16 януари 2019 г.
BASF
България

BASF съоснова световен Алианс за прекратяване на пластмасовите отпадъци

  • Близо 30 компании по веригата за добавена стойност от пластмаси и потребителски стоки влагат над 1.0 млрд. долара, за да се сложи край на пластмасовите отпадъци в околната среда
  • BASF подкрепя Алианса за прекратяване на пластмасовите отпадъци, за да се реши световният проблем с пластмасовите отпадъци

 

BASF съоснова световен алианс от близо 30 компании, за да предложи решения, които намаляват и елиминират пластмасовите отпадъци в околната среда, особено в океана. Алиансът за прекратяване на пластмасовите отпадъци (AEPW) заделя над 1,0 млрд. долара с цел да инвестира 1,5 млрд. долара през следващите пет години, за да се сложи край на пластмасовите отпадъци в околната среда. Ще бъдат разработени и внедрени нови решения, които да минимизират и управляват пластмасовите отпадъци. Това включва и насърчаването на решения за повторно използване на пластмасата, за се премине към кръгова икономика.

„Силно подкрепяме идеята за намаляване на пластмасовите отпадъци в околната среда – каза д-р Мартин Брудермюлер, председател на Съвета на изпълнителните директори и главен технологичен директор на BASF SE, който подкрепи създаването на алианса от самото начало. – Съоснователи сме на Алианса за прекратяване на пластмасовите отпадъци, защото искаме да насърчим решения, които ефективно ще помогнат за решаването на световния проблем с пластмасовите отпадъци. Пластмасите са ефикасни материали, които могат да спестят ресурси и да бъдат от полза за обществото по отношение на здраве, сигурност и удобство. Тези ползи могат да се пропуснат, ако пластмасите и техните отпадъци не се използват, унищожават или рециклират по отговорен начин.”

Ключът е да се разбере откъде произхожда пластмасовият отпадък. Проучване на неправителствената организация Ocean Conservancy показва, че пластмасите в океана идват главно от отпадъци на сушата. Повечето пластмасови отпадъци се разнасят от реките – по-точно десет големи реки главно в Азия и Африка. Много от тях текат през гъсто населени райони, които нямат подходяща инфраструктура за събиране и рециклиране на отпадъци, което води до значително замърсяване. AEPW ще инициира действия там, където те са най-необходими. Това ще включва проекти, които търсят решения в четири ключови области: 

  • Развитие на инфраструктурата за събиране и управление на отпадъците, както и за увеличаване на рециклирането;
  • Иновации за подобряване и разширяване на новите технологии, които правят рециклирането и повторното използване на пластмаса по-лесно и добавят стойност;
  • Образование и ангажиране на правителства, компании и общности за мобилизиране на действията;
  • Почистване на площи с голяма концентрация на пластмасови отпадъци в околната среда, особено големите канали като реките, които пренасят отпадъците от сушата в океана.

„Всички сме съгласни, че пластмасовите отпадъци не принадлежат на нашите океани или някъде другаде в околната среда. Това е сложно и сериозно глобално предизвикателство, което изисква бързо действие и силно лидерство. Този нов алианс е най-всеобхватното усилие до сега, за да се сложи край на пластмасовите отпадъци в околната среда,” каза Дейвид Тейлър, главен изпълнителен директор на Procter & Gamble и председател на AEPW.

Алиансът е организация с нестопанска цел, която включва компании по цялата верига на добавена стойност от пластмаси и потребителски стоки: производители на химикали и пластмаси, компании за потребителски стоки, търговци на дребно, преработватели и компании за управление на отпадъците. Алиансът ще работи заедно с правителства, междуправителствени организации, академични среди, неправителствени организации и гражданското общество, за да инвестира в съвместни проекти и да сложи край на пластмасовите отпадъци в околната среда.

Участието на BASF в алианса засилва ангажимента на компанията за отговорно третиране на отпадъците. „Една от важните мерки за прекратяване на неконтролираното изтичане на пластмаси в околната среда е затварянето на кръга, в който пластмасата може да се използва като нова суровина. Химическата промишленост играе важна роля в иновациите и осъществяването на мащабни процеси за превръщане на пластмасовите отпадъци в нови продукти,” каза Брудермюлер. Пример за това, как BASF работи върху иновативни технологии, които насърчават повторното използване и рециклирането на пластмаси, е наскоро започнатият проект ChemCycling. Заедно със своите клиенти и партньори, BASF разработи и произведе първите пилотни продукти на базата на химически рециклирани пластмасови отпадъци.

BASF също така активно прилага международната програма Operation Clean Sweep® във всички свои обекти по света за производство на пластмасови пелети, което цели да предотврати загубата на пластмасови пелети по веригата на добавена стойност чрез поведенчески, организационни и технически мерки. Освен това BASF участва в различни проекти за сътрудничество и сдружаване (например World Plastics Council, Ellen MacArthur Foundation, CEFLEX) относно управлението на отпадъците и образованието.

Основатели на Алианса за прекратяване на пластмасовите отпадъци са следните компании: BASF, Berry Global, Braskem, Chevron Phillips Chemical Company LLC, Clariant, Covestro, CP Group, Dow, DSM, ExxonMobil, Formosa Plastics Corporation USA, Henkel, LyondellBasell, Mitsubishi Chemical Holdings, Mitsui Chemicals, NOVA Chemicals, OxyChem, PolyOne, Procter & Gamble, Reliance Industries, SABIC, Sasol, Shell, Suez, SCG Chemicals, Sumitomo Chemical, Total, Veolia, and Versalis (Eni).

Повече информация

Тук можете да намерите повече информация за членството на BASF в Алианса за прекратяване на пластмасовите отпадъци, както и на новия сайт на организацията.

Кадри от проекта ChemCycling на BASF можете да гледате на нашия видео канал.

 

За BASF

В BASF създаваме химия за устойчиво бъдеще. Ние съчетаваме икономическия успех с опазването на околната среда и социалната отговорност. Екип от близо 115 000 служители в BASF Group работи в полза на успеха на нашите клиенти в почти всички области и почти всяка страна в света. Нашето портфолио е организирано в пет сегмента: „Химикали“, „Функционални продукти“, „Функционални материали и решения“, „Решения за селското стопанство“ и „Нефт и природен газ“. През 2017 г. BASF реализира продажби на стойност над 60 млрд. евро. Акциите на BASF се търгуват на борсите във Франкфурт (BAS), Лондон (BFA) и Цюрих (AN). Повече информация може да откриете в Интернет на www.basf.com.

Последна актуализация 2 април 2019 г.