Global Home
Zrównoważony Rozwój

Tworzymy chemię dla zrównoważonej przyszłości

Chcemy angażować się w tworzenie świata, który zapewni wszystkim przyszłość pełną perspektyw i lepszą jakość życia. Robimy to poprzez tworzenie chemii dla naszych klientów i społeczeństwa oraz jak najlepsze wykorzystywanie dostępnych zasobów. Starając się optymalizować nasz wkład w zrównoważoną przyszłość, mierzymy ogólne oddziaływanie naszej aktywności gospodarczej w aspektach ekonomicznych, środowiskowych i społecznych, wykorzystując do tego naszą metodologię Value to Society. Wspieramy Organizację Narodów Zjednoczonych we wdrażaniu celów zrównoważonego rozwoju ONZ (SDG) i deklarujemy nasze zaangażowanie w realizację paryskiego porozumienia w sprawie ochrony klimatu.

Zmiana klimatu jest największym wyzwaniem naszych czasów, dlatego też naszym celem jest osiągnięcie zerowej emisji CO2 netto do 2050 r. Aby zrealizować ten cel, podnosimy naszą efektywność w zakresie wywarzania i zużycia energii, będziemy zwiększać wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych oraz przyspieszymy opracowywanie i wdrażanie nowych technologii produkcji chemikaliów bez emisji CO2.

Tworzymy wartość dla naszych klientów poprzez rozwiązania z kategorii Accelerator, które przyczyniają się do zrównoważonego rozwoju łańcucha wartości. W ramach naszego programu gospodarki o obiegu zamkniętym staramy się uniezależniać wzrost od zużywania zasobów. Rozwiązania o obiegu zamkniętym przyczyniają się do zmniejszenia ilości odpadów, ograniczenia eksploatacji zasobów kopalnych oraz obniżenia emisji CO2

Przyjmujemy odpowiedzialność w łańcuchu dostaw oraz w naszej działalności. Współpracujemy z naszymi dostawcami w zakresie oceny i poprawy ich wyników dotyczących zrównoważonego rozwoju oraz zachęcamy ich do udziału w naszym programie zarządzania emisją CO2 dla dostawców. W naszej działalności efektywnie wykorzystujemy zasoby, co ułatwia nam zintegrowana sieć produkcyjna zorganizowana według koncepcji Verbund. Działamy w sposób odpowiedzialny i chronimy środowisko poprzez redukcję emisji i odpadów. Wspieramy ochronę funkcjonujących ekosystemów, takich jak lasy i oceany, na przykład poprzez zaangażowanie w prace Sojuszu na rzecz przeciwdziałania powstawaniu odpadów z tworzyw sztucznych (Alliance to End Plastic Waste). Wprowadzamy zrównoważone gospodarowanie wodą w naszych zakładach produkcyjnych zlokalizowanych na terenach zagrożonych niedoborem wody oraz w zakładach działających według koncepcji Verbund.

Przestrzeganie praw człowieka w naszej własnej działalności operacyjnej oraz w relacjach biznesowych jest podstawą naszej społecznej odpowiedzialności. Zapewniamy bezpieczne środowisko pracy. Opowiadamy się za różnorodnością, pielęgnujemy inkluzywność w miejscu pracy oraz promujemy autentyczne zaangażowanie wśród wszystkich naszych pracowników.

Więcej informacji na temat zobowiązań BASF w zakresie zrównoważonego rozwoju w ramach łańcucha wartości zawiera poniższa interaktywna ilustracja.

Sustainability BASF Commitments.png

Aktualności 

Dowiedz się więcej o zrównoważonym rozwoju w BASF