Global Home
Data protection @BASF

Databehandling i BASF-gruppen

På denne side vil vi gerne forklare, hvordan personoplysninger generelt behandles i BASF-koncernen.

Spørgsmålet om databeskyttelse har højeste prioritet hos BASF. Dette omfatter også en høj grad af gennemsigtighed. Her kan du finde ud af, hvordan BASF behandler personoplysninger om kontaktpersoner hos os, vores kunder og samarbejdspartnere.

Alexandra Haug

BASF's EU-databeskyttelsesansvarlige

Data_Protection_051905_shutterstock_1089540224_RGB.jpg

Her kan du finde en oversigt over BASF's EU-databeskyttelseskoordinatorer.

Det BASF-selskab, som du er i kontakt med, er ansvarlig for databehandlingen, medmindre andet er angivet (i det følgende benævnt "BASF" eller "den dataansvarlige" eller "vi"). Den dataansvarlige kan f.eks. identificeres som følger:
 

 • Hvis du er en af vores kunder, tjenesteudbydere eller leverandører eller har et andet forretningsmæssigt forhold til BASF, er din BASF-kontraktpartner den dataansvarlige.
 • På websteder eller på sociale mediekanaler er det BASF-firma, der er nævnt i privatlivspolitikken, i aftrykket eller i brugsbetingelserne, den dataansvarlige.
 • Hvis du er deltager i et BASF-arrangement, er det BASF-selskab, der afholder arrangementet, den dataansvarlige. 
 • For digitale begivenheder er den BASF-virksomhed, der inviterer til den pågældende digitale begivenhed, den dataansvarlige.
 • Hvis du er besøgende på vores fabriksanlæg, er det BASF-selskab, som du har en aftale med, og hvis lokaler du kommer ind i, den dataansvarlige.
 • Hvis du booker på et BASF-hotel eller er gæst på en BASF-restaurant, er BASF-selskabet dendataansvarlige, der driver den pågældende facilitet.

Som en internationalt koncern har BASF kontaktpersoner for databeskyttelse i hvert land. For lande i Den Europæiske Union finder du her en oversigt med kontaktadresser.

Derudover kan du til enhver tid rette spørgsmål og bekymringer om databeskyttelse til vores centrale databeskyttelseskontor:

data-protection.eu@basf.com

Inden for BASF-gruppen udfører BASF SE som holdingselskab centrale funktioner, der kræver behandling af personoplysninger, og som også kan udføres for andre selskaber i BASF-gruppen. Sådanne centrale funktioner kan f.eks. være:
 

 • Afdelingen for kommunikation
 • HR afdeling
 • Centraliseret ledelse
 • Juridisk afdeling, Compliance, fabrikssikkerhed, virksomhedsrevision, databeskyttelse
 • Centralt indkøb
   

Desuden behandler visse BASF-gruppeselskaber personoplysninger som koncerninterne tjenesteudbydere, hvorved databehandlingen også kan udføres på vegne af de respektive BASF-gruppeselskaber. Det kan f.eks. være:
 

 • IT-tjenester
 • Fælles servicecentre
   

BASF anvender også centrale databehandlingssystemer, der muliggør standardiserede databehandlingsprocesser. Sådanne systemer kan f.eks. være:
 

 • Centrale databaser, f.eks. CRM- eller leverandørstyringssystemer
 • Centrale arkiverings- og dokumentstyringssystemer
 • Centrale kommunikationssystemer

BASF behandler udelukkende personoplysninger til specifikke formål. I forbindelse med vores forretningsaktiviteter opstår der forskellige behandlingssituationer, som vi generelt informerer dig om inden for rammerne af den pågældende aktivitet, f.eks. i form af en databeskyttelseserklæring på en hjemmeside.

Generelt behandler BASF dine personoplysninger til følgende formål:
 

 • Kontrakt

Hvis du eller den virksomhed, som du arbejder for, har indgået en kontrakt med BASF, behandler vi personoplysninger, hvis og i det omfang det er nødvendigt for at opfylde kontrakten. Databehandlingen omfatter stam- og kontaktdata samt kontraktrelevante data, som også kan indeholde personoplysninger om vores kunder, salgspartnere, tjenesteudbydere, leverandører, sælgere og andre forretningspartnere. 

Retsgrundlaget for denne databehandling er art. 6, stk. 1, litra b) GDPR og litra f) GDPR, forudsat at kontrakten er indgået mellem BASF og en anden juridisk enhed.
 

 • Kommunikation med kontaktpersoner

Hvis du kontakter os, behandler vi dine personlige oplysninger, som du har angivet i den respektive kontaktformular, for at behandle din anmodning eller kommunikere med dig. Om nødvendigt videresender vi din anmodning internt til de kolleger, der er ansvarlige for at støtte din anmodning. 

Retsgrundlaget for denne databehandling er art. 6, stk. 1, litra f) i GDPR.
 

 • Samarbejde med forretningspartnere

Ud over kunde-, tjenesteudbyder- og leverandørforbindelser arbejder vi også sammen med virksomheder og institutioner om projekter, joint ventures og andre samarbejder for at fremme videnskabelige fremskridt og bidrage til emner, der er relevante for vores forretningsmål. Vi behandler især kontaktoplysninger om vores samarbejdspartnere og data vedrørende det respektive samarbejde med henblik på projektgennemførelse og netværkssamarbejde. 

Retsgrundlaget for denne databehandling er art. 6, stk. 1, litra f) i GDPR.
 

