Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more

Home Link
Україна
Стратегія і організація
Україна
Стратегія і організація

Наші цілі

Для успішності бізнесу в майбутньому необхідно створювати цінності для довкілля, суспільства та бізнесу. Саме тому ми поставили перед собою амбітні глобальні цілі на усьому ланцюгу створення вартості відповідно до трьох аспектів сталого розвитку. Ми прозоро звітуємо про наші здобутки з досягнення поставлених цілей, щоб наші клієнти, інвестори, співробітники та всі зацікавлені сторони могли відстежувати наш прогрес.

Two engineers climbing up the stairs

Ми хочемо зростати швидше за ринок, постійно збільшуючи наші доходи. Ми прагнемо, щоб прибуток на задіяний капітал (ROCE) був істотно вищим за його вартість у відсотковому співвідношенні. Ми прагнемо збільшувати наші дивіденди на акцію щороку завдяки потужному потоку вільних грошових коштів. Крім фінансових цілей ми ставимо перед собою й амбітну мету в сфері сталого розвитку. Наприклад, ми зобов'язуємося зберігати викиди парникових газів на наших об’єктах виробництва та обсяг закупки енергоресурсів на рівні 2018 року, при цьому збільшуючи об’єми виробництва. Ми прагнемо ще більше зосередитися на екологічності нашої продукції і значно збільшити обсяги продажів надекологічних продуктів-акселераторів. Ми також докладаємо зусиль для того, аби пришвидшити впровадження сталого розвитку в наших ланцюгах створення вартості і відповідально використовувати природні ресурси. Ми хочемо надалі покращувати рівень безпеки на виробництві. Крім того, ми зобов'язуємось сприяти різноманіттю та створювати робоче середовище, в якому наші співробітники зможуть успішно розвиватися й досягати максимальних результатів.

Ці цілі ведуть наш бізнес в напрямку сталого майбутнього, а також сприяють досягненню Цілей сталого розвитку ООН. Ми зосереджуємося на сферах, де ми, як компанія, можемо зробити значний внесок, таких як захист клімату, розумне споживання та виробництво, а також подолання голоду.

Статус досягнення цілей у 2020 році 

Прибуткове зростання

Отримувати прибуток на задіяний капітал (ROCE) на рівні, що істотно вищий за його вартість у відсотковому співвідношенні щороку

Ціль

>9%

2020 

Статус

1,7%
8-decent work and economic growth and 9-industry, innovation and Infrastructure
SDG 1

Збільшувати об’єми продажів швидше, ніж світова хімічна промисловість щороку

Ціль

>–0,4%

2020 

Статус

–0,5%
8-decent work and economic growth and 9-industry, innovation and Infrastructure
SDG

Збільшувати показник EBITDA до вирахування спеціальних статей від 3% до 5% на рік

Ціль

3%–5%

2020 

Статус

–10,7%
8-decent work and economic growth and 9-industry, innovation and Infrastructure
SDG

Збільшувати дивіденди на акцію щороку на основі потужного потоку вільних грошових коштів

Ціль

>€3,30

2020 

Статус

€3,302
8-decent work and economic growth and 9-industry, innovation and Infrastructure
SDG

Ефективний захист клімату

Досягнути нейтрального рівня зростання викидів CO2 до 2030 року (у порівнянні з показниками 2018 року)

Ціль

 

≤21,9 MMT

2020

Статус 

20,8 MMT
green background image with with text 13-climate action
SDG

Ми прагнемо досягти нульового показника викидів³ CO2 до 2050 р.

Екологічна продукція

Досягнути рівня 22 млрд євро від продажів продуктів-акселераторів до 2025 року

Ціль

€22,0 млрд

2020 

Статус

€16,7 млрд
icons 2-zero hunger, 6-clean water and sanitation, 12- responsible consumption and production, 13-climate action
SDG

Відповідальні закупки

Провести оцінку екологічного впливу для 90% наших закупок до 2025 року

Ціль

90%

2020 

Статус

80%
8-decent work and 12-responsible consumption and production
SDG

Досягнути того, щоб 80% наших постачальників збільшили свою результативність у сфері сталого розвитку після повторної оцінки 

Ціль

80%

2020 

Статус

68%
8-decent work and 12-responsible consumption and production
SDG

 

Ефективність ресурсів та безпечне виробництво

Знизити рівень нещасних випадків на виробництві по всьому світу на 200 тисяч робочих годин до ≤0,1 до 2025 року

Ціль

 

≤0,1 

2020

Статус 

0,3
6-clean water and sanitation, 8-decent work and economic growth
SDG

Знизити глобальний коефіцієнт травматизму з тимчасовою втратою працездатності на 200 тисяч робочих годин до ≤0,1 до 2025 року

Ціль

 

≤0,1

2020 

Статус 

0,3
8-decent work and economic growth
SDG

Запровадити стале управління водними ресурсами на наших виробничих об'єктах у регіонах з дефіцитом води, а також на наших інтегрованих виробничих майданчиках (Verbund) до 2030 року

Ціль

 

100%

2020

Статус 

46,2%
6-clean water and sanitation, 12-responsible consumption and production
SDG

Залучення персоналу й різноманіття

Збільшити кількість жінок на керівних посадах з дисциплінарною відповідальністю до 30% до 2030 року

Ціль

30%

2020

Статус 

24,3%
5-gender equality
SDG

Досягти того, щоб понад 80% наших працівників відчували, що в BASF вони можуть успішно розвиватися й досягати максимальних результатів

Ціль

>80%

2020 

Статус

82%
8-decent work and economic growth
SDG
hellblau.jpg

Найважливіші ключові показники ефективності діяльності 

¹ Більше інформації про Цілі сталого розвитку (SDGs): sustainabledevelopment.un.org

² Дивіденди, які пропонуються Радою виконавчих директорів 

3 На основі викидів Рівня 1 та Рівня 2 Групи BASF. Інші парникові гази переводяться в CO2-еквівалент відповідно до Протоколу про парникові гази.

Ми діємо відповідно до Цілей сталого розвитку ООН