Global Home
Kim jesteśmy

30-lecie BASF Polska

Rok 2022 jest dla naszej firmy rokiem wyjątkowym. Świętujemy 30 lat współpracy z naszymi partnerami biznesowymi, 30 lat ciągłego rozwoju firmy i produktów oraz wprowadzania na polski rynek światowych innowacji.
 

Od wielu lat tworzymy chemię dla zrównoważonej przyszłości, łącząc sukces ekonomiczny z ochroną środowiska naturalnego i odpowiedzialnością społeczną. Naszym klientom, którzy reprezentują praktycznie wszystkie branże, stwarzamy możliwość zaspokojenia obecnych i przyszłych potrzeb społeczeństwa za pomocą innowacji i osiągnięć nauki. Nasza strategia biznesowa idzie w parze ze strategią społecznej odpowiedzialności biznesu. Angażujemy się w realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju, wspieramy naszą lokalną społeczność, realizujemy globalne hasło „nauka dla przyszłości” współpracując z uczelniami wyższymi i instytucjami naukowymi, by się wzajemnie inspirować i dzielić wiedzą.

Sukces, który osiągnęliśmy w Polsce jako firma, nie byłby możliwy bez wsparcia i otwartości – naszych Partnerów, Klientów, Współpracowników i innych Interesariuszy firmy. W tym szczególnym roku, chcemy podziękować Państwu za wszystkie inspirujące pomysły i projekty. Mamy nadzieję na wiele kolejnych lat współpracy nad rozwiązaniami dla przyszłości.
                            

Zespół BASF Polska

Razem tworzymy nowoczesne rozwiązania


30 innowacji na 30-lecie BASF Polska

Innowacje.pdf

Dzięki innowacjom BASF jest wiodącą firmą chemiczną na świecie. Wszyscy potrzebujemy odpowiedzi na takie problemy jak zmiany klimatu, niedostatek zasobów czy zaśmiecenie mórz. Jako najbardziej innowacyjna firma chemiczna dostrzegamy tu naszą szczególną odpowiedzialność, ponieważ innowacje oparte na chemii mają kluczowe znaczenie dla znalezienia tych odpowiedzi. Wspólnie z naszymi klientami pracujemy nad procesami, technologiami i produktami na rzecz bardziej zrównoważonej przyszłości.

 

Zachęcamy do odkrywania 30 innowacji BASF, które będziemy tu prezentować z okazji 30-lecia BASF Polska.

EcoBalance_30 innowacji na 30-lecie_1920x1080px_2022_03_28_001.jpg
Refinity_30 innowacji na 30-lecie_1920x1080px_2022_03_28_002.jpg
Revysol_30 innowacji na 30-lecie_1920x1080px_2022_03_28_003.jpg
Mindzone_30 innowacji na 30-lecie_Prezentacja_1920x1080px_2022_04_20_004.jpg
Mindzone_30 innowacji na 30-lecie_Prezentacja_1920x1080px_2022_04_29_005.jpg
30 innowacji na 30-lecie_Prezentacja_1920x1080px_2022_04_29_006.jpg
Mindzone_30 innowacji na 30-lecie_Prezentacja_1920x1080px_2022_04_29_007.jpg
Mindzone_30 innowacji na 30-lecie_Prezentacja_1920x1080px_2022_05_19_008.jpg
Mindzone_30 innowacji na 30-lecie_Prezentacja_1920x1080px_2022_05_26_009.jpg
Mindzone_30 innowacji na 30-lecie_Prezentacja_1920x1080px_2022_05_19_010.jpg
30 innowacji na 30-lecie_Prezentacja_1920x1080px_2022_06_10_011.jpg
Mindzone_30 innowacji na 30-lecie_Prezentacja_1920x1080px_2022_06_14_012.jpg
Mindzone_30 innowacji na 30-lecie_Prezentacja_1920x1080px_2022_06_13_013.jpg
Mindzone_30 innowacji na 30-lecie_Prezentacja_1920x1080px_2022_06_30_014.jpg
Mindzone_30 innowacji na 30-lecie_Prezentacja_1920x1080px_2022_07_07_015.jpg
30 innowacji na 30-lecie_Prezentacja_1920x1080px_2022_07_07_016.jpg
30 innowacji na 30-lecie_Prezentacja_1920x1080px_2022_07_21_017.jpg
Contoura1.jpg
Plantapon Soy1.jpg
Aktywne mat. katodowe1.jpg
Ultradur1.jpg
Mindzone_30 innowacji na 30-lecie_Prezentacja_1920x1080px_2022_08_25_022.jpg
Mindzone_30 innowacji na 30-lecie_Prezentacja_1920x1080px_2022_09_01_023.jpg
Mindzone_30 innowacji na 30-lecie_Prezentacja_1920x1080px_2022_09_12_024.jpg
30 innowacji na 30-lecie_Prezentacja_1920x1080px_2022_09_16_025.jpg
Mindzone_30 innowacji na 30-lecie_Prezentacja_1920x1080px_2022_09_28_026.jpg
30 innowacji na 30-lecie_Prezentacja_1920x1080px_2022_10_14_027B.jpg
Mindzone_30 innowacji na 30-lecie_Prezentacja_1920x1080px_2022_10_21_028.jpg
Mindzone_30 innowacji na 30-lecie_Prezentacja_1920x1080px_2022_10_26_029.jpg
Mindzone_30 innowacji na 30-lecie_Prezentacja_1920x1080px_2022_12_01_030.jpg