25 sierpnia 2022

BASF zawiera umowy o dostawę czystej energii dla ponad 20 swoich zakładów w Stanach Zjednoczonych.

  • BASF umożliwia realizację projektów w zakresie energii odnawialnej w ramach umów VPPA na łącznie 250 MW
  • Dostawy energii dla ponad 20 zakładów produkcyjnych będą kompensowane energetyką słoneczną i wiatrową
  • Udział energii odnawialnej wzrośnie do ponad 25% całkowitego zużycia energii elektrycznej przez BASF w Ameryce Północnej

Firma BASF zobowiązała się stosować rozwiązania z zakresu energii odnawialnej w swoich zakładach w Stanach Zjednoczonych. Jednym z takich rozwiązań są umowy wirtualnego zakupu energii (VPPA) dotyczące łącznie 250 megawatów (MW) mocy pozyskiwanej z instalacji solarnych i wiatrowych. Umowy przewidują kompensację zużycia elektryczności wysokowęglowej w ponad 20 zakładach produkcyjnych BASF w kilku stanach, od Teksasu do Michigan.

Energia ze źródeł odnawialnych jest istotnym narzędziem, za pomocą którego BASF stara się osiągnąć ambitny cel zerowego bilansu emisji do 2050 r.” — powiedział Michael Heinz, członek Rady Dyrektorów BASF SE oraz dyrektor generalny BASF Corporation. „Zamierzamy dalej ograniczać nasz ślad energetyczny w regionie i będziemy przeprowadzać transformację energetyczną produkcji chemicznej w Ameryce Północnej”.

Umowy dotyczące łącznej mocy wytwórczej 250 MW energii ze źródeł odnawialnych przekładają się na zakup ponad 660 000 megawatogodzin (MWh) energii elektrycznej rocznie — to tyle, ile zużywa ponad 90 000 średnich gospodarstw domowych w USA. Amerykańska Agencja Ochrony Środowiska (EPA) szacuje, że umowy VPPA skompensują ponad 472 500 ton emisji CO2 rocznie. Dzięki zawartym umowom udział energii odnawialnej w całkowitym zużyciu energii elektrycznej przez BASF w Ameryce Północnej wzrośnie do ponad 25%.

Umowy te pomagają nam osiągać nasze cele w zakresie czystej energii w obszarach, w których lokalna infrastruktura elektroenergetyczna nie dostarcza odpowiedniej ilości energii ze źródeł odnawialnych” — wyjaśnił Tobias Dratt, dyrektor generalny BASF North America. „Jednocześnie nasze zaangażowanie finansowe umożliwia realizację dużych projektów energetyki słonecznej i wiatrowej oraz przyczynia się do wprowadzenia większej ilości czystej energii do sieci”.

Aby zrealizować ambitne cele w zakresie emisji, BASF współpracuje z różnymi partnerami, którzy promują i stymulują zrównoważoną transformację sektora energetycznego. BASF będzie kupować 100 MW energii wytwarzanej przez Dawn Solar. Kolejne 150 MW energii pozyska na podstawie umów z EDF Energy Services.

W zeszłym roku współpraca z EDF Energy Services dodała 35 MW energii wiatrowej do miksu energetycznego zakładów produkcyjnych BASF we Freeport i Pasadenie w Teksasie. W innym wspólnym projekcie z EDF Renewables na terenie zakładów BASF w Toms Rive powstała największa w New Jersey instalacja słoneczna oraz największy projekt energetyki solarnej zrealizowany w obiekcie objętym programem Superfund w Stanach Zjednoczonych.

BASF dąży do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych do 2030 o 25% względem 2018 r. oraz osiągnięcia zerowej emisji netto do 2050 r. Jedną z ważnych dźwigni ograniczania emisji jest zastąpienie energii elektrycznej pochodzącej z paliw kopalnych energią elektryczną wytwarzaną bez ich udziału. BASF chce zapewnić sobie wymagane ilości energii odnawialnej zarówno poprzez jej wytwarzanie, jak i zakup.

 

BASF

W BASF tworzymy chemię dla zrównoważonej przyszłości. Łączymy sukces gospodarczy z ochroną środowiska i odpowiedzialnością społeczną. Ponad 111 000 pracowników Grupy BASF przyczynia się do sukcesu naszych klientów reprezentujących niemal wszystkie branże i kraje świata. Prowadzimy działalność w sześciu segmentach: chemikalia, materiały, rozwiązania dla przemysłu, technologie powierzchniowe, żywienie i higiena oraz rozwiązania dla rolnictwa. W 2021 r. przychody firmy BASF ze sprzedaży wyniosły 78,6 mld EUR. Akcje BASF są notowane na giełdzie we Frankfurcie (symbol: BAS), zaś w USA emitowane są amerykańskie kwity depozytowe spółki (symbol: BASFY). Więcej informacji można znaleźć na stronie www.basf.com.

Katarzyna Kowalewska
Katarzyna Kowalewska
Starsza Specjalistka ds. Media Relations & CSR
Ostatnia aktualizacja 25 sierpnia 2022