 • Public relations og interessevaretagelse i den offentlige og politiske sektor

BASF følger nøje med i aktuelle begivenheder og offentlige diskurser, der påvirker vores produkter og virksomhedens mål. I den forbindelse samarbejder vi regelmæssigt med aviser og tidsskrifter for at besvare henvendelser fra dem og koordinere artikler. Desuden bruger vi pressepostlister til at informere udvalgte repræsentanter for de uafhængige medier om virksomhedsrelevante udviklinger. Til disse formål behandler vi kontaktoplysninger om journalister og repræsentanter for pressen. 

Retsgrundlaget for denne databehandling er art. 6, stk. 1, litra f) i GDPR.

Derudover vedligeholder og driver BASF websteder, hvor vi giver oplysninger til interesserede parter, kunder og andre forretningspartnere. I denne forbindelse behandler BASF personoplysninger, der er nødvendige af tekniske årsager for præsentationen af hjemmesiden (f.eks. IP-adresse og strengt nødvendige cookies). Derudover anvendes cookies også lejlighedsvis til at måle webstedets ydeevne. Yderligere oplysninger om den specifikke brug af sådanne tjenester og om den videre behandling af personoplysninger findes i privatlivspolitikken på det pågældende websted.
 

 • Begivenheder

Hvis BASF afholder arrangementer, behandler vi kontaktoplysningerne for de deltagende gæster for at kunne gennemføre arrangementet. Afhængigt af arrangementet kan dette også omfatte oplysninger, der er relevante for catering, f.eks. fødevareintolerancer eller allergier. Hvis der laves fotografier, videooptagelser eller andre optagelser i forbindelse med arrangementet, informerer vi vores deltagende gæster særskilt, især hvis der er planlagt enoffentliggørelse af optagelserne,  hvis optagelser er planlagt, og indhenter de nødvendige samtykker. 

Retsgrundlaget for denne databehandling er art. 6, stk. 1, litra f) i GDPR, medmindre andet er angivet.
 

 • Markedsføring

Hvis vi har dit samtykke eller på anden måde har tilladelse til det, vil vi give dig oplysninger om produkter og emner fra BASF, herunder oplysninger om arrangementer. Med henblik på at give dig disse oplysninger behandler vi dine kontaktoplysninger, der er angivet i de respektive registrerings- eller anmodningsformularer, med henblik på at gennemføre den respektive markedsføringsaktivitet, f.eks. udsendelse af nyhedsbrev eller kundetilfredshedsundersøgelse . De nøjagtige oplysninger om kommunikationskanalen, behandlingsformålene og de behandlede personoplysninger findes i den respektive anmodning om samtykke og/eller den tilhørende databeskyttelseserklæring.

Hvis og i det omfang du giver os feedback, behandler vi dine oplysninger med henblik på at forbedre kvaliteten af vores produkter og tjenester. I dette tilfælde kan vi kontakte dig for at drøfte eventuelle opfølgende spørgsmål, der måtte opstå på baggrund af denne feedback. 

Retsgrundlaget for denne databehandling er dit samtykke, art. 6, stk. 1, litra a), i GDPR eller det respektive retsgrundlag, som er meddelt dig på anden måde og specifikt.
 

 • Vedligeholdelse og beskyttelse af sikkerheden for vores faciliteter, produkter og tjenester

Med henblik på at forebygge og afsløre sikkerhedsrisici, svigagtige procedurer eller andre kriminelle eller skadelige handlinger behandler vi stam- og kontaktoplysninger for at identificere de registrerede, f.eks. i forbindelse med onboarding af tjenesteudbydere eller i forbindelse med tildeling af adgang til kundeportaler. Databehandling omfatter også overholdelse og opfyldelse af BASF's omsorgs- og due diligence-pligt og pligt til at udvise rettidig omhu. I sådanne tilfælde behandler vi dine kontaktoplysninger for at informere dig om vigtige ændringer i produktformuleringer eller godkendelser. 

Hvis du besøger os personligt, udsteder vi et dagskort for at give dig adgang til vores lokaler, og for at kontrollere adgangen,af sikkerhedshensyn, ved hjælp af processer som f.eks. at udstede et besøgskort til dig. Til dette formål behandler vi specifikke oplysninger om dig, f.eks. dit navn, din fødselsdato, de personer, du besøger, dit identitetskortnummer, dit telefonnummer og dit besøgs varighed i dage. Om nødvendigt skal du besvare testspørgsmål om sikker adfærd på fabriksområdet i en sikkerhedstest - i så fald skal testresultaterne gemmes. For chauffører behandler BASF også nummerpladen på det anvendte køretøj. Hvis du som chauffør transporterer farligt gods, kontrolleres det farlige gods, og kontrollen dokumenteres.

Retsgrundlaget for denne databehandling er art. 6, stk. 1, litra f) i GDPR.
 

 • Overholdelse af lovkrav 

Hvis og i det omfang loven kræver det, behandler vi dine personoplysninger for at opfylde lovmæssige krav. Det kan f.eks. være skatte- og handelsmæssige opbevaringsforpligtelser eller bestemmelser til forebyggelse af hvid kriminalitet som f.eks. love om hvidvaskning af penge.

Hvis du er aktionær i BASF, behandler vi også de personoplysninger, som er nødvendige for din optagelse i BASF's aktionærregister af selskabs- og aktielovgivningsmæssige årsager (f.eks. på grundlag af § 67 i den tyske aktielov - Aktiengesetz ). Vi modtager dine personoplysninger fra den bank, der er involveret i aktiekøbet.

Hvis og i det omfang det er nødvendigt, samarbejder vi også med repræsentanter for myndighederne for at koordinere juridisk relevante spørgsmål med dem. I den forbindelse behandler vi kontaktoplysninger og oplysninger om det pågældende samarbejde med henblik på juridisk koordinering.

