Global Home

Начална страница

Graphic: Our climate goal: Net zero CO2 emissions by 2050

Изменението на климата е едно от най -фундаменталните предизвикателства на нашето време. Нашите иновации допринасят за намаляване на емисиите. В същото време производството на химикали е много енергоемко и произвежда емисии на CO2. BASF се ангажира с целите на Парижкото споразумение за климата и ние действаме:

  • В сравнение с 2018 г. искаме да намалим обема на емисиите на парникови газове в световен мащаб с 25 процента до 2030 г.
  • Нашата цел за 2050 г. е нетни нулеви емисии. За да постигнем тази цел и да останем конкурентоспособни, ние преоткриваме нашите процеси и технологии - сложно предизвикателство, с което можем да се справим само заедно.

Научете повече