Kto sme

Verbund

Integrácia na princípe Verbund je základnou súčasťou nášho portfólia a jednou z hlavných silných stránok spoločnosti BASF. V našom koncepte Verbund inteligentne spájame výrobné továrne a technológie v záujme efektívneho využívania zdrojov a našich odborných znalostí. 

Naše portfólio sa opiera o jedinečné fyzické, technologické, trhové a digitálne výhody konceptu Verbund. Prostredníctvom šiestich závodov postavených na koncepte Verbund a okolo 230 ďalších výrobných prevádzok podporuje spoločnosť BASF svojich zákazníkov a partnerov takmer v každej krajine sveta. Verbund je fyzická integrácia výroby, trhových platforiem a technológií, ktoré držia divízie pokope.

Systém Verbund vytvára výkonné hodnotové reťazce siahajúce od základných chemikálií až po produkty s vysokou pridanou hodnotou, ako sú povrchové úpravy a prostriedky na ochranu plodín. Navyše, vedľajšie produkty jednej výroby môžu byť využívané ako základné suroviny v inej výrobe. V tomto systém sa na chemické procesy spotrebúva menej energie pri vyššej produkcii, a pritom sa šetrí prírodnými zdrojmi. Týmto spôsobom dokážeme ušetriť na surovinách a energii, minimalizovať emisie, znížiť logistické náklady a ťažiť zo synergie. Tieto riešenia umožňujú spoločnosti BASF udržať si konkurencieschopnosť v každom regióne sveta a súčasne pomáhajú našim zákazníkom byť úspešnejšími.

Chceme byť naďalej priemyselnými lídrami: budeme budovať a rozvíjať štruktúry na princípe Verbund a konsolidovať prevádzky do menšieho počtu vysoko efektívnych závodov.