Retsgrundlaget for denne databehandling er art. 6, stk. 1, litra c) og f) i GDPR.
 

 • Databehandling i forbindelse med juridiske spørgsmål

I forbindelse med juridiske tvister kan vi behandle personoplysninger inden for rammerne af disse tvister. Vi behandler derfor også personoplysninger, hvis og i det omfang det er nødvendigt for at bilægge retstvister, håndhæve eksisterende kontrakter og gøre retskrav gældende, gøre dem gældende og forsvare dem. 

Retsgrundlaget for denne databehandling er art. 6, stk. 1, litra f) i GDPR.

Som international koncern er BASF afhængig af fleksible og brugervenlige kommunikationsformer og har samtidig en interesse i at kommunikere effektivt og efter behov internt og med eksterne parter.

Af disse grunde bruger BASF digitale konferencesystemer til gennemførelse af især digitale arrangementer:

 • Kommunikation med interne og eksterne interessenter, f.eks. i forbindelse med møder og onlinekonferencer
 • Gennemførelse af online-arrangementer (f.eks. webinarer, informationsarrangementer om uddannelse)
   

Når du bruger et af vores digitale konferencesystemer, af tekniske årsager behandler vi følgende kategorier af personoplysninger: 

 • Kommunikationsdata (f.eks. din e-mail-adresse)
 • Logfiler, logdata (f.eks. version af konferencesystemet, IP-adresse, lyd- og video-codec) 
 • Metadata (f.eks. tidspunkt for deltagelse, angivelse af medieknudepunktet, anvendt hardware, version af operativsystemet osv.)
 • Brugerprofiloplysninger (f.eks. dit brugernavn (hvis du selv angiver det) og dit profilbillede, hvis og i det omfang det er teknisk tilgængeligt)
 • BASF-kontooplysninger (når de anvendes af BASF-medarbejdere)
   

Afhængigt af den digitale begivenheds type og format behandler vi følgende kategorier af personoplysninger, forudsat at du frivilligt giver os dem til os:

 • Lydtransmissioner, medmindre du har slået din mikrofon fra
 • Tekstindtastning, hvis du bruger den respektive chatfunktion
 • Videotransmissioner, hvis du har aktiveret kamerafunktionen
 • Vedhæftede filer, når du uploader dem under en begivenhed
   

Vi udfører den pågældende databehandling på grundlag af en legitim interesse i overensstemmelse med art. 6, stk. 1, litra f), i GDPR. Vores legitime interesse udspringer af de ovennævnte formål med databehandlingen. 

BASF bruger generelt følgende digitale konferencesystemer:

Cisco Systems' konferenceprogram giver os mulighed for at tilbyde dig video/audio deltagelse i vores digitale arrangementer. Afhængigt af arrangementet bruger vi Meeting Center, Event Center eller Training Center-tilstand (i det følgende benævnt "WebEx").

WebEx er en software fra virksomheden

Cisco Systems Inc.
170 West Tasman Dr.
San Jose
CA 95134
UNITED STATES

(i det følgende benævnt "Cisco")

Databehandlingen med WebEx foregår på servere i datacentre i EU. I denne forbindelse anvender vi aftaler om ordrebehandling i overensstemmelse med art. 28 GDPR for at sikre, at der implementeres omfattende tekniske og organisatoriske foranstaltninger, der svarer til den aktuelt gældende state of the art inden for it-sikkerhed, f.eks. med hensyn til adgangstilladelse og end-to-end-krypteringskoncepter for datalinjer, databaser og servere.

Med henblik på fjernvedligeholdelse kan Cisco anmode om adgang til serverne. Denne adgang vil blive kontrolleret af os fra sag til sag og givet efter godkendelse. I dette tilfælde kan en sådan adgang også foretages af Cisco-selskaber fra lande uden for Den Europæiske Union. I tilfælde af adgang fra lande uden for EU har vi i individuelle tilfælde, der er godkendt af os, indgået EU-standardkontrakter (standardkontraktklausuler) med Cisco. For at garantere et passende databeskyttelsesniveau ved overførsel af personoplysninger til et tredjeland, som f.eks. USA som et konkret tilfælde, har vi implementeret supplerende foranstaltninger i form af state-of-the-art tekniske og organisatoriske foranstaltninger som f.eks. adgangstilladelse og krypteringskoncepter for datalinjer, databaser og servere.

Microsoft Teams' videokonferencefunktion giver os mulighed for at lade dig deltage via video/lyd ved vores digitale arrangementer. Vi bruger Microsoft Teams til at afholde onlinearrangementer. På Microsoft Teams bruger vi måde:Team Meetings.

Microsoft Teams er en del af Microsoft Office 365. Microsoft Teams er en produktivitets-, samarbejds- og udvekslingsplatform for individuelle brugere, teams, fællesskaber og netværk, der anvendes i BASF. MS Teams har også en videokonferencefunktion.

Microsoft Office365 er en software fra virksomheden 

Microsoft Ireland Operations Limited
One Microsoft Place
South County Business Park
Leopardstown
Dublin 18
D18 P521
Irland

(i det følgende benævnt "Microsoft")

Microsoft Teams er en del af cloud-applikationen Office 365, hvortil der skal oprettes en brugerkonto.

Databehandling med Office 365 finder sted på servere i datacentre i EU (i Irland og Holland). Til dette formål har vi indgået en aftale om ordrebehandling med Microsoft i henhold til art. 28 GDPR. I overensstemmelse hermed har vi aftalt omfattende tekniske og organisatoriske foranstaltninger med Microsoft for Office 365, der svarer til den aktuelt gældende state of the art inden for IT-sikkerhed, f.eks. med hensyn til adgangstilladelse og end-to-end-krypteringskoncepter for datalinjer, databaser og servere.

