Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more

Стратегія і організація

Цілі та статус досягнення цілей у 2023 році

Для нас, успіх бізнесу завтра означає створення цінності для навколишнього середовища, суспільства та бізнесу. Саме тому ми ставимо перед собою амбітні цілі на всьому ланцюжку створення вартості. Ми прозоро звітуємо про досягнення цілей, щоб наші зацікавлені сторони могли відстежити наш прогрес.

Нашою метою є зростання прибутку. Ми хочемо збільшувати обсяги продажів швидше, ніж світове хімічне виробництво, і далі підвищувати нашу прибутковість, досягти рентабельності використаного капіталу (ROCE), що значно перевищує відсоток вартості капіталу, і щорічно збільшувати дивіденди на акцію на основі потужного вільного грошового потоку.

Окрім цих фінансових цілей, ми поставили перед собою високі цілі сталого розвитку. Ми хочемо значно скоротити викиди CO2 у найближчі роки та ще більше узгодити наш портфель продуктів із захистом клімату та циклічною економікою. Аби досягти цього, ми оновлюємо методологію, яка використовується для оцінки нашого продуктового портфоліо за визначеними критеріями сталості, і вперше її застосували в 2023 році. Ми також працюємо над посиленням екологічної стабільності в наших ланцюжках постачання і відповідально використовуємо ресурси.

Ми прагнемо й надалі покращувати безпеку на виробництві. Ба більше, ми прагнемо сприяти розмаїттю всередині компанії та створювати робоче середовище, де наші працівники розумітимуть, що вони можуть досягнути професійного успіху та працювати максимально ефективно.

Мета цих цілей полягає в тому, щоб скерувати наш бізнес у екологічно стале майбутнє, і водночас зробити внесок у досягнення Цілей сталого розвитку ООН (ЦСР). Ми зосереджуємося на питаннях, на які ми як компанія можемо вплинути, особливо на ЦСР 2 (Нуль голоду), ЦСР 5 (Гендерна рівність), ЦСР 6 (Чиста вода та санітарія), ЦСР 7 (Доступна та чиста енергія), ЦСР 8 (Гідна праця та економічне зростання), ЦСР 12 (Відповідальне споживання та виробництво) та ЦСР 13 (Боротьба зі зміною клімату).

Статус досягнення цілей у 2023 році 

Прибуткове зростання

8-decent work and economic growth and 9-industry, innovation and Infrastructure

SDG 

8-decent work and economic growth and 9-industry, innovation and Infrastructure
SDG
8-decent work and economic growth and 9-industry, innovation and Infrastructure
SDG
8-decent work and economic growth and 9-industry, innovation and Infrastructure
SDG

Ефективний захист клімату

green background image with with text 13-climate action
SDG

Відповідальні закупки

8-decent work and 12-responsible consumption and production
SDG
8-decent work and 12-responsible consumption and production
SDG

 

Ефективність ресурсів та безпечне виробництво

6-clean water and sanitation, 8-decent work and economic growth
SDG
8-decent work and economic growth
SDG
6-clean water and sanitation, 12-responsible consumption and production
SDG

Залучення персоналу й різноманіття

5-gender equality
SDG
8-decent work and economic growth
SDG
hellblau.jpg

¹ Дивіденди, які пропонуються Радою виконавчих директорів.

² На основі викидів Рівня 1 та Рівня 2 Групи BASF. Інші парникові гази переводяться в CO2-еквівалент відповідно до Протоколу про парникові гази. Базовими вважаються показники 2018 року.

3 У 2023 році ми оновили цілі з безпеки.

4 Ми регулярно обчислюємо рівень залученості співробітників. Останнє опитування проводилось у 2023 році.

Ми діємо відповідно до Цілей сталого розвитку ООН