27 czerwca 2024
Media

Enerflex i BASF współpracują przy rozwiązaniach w zakresie przechwytywania, wykorzystania i przechowywania związków węgla

  • Technologia OASE® blue firmy BASF przyczynia się do zrównoważonego rozwoju poprzez przechwytywanie CO2 z procesów spalania
  • Enerflex wnosi kompetencje inżynierskie, produkcyjne i integracyjne dotyczące systemów przetwarzania i sprężania gazów
  • Enerflex i BASF wspólnie opracowują rozwiązania dla klientów zainteresowanych dalszym ograniczaniem emisji gazów cieplarnianych

Calgary (Alberta) - Enerflex Ltd. (Enerflex) i BASF podpisały list intencyjny w sprawie wspólnych działań na rzecz wdrażania na skalę komercyjną rozwiązań w zakresie przechwytywania, wykorzystania i przechowywania związków węgla (CCUS). Współpraca umożliwi połączenie kompetencji inżynierskich, produkcyjnych i integracyjnych Enerflex dotyczących systemów przetwarzania i sprężania gazów z opracowaną przez BASF technologią OASE® blue umożliwiającą przechwytywanie CO2 ze spalin i procesów spalania.

Enerflex działa w branży systemów przetwarzania i sprężania gazów już od 40 lat. W tym czasie firma zrealizowała ponad 150 projektów CCUS, które przechwytują 5 mln ton CO2 rocznie. BASF jest uznanym liderem technologii sekwestracji związków węgla z ponad 500 zrealizowanymi instalacjami tego typu. Podpisany list intencyjny ma ułatwić rozwijanie ekonomicznych rozwiązań CCUS i przygotować grunt dla globalnego postępu w zakresie dekarbonizacji.

Współpraca z BASF jest przykładem naszego zaangażowania na rzecz zrównoważonej energii oraz poszukiwania innowacyjnych rozwiązań pozwalających naszym klientom realizować ich cele dekarbonizacyjne” — powiedział Marc Rossiter, prezes i dyrektor generalny Enerflex. „Współpracując z BASF, spodziewamy się dalszej optymalizacji rozwoju ekonomicznych rozwiązań CCUS, zgodnie z naszą wizją „Transformacja energetyczna na rzecz zrównoważonej przyszłości”.

Pod marką OASE oferujemy doskonały pakiet rozwiązań do przetwarzania i oczyszczania gazów, wspierając Enerflex i odpowiadając na rosnące zainteresowanie instalacjami do przechwytywania związków węgla. Technologia OASE blue BASF umożliwia przechwytywanie CO2 z takich źródeł jak elektrownie i obiekty przemysłowe. Mamy rozległe i wieloletnie doświadczenie w dziedzinie przetwarzania i oczyszczania gazów oraz uczestniczymy w realizacji celów zrównoważonego rozwoju poprzez oferowanie rozwiązań do przechwytywania i magazynowania związków węgla” — powiedział Fransis Chadikun, starszy wiceprezes w północnoamerykańskim Dziale Półproduktów BASF.

Atutami technologii oczyszczenia gazów OASE blue są niskie zużycie energii, niskie straty rozpuszczalnika oraz elastyczny zakres operacyjny. BASF opracowała tę technologię w odpowiedzi na szczególne wyzwania związane z zanieczyszczeniami obecnymi w spalinach wytwarzanych przez zasilane paliwami kopalnymi elektrownie, instalacje reformingu parowego, kotłownie, spalarnie śmieci oraz stalownie i cementownie.
 

Enerflex

Enerflex jest globalnym dostawcą rozwiązań w zakresie infrastruktury energetycznej i transformacji energetycznej, wdrażającym rozwiązania dotyczące gazu ziemnego, niskiej emisyjności i uzdatniania wody. Firma oferuje zarówno indywidualne, modułowe produkty i usługi, jak i zintegrowane rozwiązania niestandardowe. Ponad 4500 pracowników zatrudnionych na stanowiskach inżynierskich, produkcyjnych, technicznych oraz wynalazczych realizuje wspólną wizję Enerflex: Transformacja energetyczna na rzecz zrównoważonej przyszłości. Firma stawia na przyszłościową i krytyczną rolę gazu ziemnego, koncentrując się jednocześnie na oferowaniu zrównoważonych rozwiązań wspierających transformację energetyczną i dekarbonizację. Akcje zwykłe Enerflex są notowane na giełdach papierów wartościowych w Toronto pod symbolem „EFX” oraz w Nowym Jorku pod symbolem „EFXT”. Więcej informacji o Enerflex można znaleźć na stronie www.enerflex.com.

OASE®

BASF – firma z ponad 50‑letnim doświadczeniem – oferuje efektywne rozwiązania do oczyszczania różnego rodzaju gazów, w tym gazu ziemnego, gazu syntezowego, spalin oraz biogazu. Rozwiązania te sprawdziły się i funkcjonują już w około 500 instalacjach na całym świecie. BASF oferuje swoje technologie oczyszczania gazu, stosowane w nich rozpuszczalniki oraz kompleksowe usługi techniczne, w tym cyfrową platformę OASE, pod wspólną marką „OASE – Gas Treating Excellence by BASF”. Produkty OASE są częścią systemowych rozwiązań stanowiących ważny wkład na rzecz zrównoważonego rozwoju w łańcuchu wartości. W porównaniu z konwencjonalnymi technologiami OASE zapewnia wysoką wydajność oczyszczenia gazu, a tym samym wydatnie przyczynia się do oszczędzania zasobów naturalnych i ograniczania emisji dzięki niższemu zużyciu energii. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.oase.basf.com.

BASF

W BASF tworzymy chemię dla zrównoważonej przyszłości. Łączymy sukces gospodarczy z ochroną środowiska i odpowiedzialnością społeczną. Około 112 000 pracowników Grupy BASF przyczynia się do sukcesu naszych klientów reprezentujących niemal wszystkie branże i kraje świata. Prowadzimy działalność w sześciu segmentach: chemikalia, materiały, rozwiązania dla przemysłu, technologie powierzchniowe, żywienie i pielęgnacja oraz rozwiązania dla rolnictwa. W 2023 r. przychody firmy BASF ze sprzedaży wyniosły 68,9 mld EUR. Akcje BASF są notowane na giełdzie we Frankfurcie (symbol: BAS), zaś w USA emitowane są amerykańskie kwity depozytowe spółki (symbol: BASFY). Więcej informacji można znaleźć na stronie www.basf.com.

Katarzyna Kowalewska
Katarzyna Kowalewska
Starsza Specjalistka ds. Media Relations & CSR
Ostatnia aktualizacja 27 czerwca 2024