Desuden har vi implementeret "Customer Lockbox"-funktionen i Office 365. Customer Lockbox sikrer, at Microsoft ikke kan få adgang til dit indhold i supportsager uden forudgående tilladelse fra en BASF-administrator. Dette sikrer, at kun autoriserede anmodninger giver adgang til dit indhold. Customer Lockbox anvendes kun, hvis konventionelle softwareløsninger til fejlfinding ikke længere hjælper i tilfælde af support. 

Med henblik på fjernvedligeholdelse kan Microsoft anmode om adgang til serverne. Denne adgang vil blive kontrolleret af os fra sag til sag og givet efter godkendelse. I dette tilfælde kan en sådan adgang også foretages af Microsofts datterselskaber fra lande uden for EU. I tilfælde af adgang fra lande uden for EU, i det enkelte tilfælde, der er godkendt af os, har vi indgået EU-standardkontrakter (standarddatabeskyttelsesklausuler) med Microsoft. For at sikre et tilstrækkeligt databeskyttelsesniveau ved overførsel af personoplysninger til et tredjeland, som f.eks. USA- som et konkret tilfælde, har vi som beskrevet ovenfor supplerende foranstaltninger i form af tekniske og organisatoriske foranstaltninger efter den nyeste tekniske og organisatoriske standard, som f.eks. adgangstilladelses- og krypteringskoncepter for datalinjer, databaser og servere.

Microsoft forbeholder sig ret til at behandle kundedata til sine egne legitime forretningsformål. Vi har ingen indflydelse på denne databehandling fra Microsofts side. I det omfang Microsoft Teams behandler personoplysninger i forbindelse med legitime forretningsformål, er Microsoft den uafhængige dataansvarlige for disse databehandlingsaktiviteter og er som sådan ansvarlig for overholdelse af alle gældende databeskyttelsesregler. Hvis du har brug for oplysninger om Microsofts behandling, kan du læse den tilsvarende erklæring fra Microsoft.

I princippet registreres online-begivenheder i BASF ikke. I begrundede individuelle tilfælde kan der dog undtagelsesvis finde en optagelse sted. I disse tilfælde vil deltagerne blive informeret særskilt og udtrykkeligt forud for den digitale begivenhed og ved aftalens begyndelse.

Du kan få yderligere oplysninger fra din respektive kontaktperson for onlinebegivenheden eller fra kontaktpersonen for databeskyttelse i BASF.

Som en kemisk virksomhed, der bl.a. beskæftiger sig med farlige og skadelige stoffer, er vi interesseret i at garantere sikkerheden på vores anlæg og hos vores medarbejdere. Derfor foretager BASF videoovervågning på udvalgte steder på BASF's område, hvis og i det omfang det er nødvendigt for at sikre sikkerheden hos BASF. Det offentlige rum samt privatpersoners private rum (f.eks. private haver) overvåges ikke. BASF informerer på stedet ved hjælp af skilte og piktogrammer, der er placeret i nærheden af videoovervågningssystemet, om den specifikke videoovervågning, der udføres i hvert enkelt tilfælde.

Yderligere oplysninger om databeskyttelse findes på det pågældende videoovervågningssystem.

BASF er interesseret i at præsentere sig selv på så mange kanaler som muligt, at være tilgængelig for kunder, tjenesteudbydere, andre forretningspartnere, ansøgere og interesserede parter, og at fremme emner og produkter via sociale netværk.

Vi behandler personoplysninger, når du besøger BASF på sociale medier. Med vores forskellige sociale medier ønsker vi at tilbyde dig en bred vifte af multimedietjenester og udveksle idéer med dig om emner, der er vigtige for dig. Ud over udbyderen af et socialt netværk indsamler og behandler vi også personlige brugerdata på vores sociale medier. Med hensyn til de respektive databehandlingsformål og datakategorier henviser vi til de enkelte sociale medier. Dette forklares nærmere i det følgende. 

I princippet tjener databehandlingen følgende formål: 
 

 • Kommunikation med de besøgende på BASF's sociale medier; 
 • Håndtering af forespørgsler fra besøgende på vores BASF-kanaler på de sociale medier; 
 • Indsamling af statistiske oplysninger om rækkevidden af BASF's sociale medier; 
 • Gennemførelse af kundeundersøgelser, markedsføringskampagner, markedsanalyser, lotterier, konkurrencer eller lignende kampagner eller arrangementer; 
 • Løsning af tvister og tvister, etablering, udøvelse eller forsvar mod retskrav eller retssager, håndhævelse af eksisterende kontrakter. 
   

Behandlingen af dine personoplysninger er nødvendig for at opfylde disse formål. 

Som en del af vores aktiviteter på de sociale medier bruger vi også teknologier til såkaldt social lytning eller social monitorering (i det følgende benævnt "social lytning") for at få et indtryk af opfattelsen af vores produkter og tjenester, og for at identificere eventuelle forbedringspotentialer. I den forbindelse evaluerer vi kommentarer og bidrag fra det pågældende netværk på sociale medier i henhold til en søgeforespørgsel. Vi kan kun se de bidrag, som brugerne af det sociale netværk har stillet frit til rådighed for en ubegrænset offentlighed.

De indsamlede data og omfanget af databehandlingen bestemmes generelt af typen og indholdet af den pågældende søgeanmodning og bidragene. Det kan f.eks. dreje sig om et indlæg i tekstform eller en uploadet billedfil.

