Hemija štiti klimu

Klimatske promene jedan su od najhitnijih problema današnjeg društva.

BASF podržava cilj Pariskog sporazuma da se globalno zagrevanje ograniči na manje od 2 stepena celzijusa. Najviše od svega želimo da suzbijemo klimatske promene svojim veštinama primene inovativnih rešenja u rešavanju novih problema. Za BASF zaštita klime ključni je zadatak i bitan deo njegove strategije.

Klimaschutz ist ein zentraler Bestandteil der BASF-Strategie. Bereits seit vielen Jahren reduziert das Unternehmen kontinuierlich seine CO2 Emissionen. Zur weiteren signifikanten Reduktion werden in der Forschung innovative Verfahren entwickelt wie zum Beispiel die Synthesegasdirektumwandlung als Baustein der Olefinsynthese. Olefine sind Zwischenprodukte beispielsweise bei der Produktion von Climate protection is a central component of the BASF strategy. For many years, the company has been continuously reducing its CO2 emissions. For further significant reduction innovative processes, such as the synthesis gas direct conversion for the synthesis of olefins, our research is developing. Olefins are intermediate substances, for the production of cleaning materials, aroma chemicals or superabsorbents. New process technologies and catalysts can reduce the carbon footprint of olefin production by up to 50 percent. Chemical laboratory technician Oliver Secosan controls the new plant for synthesis gas direct conversion.

Naš cilj u zaštiti klime

BASF želi da ostvari neutralan rast CO2 do 2030. godine. Cilj nam je da održimo ukupni efekat staklene bašte iz naših proizvodnih pogona isključujući emisije od prodaje energije trećim stranama) i energije koju kupujemo na nivou iz 2018. godine (21,9 miliona metričkih tona ekvivalenata CO2), uz istovremeno povećanje proizvodnje.

Želimo da ostvarimo svoj cilj u zaštiti klime i omogućimo daljnja smanjenja merama optimizacije pogona, kupovinom niskougljenične energije, i programom istraživanja i razvoja u svrhu dugoročnog smanjenja naših 

Climate protection is a central component of the BASF strategy. For many years, the company has been continuously reducing its CO2 emissions. For further significant reduction, innovative processes such as methane pyrolyse are being developed in research. BASF researchers have developed a new reactor concept so that hydrogen can be produced without CO2 emissions. Hydrogen is needed by the chemical industry in large quantities, for example for ammonia synthesis.In the new process, high-purity, granular carbon is produced as a by-product (photo). The implementation of the process on pilot scale is the next challenge for the BASF experts.

Smanjenje emisija CO2

Proteklih decenija BASF je već ostvario znatno smanjenje emisija CO2 optimizacijom proizvodnje energije i proizvodnih procesa i sistemskim smanjivanjem emisije azotnog (I) oksida. Nastavljamo s tim naporima, a takođe postupno zamenjujemo fosilna goriva obnovljivim izvorima energije u električnoj energiji koju kupujemo. Osim toga, kako bismo drastično smanjili efekat staklene bašte, BASF-ovi naučnici intenzivno rade na potpuno novim proizvodnim procesima s niskim emisijama CO2.

Upravljanje ugljenikom

Verujemo da će ti procesi moći da se uvedu već 2030. godine. Naš glavni cilj s tim u vezi je potpuno sprečavanje emisije CO2. Sve veću ulogu imaće i ostale opcije, kao što su upotreba biomase, CO2 ili otpada kao sirovine u proizvodnji hemikalija. Međutim, potencijal održivo dostupne biomase je ograničen.

Zasad postoje ograničenja upotrebe CO2 zbog velike količine potrebne energije.

 

Očuvanje energije i zaštita klime

Naš cilj u zaštiti klime

Naše upravljanje ugljenikom