Global Home
Zmena v prospech klímy

Zmena v prospech klímy

Naším cieľom sú nulové čisté emisie do roku 2050. Ako môže niečo také dosiahnuť spoločnosť pôsobiaca v chemickom priemysle, ktorý je náročný na energie? Je to nesporne ambiciózny cieľ. Ale sme si istí, že ho dokážeme splniť. A to preto, že v našom úsilí o zmenu nenecháme kameň na kameni; spochybňujeme všetko, čo sa spochybniť dá, a nachádzame inšpiráciu na prekvapivých miestach.

Podrobný plán, ktorý zabezpečí, že budeme nekompromisní.

obnovitelne zdroje a emisie v prevadzkach_text nizsie.png
recyklacia a uhlikova stopa2.png

V oblasti znižovania globálnych emisií CO2 sme dosiahli významné výsledky. Od roku 1990 sme ich znížili takmer o polovicu. Do roku 2030 chceme znížiť naše emisie o štvrtinu v porovnaní s rokom 2018. A do roku 2050, v súlade s Parížskou klimatickou dohodou, je naším cieľom dosiahnuť nulové čisté emisie CO21.
 

1 Tento cieľ zahŕňa emisie rozsahu 1 a rozsahu 2. Ostatné skleníkové plyny sú prepočítané na ekvivalenty CO2 podľa Protokolu o skleníkových plynoch.

Sledujte nás, meníme sa.

 

Zistite, ako sa spoločnosť BASF mení v záujme ochrany klímy: