Kim jesteśmy

Chemia chroni klimat

Zmiana klimatu to jedno z najpilniejszych wyzwań, przed którymi stoi dzisiejsze społeczeństwo. 

BASF wspiera cel porozumienia paryskiego dotyczący ograniczenia globalnego ocieplenia do poziomu nieprzekraczającego 2°C. Ze zmianą klimatu chcemy walczyć przede wszystkim poprzez naszą umiejętność wykorzystywania innowacyjnych rozwiązań w podejmowaniu nowych wyzwań. Dla BASF ochrona klimatu jest kluczowym zadaniem i zasadniczym elementem naszej strategii.

Klimaschutz ist ein zentraler Bestandteil der BASF-Strategie. Bereits seit vielen Jahren reduziert das Unternehmen kontinuierlich seine CO2 Emissionen. Zur weiteren signifikanten Reduktion werden in der Forschung innovative Verfahren entwickelt wie zum Beispiel die Synthesegasdirektumwandlung als Baustein der Olefinsynthese. Olefine sind Zwischenprodukte beispielsweise bei der Produktion von Climate protection is a central component of the BASF strategy. For many years, the company has been continuously reducing its CO2 emissions. For further significant reduction innovative processes, such as the synthesis gas direct conversion for the synthesis of olefins, our research is developing. Olefins are intermediate substances, for the production of cleaning materials, aroma chemicals or superabsorbents. New process technologies and catalysts can reduce the carbon footprint of olefin production by up to 50 percent. Chemical laboratory technician Oliver Secosan controls the new plant for synthesis gas direct conversion.

Nasz cel w dziedzinie ochrony klimatu

Celem BASF jest osiągnięcie wzrostu neutralnego pod względem CO2 do 2030 roku. Zamierzamy utrzymać całkowity poziom emisji gazów cieplarnianych z naszych zakładów produkcyjnych (z wyłączeniem emisji wynikającej ze sprzedaży energii osobom trzecim) oraz naszych zakupów energii na poziomie roku 2018 (21,9 mln ton ekwiwalentu CO2) przy jednoczesnym zwiększeniu poziomu produkcji.

Chcemy zrealizować nasz cel w dziedzinie ochrony klimatu oraz umożliwić dalsze ograniczenie emisji dzięki środkom z zakresu optymalizacji zakładów poprzez zakup energii z niskoemisyjnych źródeł, a także poprzez wdrożenie programu badawczo-rozwojowego dotyczącego zmniejszenia poziomu naszej emisji gazów cieplarnianych w perspektywie długoterminowej. Środki te włączyliśmy do naszego globalnego systemu zarządzania emisją CO2.

Climate protection is a central component of the BASF strategy. For many years, the company has been continuously reducing its CO2 emissions. For further significant reduction, innovative processes such as methane pyrolyse are being developed in research. BASF researchers have developed a new reactor concept so that hydrogen can be produced without CO2 emissions. Hydrogen is needed by the chemical industry in large quantities, for example for ammonia synthesis.In the new process, high-purity, granular carbon is produced as a by-product (photo). The implementation of the process on pilot scale is the next challenge for the BASF experts.

Ograniczenie emisji CO2

W ostatnich dziesięcioleciach firma BASF znacznie ograniczyła już poziom emisji CO2 dzięki optymalizacji procesów generowania i produkowania energii, a ponadto systematycznie ogranicza emisję podtlenku azotu. Starania te prowadzimy przez cały czas, a jednocześnie w ramach zakupów energii stopniowo zastępujemy paliwa kopalne energią ze źródeł odnawialnych. Ponadto, w ramach dążenia do radykalnego zmniejszenia naszej emisji gazów cieplarnianych, badacze z BASF intensywnie pracują nad całkowicie nowym procesem produkcji o niskim poziomie emisji CO2.

Zarządzanie emisją CO2

Optymistycznie patrzymy na możliwość wdrożenia powyższych procesów już od roku 2030. Oto nasz podstawowy cel: chcemy całkowicie wyeliminować emisję CO2. Coraz istotniejszą rolę będą również ogrywały inne opcje, takie jak wykorzystanie biomasy, CO2 lub odpadów jako surowca do produkcji chemicznej. Potencjał biomasy dostępnej w sposób zrównoważony jest jednak ograniczony.

Obecnie obowiązują ograniczenia dotyczące zastosowań CO2 ze względu na znaczną ilość niezbędnej energii.

 

Energy and Climate protection

Our climate protection goal

Our Carbon management