Кои сме ние

Кръгово движение в полза на климата

Повечето хора приемат, че при автомобилите бъдещето е електрическо. Но ние отиваме по-далеч – искаме да затворим веригата за устойчивост при електромобилите. Това означава рециклиране на техните батерии – важен фактор за намаляване на общия въглероден отпечатък на електрическите автомобили. Новият ни завод в Шварцхайде в Германия ще постигне това. Това е важен крайъгълен камък по пътя към опазването на климата.  

Primo piano dell’interno di una batteria EV, che mostra i fili arancioni che collegano e conducono l’elettricità attraverso una serie di diverse piastre metalliche.

Вдъхновението: нашата любов към електромобилите

Ние наистина обичаме електрическите автомобили, както може би сте чували. Ето защо искаме да ги направим действително устойчиви. Затова полагаме големи усилия с цел да подобрим високоефективните батерии, които ги задвижват. Разработваме нови катодни активни материали – важен компонент за въпросните литиево-йонни батерии, така че да ги направим по-безопасни, да намалим времето за зареждане и да увеличим пробега им. Всичко това са добри новини за бъдещето на електромобилите. Освен това правим възможно рециклирането на батериите – особено на ценните метали вътре, което позволява те да бъдат използвани повече от веднъж. Това е важно, защото оползотворяването на нашите ресурси е решаваща стъпка към опазването на планетата.

25 намаление%

Въздействие върху въглеродния отпечатък на металите в батериите на електромобили, рециклирани от BASF

Предизвикателството: какво се случва със старите батерии?

Вместо да изгарят гориво, моторите на електромобилите се задвижват от електрическа енергия. Фактът, че електромобилите се задвижват с електричество, означава, че от ауспуха не излизат вредни емисии. Това е добре както за климата, така и за белите ни дробове. Но според експертите може да има повече от 230 милиона електромобила по пътищата до 2030 г. Като се има предвид, че батериите в тези електромобили съдържат ценни метали (като например литий, никел, кобалт и манган), какво ще стане с батериите, когато достигнат края на експлоатационния си живот?  

Un gruppo di tre persone, due uomini e una donna, sta chiacchierando casualmente e bevendo caffè, mentre l’EV si sta ricaricando presso una stazione di ricarica. Sullo sfondo, si possono vedere colline verdi e alcune pale eoliche.

По-чисти, по-екологични и по-устойчиви, електромобилите завладяха сърцата на хората по цялата планета. И нашите също.

Затваряне на цикъла: рециклиране на излезлите от употреба батерии

Използването по отговорен начин на природните ресурси на Земята е част от нашия по-всеобхватен отговор на кризата с климата. Ето защо е важно да намерим ефективни начини за рециклиране на батериите на електромобилите, след като те достигнат края на живота си – особено металите, съдържащи се в материалите, от които е изработена батерията. Това имаме предвид, когато говорим за „затваряне на цикъла“ и „кръгова икономика“. Ако ценните съставки на батерията на електромобил могат да бъдат рециклирани (и ако приемем, че тя се зарежда с възобновяема енергия), целият процес може да образува устойчив кръг.

Two scientists, one female and one male, wearing white lab coats in a laboratory researching new ways to recycle metals from EV batteries.

Изследователите на BASF разработват нов химичен процес за рециклиране на литий с висока чистота от батерии на електромобили.

Пътят напред: най-модерни заводи за рециклиране

Последната част от кръга на устойчивост ще бъдат заводи като този, който изграждаме в Шварцхайде в Германия. Това ще допълни нашето съществуващо съвместно предприятие в Китай, както и нашата глобална партньорска мрежа за рециклиране на батерии. „Това е следващата стъпка по пътя към по-нататъшно увеличаване на нашия принос за рециклиране на батерии на електромобили“, споделя д-р Матиас Дорн от BASF, старши вицепрезидент „Основни метали в батериите и рециклиране“. „В сътрудничество с нашите изследователски екипи това ще даде възможност за бързо и ефективно развитие на технологията за рециклиране на батерии, за да се постигне затворена верига за стойност при материалите, съдържащи се в батериите.“ Изграждането на завода прототип вече е в ход, а стартирането на дейността е планирано за 2023 г. Очакваме да изградим завод за рециклиране на батерии в търговски мащаб въз основа на знанията от завода прототип до средата на десетилетието.

Повече от 10%

Количество никел, което BASF очаква да бъде получено от рециклиране през 2026 г.

Immagine generata da computer dell’impianto di riciclaggio della batteria prototipo pianificato di BASF, costruito a Schwarzheide, che mostra pannelli solari e turbine eoliche insieme a un grande edificio della fabbrica bianco.Sarà un passo importante verso il completamento del circuito di sostenibilità EV.
„Следващата стъпка по пътя към по-нататъшно увеличаване на нашия принос за рециклиране на батерии на електромобили“,
Image of Matthias Dohrn

д-р Матиас Дорн от BASF

старши вицепрезидент „Основни метали в батериите и рециклиране“

Бъдещето: затваряне на цикъла

Стойности като тези показват, че полагаме извънредни усилия, когато става въпрос за рециклиране на материалите в батериите на електромобилите. И това не е само защото обичаме електрическите автомобили – а защото сме наясно, че те играят ключова роля в отговора на света срещу кризата с климата. Превозни средства без вредни емисии, които се захранват изцяло от батерии, които могат да бъдат рециклирани и се зареждат с устойчиво произведено електричество... ето това се казва затваряне на цикъла.

Научете повече за нашите проекти за електрическа мобилност: