Global Home

BASF – Polska

W BASF tworzymy chemię dla zrównoważonej przyszłości. Łączymy sukces ekonomiczny z ochroną środowiska naturalnego i odpowiedzialnością społeczną. Naszym klientom, którzy reprezentują praktycznie wszystkie branże, stwarzamy możliwość zaspokojenia obecnych i przyszłych potrzeb społeczeństwa za pomocą innowacji i osiągnięć nauki.

new-strategy.png

Strategia korporacyjna BASF

Nasi klienci z różnych branż i regionów stają w obliczu zróżnicowanych wyzwań społecznych i środowiskowych, wynikających z ograniczonej dostępności zasobów naturalnych i rosnących wymagań konsumentów. Chemia to klucz do rozwiązania tych wyzwań. Przeczytaj więcej o naszych obszarach działania naszych celach.

Najnowsze informacje prasowe

Pracuj z nami

Magazyn Creating Chemistry

Akcje BASF