Kim jesteśmy

Dzięki chemii wyposażenie ochronne jest bezpieczniejsze

Liczne zalety tworzyw sztucznych uwidaczniają się w wielu obszarach takich jak ograniczenie strat żywności w branży opakowań, lekkie konstrukcje pojazdów, izolacje budowlane, środki bezpieczeństwa i wyposażenie ochronne oraz wiele innych. Dodatki do tworzyw sztucznych marki BASF poprawiają jakość obróbki i właściwości produktów z plastiku, a tym samym stanowią rozwiązanie dla złożonych zadań występujących w niemal wszystkich obszarach przetwarzania tworzyw sztucznych. 

plastic 1.jpeg

Nowe granice możliwości tworzyw sztucznych

Aby uzyskać pożądane właściwości i parametry produktów służących do określonych zastosowań, przemysł tworzyw sztucznych potrzebuje odpowiednich dodatków. Kompleksowa i innowacyjna oferta produktów firmy BASF obejmuje stabilizatory zapewniające łatwość obróbki oraz odporność na ciepło i światło różnych polimerów. Stabilizatory te znajdują zastosowanie w produkcji między innymi wyrobów formowanych, folii, włókien, płyt i profili wytłaczanych.

plastic 2.jpeg

Stabilizatory światła

Stabilizatory światła firmy BASF przeciwdziałają rozkładowi tworzyw sztucznych i zapewniają im odpowiednią odporność na światło, wahania temperatury i działanie czynników atmosferycznych. Są one wykorzystywane do produkcji kasków ochronnych, zapewniając długotrwałą osłonę przed silnym promieniowaniem UV i wydłużając cykl życia mieszanki polimerowej.

Mieszanki tworzyw sztucznych do zastosowań w środkach bezpieczeństwa muszą być odpowiednio mocne i trwałe, aby spełniać odnośne ścisłe normy. Ekspozycja na światło i niektóre rodzaje sztucznego oświetlenia może mieć negatywny wpływ na cykl życia produktów z tworzyw sztucznych. Światło ultrafioletowe może wywoływać reakcje chemiczne polimerów, których skutkiem są odbarwienia, rozpad wiązań chemicznych i utrata właściwości fizycznych. Oferta stabilizatorów światła firmy BASF obejmuje absorbery UV, które chronią polimer przed promieniami ultrafioletowymi, a także aminowe stabilizatory światła z zawadą przestrzenną (Hindered Amine Light Stabilizers, HALS), których działanie powoduje usuwanie pośrednich produktów rodnikowych powstających w procesie fotoutleniania.

plastic 3.jpg

Specjalistyczne tworzywa sztuczne do zastosowań w częściach o wysokiej jakości

BASF oferuje materiały stworzone specjalnie do zastosowań wymagających wysokiej odporności cieplnej – zachowują one sztywność i stabilność wymiarów nawet w warunkach działania skrajnie wysokich temperatur. Dzięki szerokiemu spektrum właściwości można formować z nich wysokiej jakości części techniczne i artykuły masowe podlegające wysokim obciążeniom. Specjalistyczne tworzywa sztuczne zapewniają wysoką temperaturę ciągłej pracy, doskonałą przejrzystość, wysoką sztywność, dobrą stabilność wymiarów oraz wytrzymałość mechaniczną nawet w wysokich temperaturach. Jest to szczególnie korzystne w przypadku ekspozycji na ogień. Materiał posiada również doskonałą odporność na hydrolizę i zapewnia dobre właściwości dielektryczne.

 

Plastic additives

Light stabilizers

Performance polymers