Global Home

Anasayfa

BASF'de sürdürülebilir bir gelecek için kimya yaratıyoruz. Ekonomik başarıyı, çevresel koruma ve sosyal sorumlulukla birleştiriyoruz. Araştırma ve inovasyon aracılığıyla, neredeyse tüm endüstrilerde yer alan müşterilerimizi toplumun mevcut ve gelecekteki ihtiyaçlarını karşılamaları için destekliyoruz.

keyfact_carbon-01.png

İklim değişikliği günümüzün en temel problemlerinden biri. İnovasyonlarımız emisyonların azaltılmasına katkı sağlasa da, kimyasal üretim yoğun enerji gerektirir ve  CO2 emisyonu üretir.

BASF, Paris İklim Anlaşması'nın hedeflerini benimser ve buna göre hareket eder:

  • 2018 yılına kıyasla, sera gazı emisyonlarımızın oranını 2030 yılına kadar dünya genelinde %25'e indirmeyi hedefliyoruz. 

  • 2050 yılına kadar karbon emisyonlarımızı sıfırlamayı hedefliyoruz. Bu hedefe ulaşmak ve rekabetçi kalabilmek için süreçlerimize ve teknolojilerimize yeniden şekil veriyoruz. Bu zorluğu ancak birlikte hareket ederek çözebiliriz. 

BASF, 2050 yılına kadar karbon nötr olmayı hedefliyor