Кои сме ние

Химията защитава климата

Изменението на климата е едно от най-неотложните предизвикателства пред обществото днес.

BASF подкрепя целта на Парижкото споразумение да ограничи глобалното затопляне до под 2 градуса по Целзий. Преди всичко искаме да се борим с климатичните промени чрез нашите умения за прилагане на иновативни решения за справяне с нови предизвикателства. За BASF опазването на климата е ключова задача и съществена част от нашата стратегия.

Klimaschutz ist ein zentraler Bestandteil der BASF-Strategie. Bereits seit vielen Jahren reduziert das Unternehmen kontinuierlich seine CO2 Emissionen. Zur weiteren signifikanten Reduktion werden in der Forschung innovative Verfahren entwickelt wie zum Beispiel die Synthesegasdirektumwandlung als Baustein der Olefinsynthese. Olefine sind Zwischenprodukte beispielsweise bei der Produktion von Climate protection is a central component of the BASF strategy. For many years, the company has been continuously reducing its CO2 emissions. For further significant reduction innovative processes, such as the synthesis gas direct conversion for the synthesis of olefins, our research is developing. Olefins are intermediate substances, for the production of cleaning materials, aroma chemicals or superabsorbents. New process technologies and catalysts can reduce the carbon footprint of olefin production by up to 50 percent. Chemical laboratory technician Oliver Secosan controls the new plant for synthesis gas direct conversion.

Нашата цел за опазване на климата

BASF иска да постигне неутрален растеж на CO2 до 2030 г. Ние се стремим да поддържаме общите емисии на парникови газове от нашите производствени обекти (с изключение на емисиите от продажба на енергия на трети страни) и нашите покупки на енергия на ниво от 2018 г. (21,9 милиона метрични тона CO2 еквиваленти), като същевременно увеличаваме производството.

Искаме да постигнем нашата цел за опазване на климата и да дадем възможност за по-нататъшно намаляване чрез мерки за оптимизация на фабриките, чрез закупуване на нисковъглеродна енергия и с програма за научноизследователска и развойна дейност за намаляване на нашите емисии на парникови газове в дългосрочен план. Ние сме включили тези мерки в нашето глобално управление на въглерода.

Climate protection is a central component of the BASF strategy. For many years, the company has been continuously reducing its CO2 emissions. For further significant reduction, innovative processes such as methane pyrolyse are being developed in research. BASF researchers have developed a new reactor concept so that hydrogen can be produced without CO2 emissions. Hydrogen is needed by the chemical industry in large quantities, for example for ammonia synthesis.In the new process, high-purity, granular carbon is produced as a by-product (photo). The implementation of the process on pilot scale is the next challenge for the BASF experts.

Намаляване на емисиите на CO2

През последните десетилетия BASF вече постигна значително намаляване на емисиите на CO2 чрез оптимизиране на процесите на генериране и производство на енергия, както и систематично намаляване на емисиите на азотен оксид. Продължаваме тези усилия и постепенно заместваме изкопаемите горива с възобновяеми енергийни източници при закупуването на електроенергия. Освен това, за да намалим драстично емисиите си на парникови газове, изследователите на BASF усилено работят по нови производствени процеси с ниски емисии на CO2.

Управление на въглерода

Оптимистични сме, че тези процеси могат да бъдат приложени от 2030 г. нататък. Нашата основна цел тук: Искаме да предотвратим изцяло възникването на емисии на CO2. Допълнителни опции, като използването на биомаса, CO2 или отпадъци като суровина за химическо производство също ще играят все по-голяма роля. Потенциалът на устойчиво достъпна биомаса обаче е ограничен.

Засега има ограничения за употребата на CO2, поради голямото количество необходима енергия.

Защита на енергията и климата

Нашата цел за опазване на климата

Нашето управление на въглерода