11 октомври 2019 г.
BASF
България

BASF организира безплатна научна програма за 300 ученици от България

  • Научната програма BASF Chemgeneration се организира в 8 страни от Централна и Южна Европа в партньорство с най-престижните научни и образователни институти в цяла Европа, включително Факултета по химия и фармация на СУ „Св. Климент Охридски“
  • Програмата включва интерактивни семинари, които по практически начин ще запознаят учениците със значението на химията и естествените науки за създаването на устойчиво бъдеще.
BASF Chemgeneration е международна научна програма, насочена към учениците от средните училища, която стартира днес, 11.10.2019 г., в TechnoMagicLand в София и ще продължи през цялата учебна година. Целта на програмата е чрез практиката да образова учениците относно значението на химията и естествените науки за създаването на устойчиво бъдеще. Безплатно участие в нея ще вземат 300 ученици от средните училища на територията на град София за една учебна година.

Научната програма BASF Chemgeneration се организира в партньорство с най-престижните научни и образователни институти от Централна и Южна Европа, включително Факултета по химия и фармация на СУ „Св. Климент Охридски“.

„За мен е огромна чест,че имаме възможността да си сътрудничим със студенти и преподаватели от Факултета по химия и фармация на СУ „Климент Охридски“, един от най-престижните научни институти в България, като наши партньори в проекта BASF Chemgeneration. Благодарение на своята комплексност и качество, той трябва да изиграе важна роля в обучението на учениците от средните училища относно устойчивото развитие”, подчерта г-жа Марина Буковац, управляващ директор на BASF България.

Научната програма BASF Chemgeneration включва интерактивни семинари по химия, които се провеждат всеки втори петък от 14:00 ч. в TechnoMagicLand в София. По време на семинарите гимназистите ще провеждат набор от химически експерименти, като ще имат възможността да намерят решение за някои проблеми на съвременното общество. Учениците сами ще рециклират хартия, ще създават системи за пречистване на мръсна вода, ще провеждат електролиза на метал и ще докажат, че има видове пластмаса, която може да се разгради само за няколко седмици.

„Естествените науки, новите материали и модерните технологии имат все по-голяма роля в опазването на околната среда и устойчивото развитие на планетата. Ето защо е наша отговорност още в ранна училищна възраст да научим децата да имат отговорно отношение към природата, позволявайки на науката да намира отговори на предизвикателствата, с които се сблъскваме. Създаването на устойчиво бъдеще е въпрос, който засяга всички нас, поради което BASF го приема като една от своите главни ценности. Считаме, че образователните програми насоченикъм децата са най-добрият начин да опазим природата и да намалим употребата на природни ресурси, надявайки се, че Chemgeneration ще покаже на учениците значението на науката за човечеството”, отбеляза г-жа Марина Буковац, управляващ директор на BASF България при стартирането на програмата.

Научната програма BASF Chemgeneration се организира в 8 страни от Централна и Южна Европа. Доц. Лъчезар Христов, ръководител на програмата в България сподели задоволството си от провеждането й и в нашата страна. „За мен е чест, че имаме възможността да посрещнем гимназисти от България и да бъдем част от научната програма BASF Chemgeneration. Не винаги химията и естествените науки са привлекателни или разбираеми за учениците. Те често ги възприемат като нещо далечно, абстрактно и сложно. Ето защо е важно да им покажем по един познат и интересен начин как процесите, които са неясни за тях, наистина действат. Нещо повече, нашите студенти, някои от които са бъдещи преподаватели, ще имат възможността да работят с ученици от средните училища и като добавим ползите, които получаваме, като научаваме повече за устойчивото бъдеще, става ясно, че значението на тази програма е многопластово”, заяви доц. Лъчезар Христов от Факултета по химия и фармация на СУ „Св. Климент Охридски“.

За участие в научната програма BASF Chemgeneration могат да кандидатстват единствено учители или училища, а всички подробности за нея и формуляри са достъпни в образователния портал www.chemgeneration.com. Заявления се приемат и на имейл адрес basf.chemgeneration@agencyprima.com.

 

За научната програма BASF Chemgeneration                                                                    

BASF Chemgeneration е интерактивна научна програма, разработена с цел да популяризира науката, да срещне ученици на възраст между 14 и 18 години със забавната страна на химията, помагайки им да разберат как естествените науки могат да помогнат в създаването на устойчиво бъдеще. Тя започна през 2011 г. под формата на образователен уебпортал, за да се превърне в една по-сложна научна програма. Чрез нея учениците ще участват в интерактивни експерименти, ще разберат как науката решава ежедневни проблеми и каква е ролята на химията за запазването на планетата. Учениците от средните училища ще видят как химията функционира извън класната стая, което ще предизвика тяхната креативност и ще разкрие скрити таланти за науката. Програмата Chemgeneration е насочена към всички ученици, а не само към тези, които имат изявен успех в химията или интерес към естествените науки. В програмата могат да участват всички средни училища независимо дали са общообразователни или профилирани в естествените науки.

За BASF

В BASF създаваме химия за устойчиво бъдеще. Ние съчетаваме икономическия успех с опазването на околната среда и социалната отговорност. Екип от близо 122 000 служители в BASF Group работи в полза на успеха на нашите клиенти в почти всички области и почти всяка страна в света. Нашето портфолио е организирано в шест сегмента: „Химикали“, „Mатериали“, „Индустриални решения“, „Повърхностни технологии“, „Изхранване и грижа“ и „Решения за земеделието“. През 2018 г. BASF реализира продажби на стойност от около 63 млрд. евро. Акциите на BASF се търгуват на борсите във Франкфурт (BAS) и като Американски депозитарни разписки (BASFY) в САЩ. Повече информация може да откриете в Интернет на www.basf.com

 

Последна актуализация 16 октомври 2019 г.