I princippet modtager vi kun statistiske oplysninger som resultat af vores søgeforespørgsler. I enkelte tilfælde kan vi dog også få vist specifikke indlæg og kommentarer som søgeresultater, som også kan give os konklusioner om personlige oplysninger om individuelle brugere, f.eks. fordi de specifikke indlæg eller kommentarer indeholder brugerens brugernavn, som også kan være brugerens rigtige navn. Sådanne indlæg tjener udelukkende som en eksemplarisk gengivelse af det ønskede stemningsbillede.

Vores overordnede legitime interesse i brugen af social lytning ligger i at genkende eventuelle mangler ved vores produkter og tjenester samt den offentlige stemning om BASF som virksomhed, og emner, der er relevante for BASF i den offentlige debat, i offentligt tilgængelige udtalelser, og for at kunne reagere hensigtsmæssigt på dem. Retsgrundlaget for behandlingen af personoplysninger i forbindelse med social lytning er art. 6, stk. 1, litra f), i GDPR.

Når vi udfører social lytning, bruger vi især tjenester fra følgende udbydere:

Runtime Collective Ltd.
Sovereign House
Church Street, 1. sal
Brighton
E Sussex
BN1 1UJ
UK

 

Cision Tyskland GmbH

Westhafenplatz 1
D-60327 Frankfurt am Main

BASF er generelt repræsenteret og aktiv på følgende sociale netværk:

BASF's Facebook-fansider drives på Facebook, et socialt netværk, af Meta Plaforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, D2 Dublin, Irland ("Facebook"). Når du besøger vores fansider, behandler Facebook dine personlige data i overensstemmelse med deres privatlivspolitik, som du kan finde her
 

Vi behandler følgende personoplysninger: 

 • Dit Facebook-brugernavn samt kommentarer, der er indsendt på vores fansider, og beskeder, du har sendt via vores fansider. 
 • Din aktivitet på vores fansider via Facebook Insights-tjenesten, f.eks. besøg på vores websted, antallet af interaktioner, besøg og den gennemsnitlige varighed af videoafspilning, oplysninger om, hvilke lande og byer vores besøgende kommer fra, og statistik om vores besøgendes generelle forhold. 
 • Andre oplysninger, der er nødvendige for at besvare anmodninger fra vores besøgende eller for at identificere vores besøgende entydigt i vores systemer. 

Vi bruger de statistiske oplysninger (besøgene på vores websted, antallet af interaktioner, besøgene, og den gennemsnitlige varighed af videoafspilninger, oplysninger om, hvilke lande og byer vores besøgende kommer fra, og statistikker om kønsfordelingen blandt vores besøgende) om brugen af fansiderne, som Facebook leverer i anonym form via Facebooks "Insights"-tjeneste. Det er ikke muligt for BASF at drage konklusioner om individuelle brugere og få adgang til individuelle brugerprofiler. 

Få mere at vide om Facebook Insights her

Derfor betragtes BASF og Facebook som "fælles dataansvarlige" i GDPR's forstand og har derfor indgået en såkaldt fælles ansvarsaftale for at opfylde kravene i GDPR. Denne fælles ansvarsaftale kan findes her. Her finder du alle oplysninger, der er relevante for dig som registreret, især med hensyn til udøvelsen af dine databeskyttelsesrettigheder.

Med henblik på at gøre brugerne opmærksomme på vores virksomheds tilstedeværelse på Facebook og dens indhold (indlæg) og for at få nye følgere bruger vi Facebook Ads Manager. Med denne tjeneste kan vi vise vores indhold og vores kanal som en anbefaling til Facebook-brugere, som måske ikke abonnerer på vores kanal, men på baggrund af deres interesser og interaktioner kan have interesse i indholdet. Grupper af personer kan defineres på grundlag af generelle karakteristika som bopæl, alder, køn, sprog og interesser. En udvælgelse af individuelle brugere er ikke mulig. Retsgrundlaget for denne databehandling er vores overordnede legitime interesse i at forbedre vores rækkevidde på Facebook, art. 6, stk. 1, litra f) i GDPR.

Ud over den behandling af personoplysninger, der er nævnt i denne privatlivspolitik, har BASF ingen indflydelse på behandlingen af personoplysninger i forbindelse med din brug af fansiderne.

BASF's Instagram-sider drives på Instagram af Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, D2 Dublin, Irland. Når du besøger BASF Instagram-sider, behandler Instagram dine personoplysninger i overensstemmelse med deres privatlivspolitik, som du kan finde her

Vi bruger de statistiske oplysninger (besøg på vores websted, antallet af interaktioner, oplysninger om hvilke lande og byer vores besøgende kommer fra og statistik om vores besøgendes køn) om brugen af BASF’s Instagram-sider. Instagram stiller dem til rådighed i anonym form via Instagram-tjenesten "Insights". Konklusioner om individuelle brugere og BASF's adgang til individuelle brugerprofiler er ikke muligt. 

Vi behandler følgende personoplysninger: 
 

 • Dit Instagram-brugernavn samt kommentarer på vores BASF Instagram-sider og beskeder, som du sender os via vores BASF Instagram-sider. 
 • Din aktivitet på vores BASF Instagram-sider via Instagram Insights-tjenesten, f.eks. besøg på vores websted, omfanget af indlæg, oplysninger om, hvilke lande og byer vores besøgende kommer fra, og statistik om kønsfordelingen blandt vores besøgende. 
 • Andre oplysninger, der er nødvendige for at besvare anmodninger fra vores besøgende eller for at identificere vores besøgende entydigt i vores systemer. 

