Global Home
Кои сме ние

Промяна в полза на климата

Целта ни е нулеви нетни емисии до 2050 г. Как е възможно това за компания, работеща в сферата на енергоемката химическа индустрия? Със сигурност целта е амбициозна. Но ние сме уверени, че можем да я постигнем. Причината е, че в стремежа си към промяна ние полагаме максимални усилия, поставяме под въпрос всичко, което може да бъде поставено под въпрос, както и откриваме вдъхновение на изненадващи места.

Хората са тези, които правят възможна промяната в полза на климата в BASF

BASF Climate Campaign Trailer

Гледайте какво се случва зад кулисите: С всяко малко действие, което BASF предприема, за да се промени в полза на климата, всъщност хората зад кулисите правят опазването на климата приоритет. Именно тяхната страст и стремеж правят трансформацията възможна.

 

Наричаме ги нашите Създатели на Промени – и това са техните истории...

 

Зад кулисите: Гледайте видеоклиповете на Създателите на Промени

Подробна пътна карта, която да гарантира, че се придържаме стриктно към плана.

The picture shows two buttons with each an icon in it symbolizing the four pillars of change supporting climate change at BASF , in this case a wind turbine with the headline "Investing in renewable energy" and an arrow with the headline "Cutting emissions at our sites"
The picture shows two buttons with each an icon in it symbolizing the four pillars of change supporting climate change at BASF , in this case a recycling symbol with the headline "Recycling the things we value" and a footprint with the headline "Reducing your carbon footprint"

С времето сме доказали, че намаляваме нашите глобални емисии на CO2. От 1990 г. насам сме ги намалили почти наполовина. А до 2030 г. искаме да намалим емисиите си с една четвърт в сравнение с 2018 г. В съответствие с Парижкото споразумение за климата до 2050 г. се стремим към нулеви нетни емисии1 на CO2.

 

1 Целта включва емисии от Обхват 1 и Обхват 2. Други парникови газове се преобразуват в еквиваленти на CO2 съгласно Протокола за парниковите газове

Наблюдавайте ни – ние се променяме.

Разберете как BASF се променя, за да опази климата: