Česká republika
Kdo jsme

Naše řešení: Produkty na ochranu ovzduší

Produkty společnosti BASF se podílejí na velkém množství technologií na ochranu ovzduší v široké škále odvětví. Tím zajišťujeme energetickou úspornost a ochranu ovzduší v různých oblastech, jako je stavebnictví či automobilový průmysl, a také v průmyslových procesech.

Naše výrobky na ochranu ovzduší, které jsme prodali v roce 2015, umožní našim zákazníkům snížit emise skleníkových plynů v množství odpovídajícím objemu 530 milionů metrických tun CO2.

Naším cílem je nepřetržitě zvyšovat náš přínos k ochraně ovzduší jak prostřednictvím našich aktuálních produktů, tak i prostřednictvím nových výrobků a řešení. Přibližně třetinu našich ročních výdajů vkládáme do výzkumu a vývoje (VaV) inovací produktů a procesů tam, kde cíl VaV souvisí s efektivitou zdrojů a ochranou ovzduší.

Příklady našich produktů na ochranu ovzduší:

Efektivní a ekologické izolační materiály

Photo: Materials for house building

Neopor® – energeticky účinné zateplení fasád

Před více než 50 lety společnost BASF vynalezla klasický produkt na účinnou izolaci, známý na celém světě pod obchodním názvem Styropor®.

S výrobkem Neopor® jsme tuto klasiku pozvedli o další úroveň. Novinkou tohoto produktu jsou přidané částečky černého grafitu, které zlepšují kvalitu izolace až o 20 procent.

Na zateplení staré budovy tak, aby původních 21 litrů topného oleje, který je potřebný na vytopení jednoho čtverečního metru za rok, kleslo na sedm litrů, stačí ve srovnání s klasickým Styroporem® použít méně izolačního materiálu.

Photo: Resistant foam

Polyuretany – energeticky úsporní všestranní pomocníci

Systémy z tvrdé polyuretanové pěny (PUR) se díky svým vynikajícím izolačním vlastnostem používají v celé škále aplikací na izolaci před chladem i teplem. Tvrdá pěna PUR kromě úspory energie a nákladů poskytuje architektům jak svobodu designu, tak možnost navrhovat větší obytný prostor díky štíhlejší konstrukci, v důsledku čehož se používá při domácí stavbě v mnoha aplikacích výstavby střechy, stěn, příček a podlah. Tvrdé pěny Elastopor® a Elastopir® se používají i jako základní materiál ve skládaných deskách, jako jsou například fasádní a střešní prvky v chladírenských a skladovacích zařízeních. Tvrdá pěna PUR je také přednostní volbou v chladničkách a mrazničkách a volí se i na izolaci zásobníků teplé vody a dálkového topného potrubí.

styrodur-insulation-boards.jpg

Styrodur® - energeticky úsporné, univerzální izolační desky


Společnost BASF se výrobě zelených izolačních desek věnuje od roku 1964. Dnes je značka Styrodur® v rámci celé Evropy vnímána coby synonymum pro extrudovaný polystyren, jakožto i pro rozmanité možnosti jeho použití a jeho masívnost a extrémní odolnost vůči tlaku.

Roku 2015 se zrodila nová generace tohoto produktu: tepelně svářené desky Styrodur® se stejnou tepelnou vodivostí u různých variant s rozdílnou tloušťkou materiálu.

Plasty a příměsi pro dlouhodobější udržitelnost v odvětví mobility

Vysoce účinné příměsi zmírňují zátěž na ovzduší

Keropur®, příměsi do pohonných hmot od společnosti BASF, se v malých množstvích mísí s palivem, a v motoru tak dochází k lepšímu spalování. V důsledku toho se snižuje spotřeba paliva a zabraňuje se předčasnému opotřebení motoru, čímž se snižuje produkce znečišťujících látek a skleníkových plynů.

Společnost BASF provedla spolu s přední ropnou společností test na vozidlech v průběhu 64 000 najetých kilometrů, který ukázal, že díky přidání exkluzivní palivové přísady se snížily emise znečišťujících látek o 20 procent a průměrná spotřeba paliva klesla o dvě procenta. Analýza ekologické účinnosti, která srovnávala palivo s příměsí a bez ní, jasně ukázala, že palivové příměsi Keropur® významně přispívají k ochraně ovzduší a životního prostředí.

Photo: Growing plants

Používáním hnojiv se uvolňuje velké množství oxidu dusného prostřednictvím rozkladu dusíkatých látek v půdě. Inhibitor nitrifikace od společnosti BASF zajišťuje, aby půdní bakterie metabolismem amoniak obsažený v hnojivech zpracovávali pomaleji, což vede ke snížení koncentrace oxidu dusného. Hnojivo dokáže plodinám dodat živiny efektivněji a plodiny vyžadují hnojení méně často. Tím se snižují emise skleníkových plynů. Použitím inhibitoru nitrifikace se snižuje i vliv hnojiva na podzemní vody.

Větrná energie je s chemií výnosnější

Společnost BASF podporuje pokračující rozvoj větrné energie jako ekologického zdroje energie. Její inovativní řešení jsou významným faktorem, který přispívá k efektivnější výrobě, aplikaci nátěrů a údržbě listů rotoru, základen, věží a ozubených kol větrných turbín.

Naše výrobky proto hrají významnou roli při úspěšném zavádění systémů větrných turbín pro budoucí generaci. Kromě toho naši výzkumní pracovníci pracují i ​​na vývoji materiálů pro organické solární články, palivové články, novátorské systémy na uskladnění vodíku a organické světelné diody (OLED).

Photo: Windmills in the sea

Nové epoxidové pryskyřice pro vysokovýkonné listy rotoru

Větší listy rotoru pomáhají moderním systémům větrných turbín zvyšovat výkon. Jako materiál na výrobu těchto listů rotoru se etablovaly epoxidové směsi. Společnost BASF nabízí vhodné dvousložkové systémy pod obchodním názvem Baxxodur ™.

Aby bylo možné vyrábět velké bezchybné listy, složky, které se používají v tomto systému, nesmí při plnění formy reagovat příliš rychle. Systémy z epoxidových pryskyřic zároveň musí ve formě rychle vytvrdnout, aby se forma uvolnila pro výrobu dalšího listu. Společnost BASF vyvinula nové systémy Baxxodur ™ na bázi specializovaných tvrdidel speciálně pro výrobu velkých konstrukcí z vláknitých kompozitů. Při plnění reagují formy pomalu a při tvrdnutí zase rychle, což znamená, že se výrobcům listů rotoru pro větrné turbíny zkrátí výrobní čas až o 30 procent, naopak se ale zvýší jejich produktivita. Společnost BASF proto významně přispívá ke zvyšování ziskovosti větrné energie jako ekologického zdroje energie.

Photo: Windmill near BASF plant

Speciální ochranný nátěr zvyšuje ziskovost systémů větrných turbín

Stejně jako dokonalá technická konstrukce listů rotoru, závisí značně i efektivnost a produktivita větrných turbín na trvanlivosti a snadné údržbě nátěru rotoru. Povrch lopatek je vystaven extrémnímu působení slunce, větru, sněhu, deště a znečištěného ovzduší. RELIUS COATINGS, dceřiná společnost firmy BASF, již přes deset let nabízí speciální nátěry pro tyto náročné povětrnostní podmínky. Speciální materiály systému RELIUS Wind Coat zajišťují mimořádně vysokou odolnost nátěrů vůči nepříznivému počasí a umožňují vyrábět všechny produkty pro tyto vícevrstvé konstrukce bez potřeby rozpouštědel.