Med henblik på at gøre brugerne opmærksomme på vores virksomheds tilstedeværelse på Instagram og dens indhold (indlæg), samt få nye følgere, bruger vi Facebook Ads Manager. Den  leveres også af Meta Group for Instagram under samme produktnavn. Med denne tjeneste kan vi vise vores indhold og vores kanal som en anbefaling til Instagram-brugere, som måske ikke har abonneret på vores kanal, og på baggrund af deres interesser og interaktioner. Persongrupperne kan defineres på grundlag af de generelle karakteristika som bopæl, alder, køn, sprog og interesser. En udvælgelse af individuelle brugere er ikke mulig. Retsgrundlaget for denne databehandling er vores overordnede legitime interesse i at forbedre vores rækkevidde på Instagram, art. 6 sek. 1 lit. f) GDPR.

BASF's Twitter-sider drives på Twitter, et socialt netværk af Twitter Inc, 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA.  Når du besøger BASF's Twitter-sider, vil personoplysninger blive indsamlet og behandlet i det omfang, der er beskrevet i deres privatlivspolitik. Privatlivspolitikken kan findes her

Vi bruger de statistiske oplysninger (besøg på vores websted, antallet af interaktioner, oplysninger om de lande og byer, som vores besøgende kommer fra, og statistikker om kønsfordelingen blandt vores besøgende) om brugen af BASF Twitter-siderne, som Twitter stiller til rådighed i anonym form via tjenesten "Analytics". Konklusioner om individuelle brugere og BASF's adgang til individuelle brugerprofiler er ikke muligt. 

Vi behandler følgende personoplysninger: 
 

 • Dit Twitter-brugernavn og kommentarer på vores BASF Twitter-sider og meddelelser, du sender os via vores BASF Twitter-sider. 
 • Din aktivitet på vores BASF Twitter-sider via Twitter Analytics-tjenesten, f.eks. besøg på vores websted, antallet af interaktioner, oplysninger om, hvilke lande og byer vores besøgende kommer fra, og statistik om kønsfordelingen blandt vores besøgende. 
 • Andre oplysninger, der er nødvendige for at besvare anmodninger fra vores besøgende eller for at identificere vores besøgende entydigt i vores systemer. 
   

Vi hverken gemmer eller behandler  dine personlige oplysninger ud over dit Twitter-brugernavn eller din besked, når du skriver direkte til os. 

Som en del af vores virksomheds tilstedeværelse på Twitter stiller Twitter også Twitter Ad Manager til rådighed for os, hvormed vi kan gøre opmærksom på vores virksomhedsidentitet og dens indhold på en målgruppeorienteret måde.  Målgrupperne kan defineres på grundlag af de generelle karakteristika som bopæl, alder, køn, sprog og interesser. En udvælgelse af individuelle brugere er ikke mulig. Retsgrundlaget for denne databehandling er vores overordnede legitime interesse i at forbedre vores rækkevidde på Instagram, art. 6 sek. 1 lit. f) GDPR.

BASF's LinkedIn-sider drives af LinkedIn, et socialt netværk af LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irland ("LinkedIn"). Når du besøger BASF LinkedIn-siderne, behandler LinkedIn dine personoplysninger i overensstemmelse med deres privatlivspolitik, som du kan finde her

Vi behandler følgende personoplysninger: 
 

 • Dit LinkedIn-brugernavn samt kommentarer på vores BASF LinkedIn-sider og beskeder, du sender os via vores BASF LinkedIn-sider. 
 • Andre oplysninger, der er nødvendige for at besvare anmodninger fra vores besøgende eller for at identificere vores besøgende entydigt i vores systemer. 
   

Derudover bruger vi følgende tjenester, der tilbydes af LinkedIn:

For at gøre opmærksom på vores produkter bruger vi LinkedIn Campaign Manager, som leveres af LinkedIn. Ved at bruge LinkedIn Campaign Manager definerer vi målgrupper baseret på følgende kriterier:
 

 • Beliggenhed (f.eks. land, region, by)
 • Virksomheder (f.eks. erhvervssektorer, navne, størrelse)
 • Interesser (f.eks. medlemsgrupper, interesser)
 • Erhvervserfaring (f.eks. stillingsbetegnelser, funktioner, anciennitet, kompetencer)
 • Uddannelse (f.eks. grader, skoler, studieretninger)
 • Demografiske data (f.eks. køn, alder)
   

På baggrund af sin algoritme viser LinkedIn vores indhold på sin platform til brugere, der passer til den definerede målgruppe. Retsgrundlaget for denne type behandling er art. 6, stk. 1, litra f) i GDPR.

Vi viser indhold på vores LinkedIn-forretningskonto, der præsenteres for dig på grundlag af den behandling, der er beskrevet i nr. 4a i denne privatlivspolitik. Hvis du interagerer med det nævnte indhold, f.eks. ved at abonnere på at downloade eller streame en video eller et andet tilbudt aktiv som f.eks. et white paper, behandler vi dine indtastede kontaktoplysninger (f.eks. navn, e-mail-adresse og virksomhed) med henblik på at give dig oplysninger om produkter og tjenester i forbindelse med det pågældende indhold ved at sende dig private beskeder eller indlæg.

Vi gemmer dine personlige oplysninger i LinkedIn Campaign Manager. I tilfælde af teknisk support kan teams fra LinkedIn Inc. på adressen 1000 W Maude, Sunnyvale, CA 94085, USA, få adgang til dine personlige oplysninger. USA er et land, hvor databeskyttelsesniveauet ikke er sammenligneligt med EU's. Ved at abonnere på vores indhold giver du udtrykkeligt dit samtykke til overførsel af dine personoplysninger til USA.

Retsgrundlaget for ovennævnte behandling er dit samtykke, art. 6, stk. 1, litra a), i GDPR. Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke ved at sende en meddelelse til BASF-repræsentanten, som kan kontakte dig.

Vi bruger de statistiske oplysninger (besøg på vores websted, antallet af interaktioner, oplysninger om hvilke lande og byer vores besøgende kommer fra, og statistik om vores besøgendes arbejdsområde) i forbindelse med brugen af vores LinkedIn-side, som LinkedIn leverer i anonym form via LinkedIns "Analytics"-tjeneste. Konklusioner om individuelle brugere og BASF's adgang til individuelle brugerprofiler er ikke muligt. 

Da BASF behandler og opbevarer dine personoplysninger som beskrevet i det foregående afsnit, betragtes BASF og LinkedIn som "fælles dataansvarlige" i GDPR's forstand og har derfor indgået en såkaldt aftale om fælles ansvar for at opfylde kravene i GDPR. Denne aftale om den fælles dataansvarlige kan findes her. Her finder du alle oplysninger, der er relevante for dig som registreret, især med hensyn til udøvelsen af dine databeskyttelsesrettigheder.

Ud over den behandling af personoplysninger, der er nævnt i denne privatlivspolitik, har BASF ingen indflydelse på behandlingen af personoplysninger i forbindelse med din brug af vores LinkedIn-side.

The BASF XING pages are operated on XING, a social network by by XING SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Germany ("XING"). When you visit the BASF XING pages, XING processes your personal data in accordance with its privacy policy, which you can view  here.

We use the statistical information (the number of interactions, statistics on the age composition and the working relationships of our visitors) about the use of the BASF XING pages, which XING makes available in anonymous form via its statistical service. Conclusions about individual users and access to individual user profiles by BASF are not possible.

We process the following personal data:

 • Your XING username as well as comments on our BASF XING pages and messages that you send us via our BASF XING pages.
 • Your activity on our BASF XING pages via the XING statistics service, e.g., the volume of interactions, statistics on age composition and the working relationships of our visitors.
 • Other information necessary to respond to requests from our visitors or to uniquely identify our visitors in our systems.

BASF's YouTube-kanal drives på YouTube, en videoplatform, af Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.  Når du besøger BASF's YouTube-kanal, indsamler og behandler YouTube personoplysninger i det omfang, det er fastsat i deres privatlivspolitik. Privatlivspolitikken kan findes her

Vi bruger de statistiske oplysninger (besøg på vores websted, antallet af interaktioner, den gennemsnitlige varighed af videoafspilning, oplysninger om de lande og byer, som vores besøgende kommer fra, og statistikker om kønsfordelingen af vores besøgende) om brugen af BASF YouTube-kanalen, som YouTube stiller til rådighed i anonym form via tjenesten "Analytics". Det er ikke muligt for BASF at drage konklusioner om individuelle brugere og få adgang til individuelle brugerprofiler. 

Vi behandler følgende personoplysninger: 
 

 • Dit YouTube-brugernavn og kommentarer på vores BASF YouTube-kanal. 
 • Din aktivitet på vores BASF YouTube-kanal via YouTube Analytics-tjenesten, f.eks. besøg på vores websted, mængden af interaktioner, den gennemsnitlige varighed af videoafspilning, oplysninger om, hvilke lande og byer vores besøgende kommer fra, og statistik om kønsfordelingen blandt vores besøgende. 
 • Andre oplysninger, der er nødvendige for at besvare anmodninger fra vores besøgende eller for at identificere vores besøgende entydigt i vores systemer. 


Vi hverken gemmer eller behandler dine personlige data ud over dit YouTube-brugernavn og din kommentar, når du kommenterer vores video eller på anden måde kontakter os. 

På vores YouTube-kanaler bruger vi Google Ads, en tjeneste fra Google LLC, D/B/A YouTube. 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA (i det følgende benævnt "Google"). Google Ads giver os mulighed for at køre annoncer på YouTube ved at definere målgrupper. Vi bruger forskellige kriterier, der tilbydes af Google, såsom placering, alder og interesser, til at bestemme, hvem der ser vores videoer.

Derudover bruger vi remarketing på YouTube til at vise seere på YouTube og videopartnerwebsteder personlige annoncer baseret på deres tidligere interaktioner med vores videoer eller vores YouTube-kanal. Til dette formål opretter vi remarketingkampagner, der når ud til personer, som har udført handlinger på YouTube, f.eks:

- Har set en video fra en BASF-kanal
- Har set visse BASF-videoer
- Har set en video eller en forhåndsvisning af en BASF-kanal
- Visse videoer, der er set (som reklamer)
- Abonneret på en BASF-kanal
- Besøg hjemmesiden for en BASF-kanal
- Syntes godt om enhver video fra en BASF-kanal 
- Tilføjet enhver video fra en BASF-kanal til en afspilningsliste
- Delte enhver video af en BASF-kanal 
 

Vi er aldrig i stand til at identificere en individuel bruger, når vi bruger Google Ads på YouTube. Retsgrundlaget for denne behandling er art. 6, stk. 1, litra f) i GDPR.

Du kan se Googles politik om beskyttelse af personlige oplysninger her.

I vores virksomhed har kun personer og enheder adgang til dine ovennævnte personoplysninger, i det omfang de har brug for dem til at opfylde de ovennævnte formål.

Vi samarbejder også med tjenesteudbydere. Disse tjenesteudbydere handler kun i overensstemmelse med vores instruktioner og er kontraktligt forpligtet til at overholde de gældende databeskyttelseskrav. 

Ellers videregiver vi kun dine data til tredjeparter, hvis:
 

 • du har givet dit udtrykkelige samtykke i overensstemmelse med art. 6 § 1, stk. 1, sætning 1, litra a, i GDPR,
 • videregivelsen er nødvendig i overensstemmelse med artikel. 6, stk. 1, sætning 1, litra f, i GDPR for at gøre retskrav gældende, udøve eller forsvare dem, og derikke er grund til at antage, at du har en mere tungtvejende legitim interesse i ikke at videregive dine oplysninger,
 • der er en retlig forpligtelse til overførsel i henhold til art. 6, stk. 1, første sætning, litra c, i GDPR, eller
 • dette er lovligt tilladt og nødvendigt for at opfylde kontraktforholdet med dig i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, sætning 1, litra b, i GDPR.
   

Dine personoplysninger vil kun blive videregivet til tjenesteudbydere i et tredjeland, hvis de særlige krav i art. 44 ff. GDPR er opfyldt. Hvis og i det omfang tjenesteudbyderne befinder sig i et tredjeland, er det muligt, at enten serverne hos den pågældende tjenesteudbyder befinder sig i tredjelandet, eller at serverne befinder sig i EU, men i støttetilfælde er der adgang til dem fra et tredjeland. Nogle tredjelande har ikke et databeskyttelsesniveau, der svarer til EU's, da myndighederne kan have forenklet adgang til personoplysninger, eller at der er begrænsede rettigheder mod sådanne foranstaltninger. Hvis og i det omfang du giver dit samtykke, giver du udtrykkeligt dit samtykke til overførsel af personoplysninger til det pågældende tredjeland.

Hvis der ikke foreligger en udtrykkelig samtykkeerklæring i indsamlingsperioden (f.eks. i forbindelse med en samtykkeerklæring), slettes de registreredes personoplysninger i det omfang, de ikke længere er nødvendige for at opfylde formålet med opbevaringen, medmindre lovbestemte opbevaringsforpligtelser (f.eks. kommercielle og skattemæssige opbevaringsforpligtelser) udelukker sletning.

Du har de rettigheder, der er beskrevet nedenfor i henhold til den generelle databeskyttelsesforordning. Udøvelsen af disse rettigheder er gratis for dig. Du skal dog muligvis bevise din identitet med to faktorer. Vi vil gøre en rimelig indsats i overensstemmelse med vores juridiske forpligtelser for at håndhæve dine rettigheder.

For at udøve dine rettigheder kan du kontakte os på en hvilken som helst måde. Kontaktoplysningerne findes i afsnittet "Kontakt med databeskyttelsesrådgiveren" og på  aftryk eller ansvarsfraskrivelseside.


Ret til aktindsigt:
Du kan anmode om oplysninger fra den dataansvarlige om de personoplysninger, der er gemt om dig (art. 15 GDPR). Hvis du har direkte adgang til dine data via portaler/selvbetjening, anses retten til information for at være opfyldt.

Ret til berigtigelse: Hvis dine personoplysninger er ukorrekte, har du ret til at anmode om at få dem rettet (artikel 16 i GDPR).

Ret til at tilbagekalde samtykkeerklæringen: Hvis behandlingen af dine oplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde det til enhver tid i overensstemmelse med artikel 7, stk. 3, i GDPR. Tilbagekaldelsen påvirker ikke lovligheden af den behandling, der er foretaget indtil da. Du kan erklære en tilbagekaldelse skriftligt, pr. e-mail og om nødvendigt inden for rammerne af den tilbudte service.

Ret til at gøre indsigelse i tilfælde af behandling til varetagelse af legitime interesser: Hvis vi behandler dine oplysninger for at beskytte legitime interesser, kan du gøre indsigelse mod denne behandling i overensstemmelse med artikel 21 i GDPR af grunde, der skyldes din særlige situation. Vi vil så ikke længere behandle dine personoplysninger, medmindre vi kan påvise tvingende legitime grunde til behandlingen, som går forud for dine interesser, rettigheder og frihedsrettigheder eller til fastlæggelse, udøvelse eller forsvar af retskrav.

Ret til sletning: På de betingelser, der er fastsat i artikel 17 i GDPR, har du ret til at anmode om sletning af dine personoplysninger. Dette er f.eks. tilfældet, hvis du tilbagekalder et givet samtykke, eller hvis oplysningerne ikke længere er nødvendige til de formål, som de blev indsamlet til.

Ret til begrænsning af behandlingen: I henhold til artikel 18 i GDPR har du ret til at anmode om en begrænsning af behandlingen af oplysninger om dig.

Ret til dataportabilitet: Hvis du selv har givet os personoplysninger, har du i overensstemmelse med artikel 20 i GDPR ret til at anmode om overførsel fra os direkte til en anden dataansvarlig eller til en anden organisation. Alternativt har du ret til at anmode om, at vi selv giver dig dataene i et maskinlæsbart format. Dette gælder dog kun, hvis vi behandler dine personoplysninger på grundlag af dit samtykke eller på grundlag af en kontrakt eller i forbindelse med kontraktforhandlinger, og behandlingen udføres ved hjælp af automatiserede procedurer.

Ret til at indgive en klage: Du har mulighed for at indgive en klage til den databeskyttelsesansvarlige, der er nævnt i denne databeskyttelseserklæring (kontaktoplysninger se ovenfor) eller til en tilsynsmyndighed, navnlig i den medlemsstat, hvor du har dit sædvanlige opholdssted, dit arbejdssted eller det sted, hvor den påståede overtrædelse finder sted.

Under alle omstændigheder kan du kontakte: