kryteria zrównoważonego rozwoju odpowiedzi na współczesne wyzwania gospodarcze i środowiskowe. Wciąż odgrywa on kluczową rolę w dostarczaniu produktów i usług dla wszystkich sektorów produkcyjnych. Na przestrzeni lat zapewnił zatrudnienie i zamożność milionom Europejczyków.

Przedstawiciele polskiego przemysłu chemicznego podkreślali znaczenie najnowszych trendów oraz wyzwań, istotnych z punktu widzenia dalszego rozwoju przemysłu chemicznego w Europie i w Polsce. Ekspertyzy w tym zakresie dostarczyły również najważniejsze stowarzyszenia skupiające firmy chemiczne – Polska Izba Przemysłu Chemicznego (PIPC) oraz jej europejski partner – Europejska Rada Przemysłu Chemicznego (European Chemical Industry Council, CEFIC).

Wnioski zostały zaprezentowane między innymi podczas debaty „Perspektywy rozwoju branży chemicznej w Polsce, w Europie i na świecie.” Wśród kluczowych wyzwań, z jakimi będą musiały się zmierzyć firmy chemiczne w Polsce i w Europie, uczestnicy panelu dyskusyjnego wymieniali brak dostępu do konkurencyjnych cenowo surowców, konieczność dostosowania się do zmian regulacyjnych (które niestety często wiążą się z wysokimi kosztami ich wdrożenia) oraz wiążąca się z tym presja na zwiększenie innowacyjności.

Mimo to, ostatnie miesiące pokazały, że klimat dla przemysłu chemicznego wydaje się korzystny. Nastroje w gospodarce globalnej są dobre: przychody ze sprzedaży w branży chemicznej rosną sukcesywnie od III kw. 2016 r.

„Początek 2017 r. był dla firmy BASF bardzo pomyślny: przychody ze sprzedaży w pierwszym kwartale wzrosły o 19% do wysokości 16,9 mld Euro w porównaniu z tym samym okresem w roku ubiegłym. Dla całego rynku chemicznego kluczowa jest odpowiedź na pytanie, czy dalszy pozytywny rozwój rynku produktów chemicznych w UE będzie podążał za obecnym, obiecującym trendem. W celu utrzymania właściwego kierunku konieczne jest wspólne i zharmonizowane podejście do kwestii ekonomicznych i prawnych. Stworzenie jasnego, spójnego i przewidywalnego otoczenia regulacyjnego, które przy utrzymaniu najniższych kosztów będzie skutecznie realizować założone cele rozwojowe, ma kluczowe znaczenie dla stymulowania inwestycji, tworzenia miejsc pracy i wzrostu gospodarczego w Europie” – powiedział podczas debaty Andreas Gietl, Dyrektor Zarządzający BASF Polska.

Wstępna deklaracja współpracy pomiędzy firmami chemicznymi

Wspólne dyskusje koncentrowały się również na określeniu mocnych stron i szans, w szczególności w odniesieniu do sytuacji w Polsce. Jest to niewątpliwie temat wart poruszenia, ponieważ polski przemysł chemiczny to branża o dużym potencjale do wsparcia wzrostu całej polskiej gospodarki. Po przetwórstwie żywności, przemysł chemiczny to druga co do wielkości branża w Polsce, której przychody ze sprzedaży sięgają 34,3 mld Euro (dane za 2015 r.; CEFIC). Zatrudnienie w sektorze wynosi 266 000 osób. Do mocnych stron przemysłu chemicznego należy zaliczyć m.in. wysoką efektywność w wykorzystaniu zasobów i energii (szczególnie w produkcji nawozów i produktów petrochemicznych); dobrze wykształcony i wydajny personel; rozwinięte ośrodki badawczo-rozwojowe, uczelnie techniczne; wysoki poziom wiedzy z zakresu bezpieczeństwa procesowego. Wszystko to stanowi o ogromnym potencjale, który odpowiednich dobrych rozwiązań, zapewniających dalszy rozwój branży chemicznej.

W celu wzmocnienia pozycji sektora oraz ograniczenia niekorzystnego wpływu uzależnienia od surowców importowanych, paneliści podkreślali konieczność skoncentrowania działań przemysłu chemicznego
na specjalizacji i innowacji.

Firmy w Polsce wyraźnie dostrzegają taką potrzebę: nadal istnieje bardzo duża przestrzeń dla nowych rozwiązań, które zapewnią wsparcie dla całego polskiego rynku chemicznego. Wdrożenie tych rozwiązań wymaga stworzenia odpowiednich koncepcji – we współpracy pomiędzy wszystkimi reprezentantami branży.

„Reprezentanci polskiego przemysłu chemicznego przedstawili bardzo dobry pomysł: zgromadźmy razem wszystkie firmy chemiczne i poszukajmy wspólnie rozwiązań potrzebnych dla dalszego rozwoju branży. Wierzę, że możemy zrobić nawet więcej zgromadźmy razem nie tylko firmy, ale i klientów i skoncentrujmy się na tym, co możemy dla nich zrobić, aby mogli działać jeszcze efektywniej i w zrównoważony sposób. Współpraca zainicjowana przez przemysł chemiczny i zakrojona na tak szeroką skalę mogłaby być najlepszym kierunkiem do poszukiwania najwłaściwszych rozwiązań. Innowacje w przemyśle chemicznym są najbardziej skuteczne wtedy, gdy tworzą wartość dodaną dla klientów” – podkreślił Andreas Gietl, Dyrektor Zarządzający BASF Polska.

Nowe kierunki dalszego rozwoju

Cały program kongresu Polska Chemia koncentrował się wokół wspólnego poszukiwania pomysłów na dalszy rozwój branży chemicznej. Wśród najważniejszych tematów przedstawiono koncepcję „Przemysłu 4.0” – bezpośrednio związaną z cyfryzacją procesów produkcyjnych w ramach całego łańcucha wartości. Zrealizowany został m.in. panel dyskusyjny poświęcony tej tematyce.

„Innowacje to właściwie jedyna droga do dalszego rozwoju europejskiej branży chemicznej na rynku globalnym. Cyfryzacja stanowi ogromną szansę dla całego sektora. Główny potencjał, jaki dostrzegamy
w rozwijaniu takich działań, to możliwość stworzenia zintegrowanego łańcucha dostaw z naszymi klientami oraz m.in. wymiana istotnych danych logistycznych. Umożliwiłoby to zapewne jeszcze efektywniejsze i szybsze zaopatrywanie naszych klientów. Kolejną korzyścią jest np. indywidualizacja - możliwość jak najlepszego dostosowania oferty do potrzeb klientów w oparciu m.in. o specjalne
modele symulacyjne, które umożliwią prognozowanie wyników. Obecne perspektywy globalne wskazują, że Przemysł 4.0 jest koniecznością wymagającą dalszego zaangażowania” – powiedział Marek Jagieła, dyrektor Działu Sprzedaży Chemii Przemysłowej oraz Działu Rozwoju Rynku BASF Polska.

Wdrożenie cyfrowych i inteligentnych technologii mogłoby w znacznym stopniu zwiększyć możliwości w zakresie produkcji wyrobów chemicznych. Dzięki wykorzystaniu tego typu rozwiązań, możliwe jest stworzenie dodatkowej wartości dla klientów poprzez zwiększenie wydajności i efektywności procesów, związanych z produkcją
i transportem. Zintegrowane wykorzystanie danych mogłoby wzmocnić również potencjał innowacyjny. Przykładem takich działań jest współpraca pomiędzy BASF i Hewlett Packard Enterprise, nawiązana w marcu 2017 r. w zakresie jednego z największych na świecie superkomputerów do badań z dziedziny chemii przemysłowej. Celem współpracy jest wykonanie milowego kroku w symulacji komputerowej i modelowaniu eksperymentów.

………………………………………………………………………….....

Kongres Polska Chemia stanowi główną platformę do dyskusji, w ramach której przedstawiciele firm chemicznych mogą wymieniać się wiedzą z zakresu najważniejszych wyzwań związanych z rozwojem branży. Obecna, czwarta już edycja, pokazała, że wydarzenie może stanowić doskonałą platformę do tworzenia nowych, wspólnych strategii rozwoju rynku chemicznego w Polsce.

O BASF Polska

Portfolio BASF w Polsce obejmuje chemię przemysłową, tworzywa sztuczne, środki ochrony roślin, chemię budowlaną (w tym domieszki do betonu), lakiery oraz katalizatory samochodowe. Funkcjonują tu m.in. zakłady w Środzie Śląskiej koło Wrocławia (katalizatory), w Myślenicach koło Krakowa oraz centrum dystrybucyjno-logistyczne w Śremie koło Poznania. Jesteśmy w Polsce partnerem firm z bardzo wielu gałęzi przemysłu. Jesteśmy firmą odpowiedzialną społecznie, dążącą do lepszej ochrony klimatu, promującą inteligentną energię (smart energy) i popularyzującą edukację chemiczną. Od 2010 roku BASF Polska jest wyłącznym partnerem laboratorium chemicznego dla dzieci i młodzieży w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Podobne dwa laboratoria działają w Humanitarium na terenie Wrocławskiego Centrum Badań EIT+. Wszystkie laboratoria rocznie odwiedzane są przez blisko 40 tys. gości.

2017 rok jest dla nas rokiem szczególnym. Świętujemy 25 lat obecności w Polsce! Nasza przygoda rozpoczęła się w 1992 roku. W 2014 roku w Środzie Śląskiej pod Wrocławiem otworzyliśmy największy zakład produkcji katalizatorów BASF w Europie. Pod koniec 2016 roku – dzięki nabyciu firmy Chemetall - ponownie poszerzyliśmy zasięg. W ciągu ostatnich dwóch lat zespół BASF Polska powiększył się dwukrotnie. Dziś firma zatrudnia blisko 800 pracowników, a wartość naszej sprzedaży za 2016 rok wyniosła 778 mln Euro.

Więcej informacji na http://www.basf.pl oraz na naszym profilu chemiatomy
na Facebooku.

Andreas Gietl_BASF Polska_Kongres Polska Chemia (14).jpg
Ostatnia aktualizacja 30 czerwca 2017