Global Home
Кои сме ние

Промяна в полза на климата

Целта ни е нулеви нетни емисии до 2050 г. Как е възможно това за компания, работеща в сферата на енергоемката химическа индустрия? Със сигурност целта е амбициозна. Но ние сме уверени, че можем да я постигнем. Причината е, че в стремежа си към промяна ние полагаме максимални усилия, поставяме под въпрос всичко, което може да бъде поставено под въпрос, както и откриваме вдъхновение на изненадващи места.

Подробна пътна карта, която да гарантира, че се придържаме стриктно към плана.

change-for-climate_four-pillars-1_Home page_BG.png
change-for-climate_four-pillars-2_Home page_BG.png

С времето сме доказали, че намаляваме нашите глобални емисии на CO2. От 1990 г. насам сме ги намалили почти наполовина. А до 2030 г. искаме да намалим емисиите си с една четвърт в сравнение с 2018 г. В съответствие с Парижкото споразумение за климата до 2050 г. се стремим към нулеви нетни емисии1 на CO2.

 

1 Целта включва емисии от Обхват 1 и Обхват 2. Други парникови газове се преобразуват в еквиваленти на CO2 съгласно Протокола за парниковите газове

Наблюдавайте ни – ние се променяме.

Разберете как BASF се променя, за да опази климата: