Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more

Choose a location

  Photo: Greenhouse at Agricultural Solutions Site in Research Triangle Park, North America

  Добре дошли в BASF

  В BASF създаваме химия за устойчиво бъдеще. Съчетаваме икономическия успех с грижа за околната среда и социална отговорност. Чрез наука и иновации даваме на своите клиенти в почти всички съществуващи отрасли възможността да посрещнат актуалните и бъдещите потребности на обществото.

  Резултати трето тримесечие 2017 г.

  24 октомври 2017 г.

  BASF-Product-Search

  Търсене на продукти

  Тук ще намерите подробна информация за наши продукти и решения.

  BASF SE with its main site in Ludwigshafen is the heart of the BASF Group.

  Обекти и дружества

  Намерете контакт с BASF наблизо.

  Връзки с инвеститори

  Продажби 2016 г.:
  €57.6 милиарда

  EBIT преди лихви и данъци 2016 г.:
  €6.3 милиарда

  Свободни работни места

  Станете част от нашия екип

  BASF Акции

  TOP