Global Home
Firemné a finančné správy  |  štvrtok, 30. septembra 2021
Médiá

BASF otvára cestu udržateľnému vodíku

  • BASF skúma získavanie vodíku z metánu a elektrolýzou vody za pomoci obnoviteľnej energie.
  • Táto i ďalšie inovácie majú prispieť k zásadnej úspore emisií v chemickom priemysle.

Bratislava, Slovensko – 30. septembra 2021 – Vodík patrí medzi najdôležitejšie alternatívne palivá, uplatňuje sa v priemyselnej výrobe či doprave a jeho význam bude aj naďalej rásť. BASF sa aktívne venuje ekologicky šetrnej výrobe vodíka. Pracuje na zdokonaľovaní dvoch nízkoemisných procesoch a vodík vníma ako jeden z nástrojov pre dosiahnutie klimatickej neutrality do roku 2050.

„Zameriavame sa na získavanie vodíka z metánu a elektrolýzou vody za pomoci obnoviteľnej energie. Kvôli výrazne nižšej spotrebe elektriny a vody má prioritu pyrolýza metánu, označovaná ako tyrkysový vodík,“ vysvetľuje Filip Dvořák, Country Manager spoločnosti BASF Slovensko spol. s r.o.

BASF považuje túto technológiu ako jednu z kľúčových k bezemisnej výrobe základných chemikálií, ktoré zodpovedajú za 70 % emisií chemického priemyslu. Na ceste k šetrnej výrobe vodíka BASF vo svojom výrobnom závode v nemeckom Ludwigshafene už dokončila skúšobné zariadenie pre nové procesy pyrolýzy metánu. Po úspešnom absolvovaní počiatočných testov BASF predpokladá zavedenie pilotnej prevádzky. Spoločnosť očakáva nasadenie tejto inovácie v priemyselnom rozsahu po roku 2030.

„Budúce aplikácie klimaticky šetrného vodíka závisia nielen na technickej realizovateľnosti, ale aj na cene a dostupnosti zelenej energie. Tempo rozvoja obnoviteľných zdrojov tak rozhodne o tom, či v nasledujúcej dekáde bude projekt pripravený pre plošné uvedenie na trh,“ dopĺňa Filip Dvořák. V záujme zaistenia dostatočného množstva energie z obnoviteľných zdrojov BASF vykonáva rozsiahle investície. Napríklad pre zásobovanie svojho hlavného závodu v Ludwigshafene plánuje vybudovať pobrežnú veternú elektráreň o predpokladanej kapacite 2 GW, zároveň sa BASF podieľa tiež na výstavbe veterného parku Hollandse Kust Zuid s odhadovanou kapacitou 1,5 GW.

V spolupráci so spoločnosťou Siemens Energy zároveň BASF vo svojej centrále skúma možnosti výstavby vodného elektrolyzéra s kapacitou 50 MW pre bezemisnú výrobu vodíka z vody a elektrickej energie. Takto získaný vodík má nájsť využitie predovšetkým v materskom závode BASF, v obmedzenej miere sa bude používať aj pre dopravu v regióne Rýn-Neckar.

Súčasťou úsilia BASF o minimalizáciu emisií je tiež zaisťovanie kapacít pre ukladanie CO2. V Antverpách, kde sa nachádza druhý európsky závod BASF typu Verbund, sa chce spoločnosť zapojiť do jedného z najväčších projektov na ukladanie CO2 v Severnom mori. V rámci konzorcia Antwerp@C spolupracuje BASF na uskladňovaní emisií v objeme viac ako 1 milión ton CO2 ročne. Konečné rozhodnutie o tejto investícii má padnúť v roku 2022.

O spoločnosti BASF

V spoločnosti BASF tvoríme chémiu pre trvalo udržateľnú budúcnosť. Spájame ekonomický úspech, sociálnu zodpovednosť a ochranu životného prostredia. Viac ako 110 000 zamestnancov koncernu BASF prispieva k úspechu našich zákazníkov prakticky vo všetkých odvetviach na celom svete. Portfólio spoločnosti BASF je rozdelené do šiestich segmentov: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care a Agricultural Solutions. V roku 2020 dosiahla BASF obrat 59 miliárd eur. Akcie spoločnosti BASF sú obchodované na akciových trhoch vo Frankfurte (BAS) a tiež v USA ako American Depositary Receipts (BASFY). Viac informácií o spoločnosti BASF nájdete na www.basf.com.

BASF v Slovenskej republike

Na Slovensku je spoločnosť BASF aktívna už od roku 1993. Prostredníctvom inteligentných riešení a vysoko kvalitných produktov pomáhame našim zákazníkom byť stále úspešnejšími. Odborníci BASF poskytujú poradenstvo nielen v oblasti spracovania produktov firmy BASF, ale aj v rámci bezpečnosti, ochrany životného prostredia a úspor energie. Spoločnosť BASF je kompetentný partner všetkých dôležitých odvetví slovenského hospodárstva. Ku koncu roka 2020 mala spoločnosť BASF na Slovensku viac ako 130 zamestnancov a dosiahla obrat 148 miliónov eur. Ďalšie informácie o spoločnosti BASF na Slovensku sú dostupné na stránke www.basf.sk.

 

Silvia Tajblikova
Silvia Tajblikova
PR manažérka pre BASF v Slovenskej republike
Posledná aktualizácia štvrtok, 30. septembra 2021