Global Home

Prelucrarea datelor în cadrul Grupului BASF

Pe această pagină, dorim să explicăm modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate în general în cadrul Grupului BASF.

În principiu, compania BASF cu care sunteți în contact este responsabilă pentru prelucrarea datelor, cu excepția cazului în care se prevede altfel (denumită în continuare "BASF" sau "noi"). De exemplu, puteți determina persoana responsabilă după cum urmează:

 • Dacă sunteți client, furnizor de servicii sau furnizor al nostru, partenerul dumneavoastră contractual BASF este operatorul
 • Pe site-uri web sau pe canalele de social media, compania BASF menționată în politica de confidențialitate, amprenta sau termenii de utilizare este compania.
 • La evenimente, compania BASF care desfășoară evenimentul este responsabilă
 • Dacă sunteți vizitator la sediul fabricii noastre, este responsabilă compania BASF cu care aveți o programare și ale cărei sedii intrați.
 • Dacă rezervați la un hotel BASF sau sunteți oaspete la un restaurant BASF, compania BASF este responsabilă pentru operarea facilității respective.
 • Pentru evenimentele digitale, compania BASF este responsabilă pentru invitarea oamenilor la evenimentul digital respectiv.

În calitate de grup activ la nivel internațional, BASF are persoane de contact pentru protecția datelor în fiecare țară. Pentru țările din Uniunea Europeană veți găsi aici o prezentare generală cu adresele de contact.

În plus, puteți contacta oficiul nostru central pentru protecția datelor în orice moment dacă aveți întrebări sau nelămuriri cu privire la protecția datelor:

data-protection.eu@basf.com

În cadrul Grupului BASF, BASF SE, în calitate de holding, îndeplinește funcții centrale care necesită prelucrarea datelor cu caracter personal și poate fi, de asemenea, efectuată pentru alte societăți din grupul BASF. Astfel de funcții centrale pot fi, de exemplu:

 • Comunicare corporativă
 • Departamentul de personal
 • Management centralizat
 • Departamentul Juridic, Conformitate, Securitatea fabricii, Audit corporativ, Protecția datelor
 • Achiziții centrale și achiziții

În plus, anumite societăți din grupul BASF prelucrează date cu caracter personal în calitate de furnizori de servicii intragrup, prin care prelucrarea datelor poate fi efectuată și în numele societăților respective din grupul BASF. Acestea pot fi, de exemplu:

 • Servicii IT
 • Centre de servicii partajate

BASF utilizează, de asemenea, sisteme centrale de prelucrare a datelor care permit procese standardizate de prelucrare a datelor. Astfel de sisteme pot fi, de exemplu:

 • Baze de date centrale, cum ar fi .B CRM sau sisteme de management al furnizorilor
 • Sisteme centrale de arhivare și gestionare a documentelor
 • Sisteme centrale de comunicații


BASF prelucrează date cu caracter personal exclusiv în scopuri specifice. În cursul activităților noastre de afaceri, există diverse situații de prelucrare, pe care, în general, vi le prezentăm în mod transparent în cadrul evenimentului respectiv, e.B. sub forma unei declarații privind protecția datelor pe un site web.

 

 • Contract
  Dacă dumneavoastră sau compania pentru care lucrați ați încheiat un contract cu BASF, prelucrăm datele cu caracter personal dacă și în măsura în care acestea sunt necesare pentru executarea contractului încheiat. Prelucrarea datelor include date de bază și de contact, precum și date relevante pentru contract, care pot conține, de asemenea, date cu caracter personal, ale clienților noștri, partenerilor de vânzări, furnizorilor de servicii, furnizorilor, vânzătorilor și altor parteneri de afaceri. 
 • Comunicarea cu persoanele de contact
  Dacă ne contactați, prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal furnizate în formularul de contact respectiv pentru a procesa solicitarea dvs. Dacă este necesar, vom transmite solicitarea dumneavoastră pe plan intern colegilor responsabili pentru dvs. 
 • Colaborarea cu partenerii de afaceri
  În afara relațiilor cu clienții, serviciile și furnizorii, lucrăm, de asemenea, cu companii și instituții pe proiecte, asocieri în participațiune și alte colaborări pentru a avansa progresul științific și pentru a contribui la subiecte relevante fie pentru obiectivele noastre corporative, fie pentru filozofia noastră corporativă. În special, prelucrăm datele de contact ale partenerilor noștri de colaborare în scopul implementării proiectului și al creării de rețele.
 • Relații publice și reprezentarea intereselor în sectorul public și politic
  BASF urmărește îndeaproape evenimentele actuale și discursurile publice care ne afectează produsele și obiectivele corporative. În acest context, lucrăm în mod regulat împreună cu ziare și reviste generale, ale căror întrebări răspundem pe de o parte și, pe de altă parte, coordonăm seriile de articole între ele. În plus, folosim liste de discuții de presă pentru a informa reprezentanții selectați ai mass-mediei libere cu privire la evoluțiile relevante pentru companie. Prin urmare, în scopul activității de presă, prelucrăm datele de contact ale jurnaliștilor și ale reprezentanților presei.
 • Evenimente
  Dacă BASF organizează evenimente, procesăm datele de contact ale invitaților participanți pentru a desfășura evenimentul. În funcție de eveniment, acestea pot include, de asemenea, informații relevante pentru catering, e.B. intoleranțe alimentare sau alergii. În cazul în care fotografiile, înregistrările video sau alte înregistrări sunt realizate în cadrul evenimentului, vom informa oaspeții noștri participanți separat, în special dacă este planificată publicarea înregistrărilor și înregistrărilor.
 • Marketing
  Dacă avem fie acordul dumneavoastră, fie alte reglementări permit acest lucru, vă vom oferi informații despre produse și subiecte din lumea BASF, inclusiv informații despre evenimente. În acest scop, prelucrăm datele dumneavoastră de contact furnizate în formularele de înregistrare respective în scopul desfășurării activității de marketing respective, e.B trimiterea newsletter-ului sau a sondajului privind satisfacția clienților. Informațiile exacte privind canalul de comunicare, scopurile prelucrării și datele cu caracter personal prelucrate pot fi găsite în declarația de consimțământ respectivă și în declarația de protecție a datelor asociată.
  Dacă și în măsura în care ne furnizați feedback, procesăm informațiile dumneavoastră pentru a îmbunătăți calitatea produselor și serviciilor noastre. În acest caz, vă putem contacta pentru a discuta orice întrebări ulterioare care pot apărea. 
 • Menținerea și protejarea securității facilităților, produselor și serviciilor noastre
  În scopul prevenirii și detectării riscurilor de securitate, a procedurilor frauduloase sau a altor acțiuni criminale sau dăunătoare, prelucrăm datele dumneavoastră principale și de contact pentru a vă identifica, de exemplu, în contextul în care furnizorul de servicii se înserește sau în contextul acordării accesului la portalurile pentru clienți. Prelucrarea datelor include, de asemenea, respectarea și îndeplinirea sarcinilor de diligență și diligență pe care BASF le are. În astfel de cazuri, procesăm, de exemplu, Datele dumneavoastră de contact pentru a vă informa cu privire la modificările importante aduse formulărilor sau aprobărilor produselor.
  Dacă ne vizitați personal, vom emite permise de o zi pentru a vă acorda acces la sediul nostru și pentru a le controla din motive de securitate. În acest scop, procesăm în special numele dvs., data nașterii, persoanele pe care le vizitați, numărul cărții de identitate, numărul de telefon și durata vizitei în zile. Dacă este necesar, trebuie să răspundeți la întrebări de testare despre comportamentul în siguranță la sediul fabricii într-un test de siguranță; rezultatul testului este salvat. Pentru accesul la sediul fabricii, BASF vă va elibera o carte de identitate deschisă (e.B. zi de trecere, permis de conducere, permis de înlocuire). Pentru conducătorii auto, BASF procesează, de asemenea, plăcuța de înmatriculare a vehiculului utilizat. Dacă dumneavoastră, în calitate de conducător auto, transportați mărfuri periculoase, mărfurile periculoase sunt verificate și controlul este documentat.
 • Respectarea cerințelor legale 
  Dacă și în măsura impusă de lege, prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal pentru a le îndeplini. Acestea pot fi, de exemplu.B obligații fiscale și comerciale de păstrare sau reglementări pentru prevenirea infracțiunilor cu gulere albe, cum ar fi legile privind spălarea banilor.
  Dacă sunteți acționar al BASF, vom prelucra, de asemenea, datele dumneavoastră cu caracter personal necesare pentru înscrierea dumneavoastră în registrul acționarilor BASF din motive de drept corporativ și de drept al societăților comerciale (e.B. pe baza § 67 AktG). Primim datele dumneavoastră cu caracter personal de la banca implicată în achiziția de acțiuni.
 • Prelucrarea datelor în contextul chestiunilor juridice
  În contextul litigiilor juridice, putem prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal în contextul acestor litigii, de exemplu pentru că aparțineți celeilalte părți sau puteți fi considerat martor în cadrul procedurilor judiciare. Prin urmare, prelucrăm, de asemenea, datele dumneavoastră cu caracter personal dacă și în măsura în care acest lucru servește la soluționarea litigiilor juridice, la executarea contractelor existente și la afirmarea, exercitarea și apărarea revendicărilor legale.

În calitate de grup internațional, BASF se bazează pe forme de comunicare flexibile și ușor de utilizat și, în același timp, are interesul de a comunica eficient și după cum este necesar pe plan intern și cu părțile externe.

Din aceste motive, BASF utilizează sisteme de conferințe digitale pentru implementarea evenimentelor digitale, în special:

 • Comunicarea cu interlocutorii interni și externi, e.B. în contextul întâlnirilor și conferințelor online
 • Implementarea evenimentelor online (e.B. webinarii, evenimente de informare a instruirii)

Atunci când utilizați sisteme de conferințe digitale, următoarele categorii de date cu caracter personal sunt prelucrate din motive tehnice atunci când utilizați unul dintre sistemele noastre de conferințe digitale: 

 • Date de comunicare (e.B. adresa ta de e-mail)
 • Fișiere jurnal, date de jurnal (e.B versiune a sistemului de conferințe, adresă IP, codec audio și video) 
 • Metadate (e.B., ora de participare, indicarea nodului media, hardware-ul utilizat, versiunea sistemului de operare etc.)
 • Datele profilului de utilizator (numele de utilizator, dacă îl furnizați singur, și fotografia de profil, dacă și în măsura în care este disponibilă din punct de vedere tehnic)
 • Contul BASF (atunci când este utilizat de angajații BASF)

În funcție de tipul și formatul evenimentului digital, prelucrăm următoarele categorii de date cu caracter personal, cu condiția să ni le furnizați în mod voluntar:

 • Transmisii audio, cu excepția cazului în care ați dezactivat microfonul
 • Introducere text, dacă utilizați funcția de chat respectivă
 • Transmisii video, dacă funcția camerei este activată de dvs.

Efectuăm prelucrarea datelor respective pe baza unui interes legitim în conformitate cu art. 6 alin. 1 f) GDPR. Interesul nostru legitim decurge din scopurile menționate mai sus pentru prelucrarea datelor. 

BASF utilizează, în general, următoarele sisteme de conferințe digitale:

WebEx (Cisco Systems)

Programul de conferințe Cisco Systems ne permite să vă oferim participarea video/ audio la evenimentele noastre digitale. În funcție de eveniment, folosim modul Centru de întâlniri, Centru de evenimente sau Centru de instruire (denumit în continuare "WebEx").

Prelucrarea datelor cu WebEx are loc pe servere din centrele de date din Uniunea Europeană. În acest context, utilizăm acorduri de procesare a comenzilor în conformitate cu articolul 28 din RGPD pentru a ne asigura că sunt implementate măsuri tehnice și organizatorice extinse care corespund stadiul actual aplicabil în domeniul securității IT, e.B. în ceea ce privește autorizarea accesului și conceptele de criptare end-to-end pentru liniile de date, bazele de date și servere.

În scopul întreținerii de la distanță, Cisco poate solicita accesul la servere. Acest acces va fi apoi verificat de noi de la caz la caz și acordat după aprobare. În acest caz, un astfel de acces poate fi făcut și de afiliații Cisco din afara Uniunii Europene. În cazul accesului din afara Uniunii Europene, în cazuri individuale aprobate de noi, am încheiat contracte standard ue (clauze standard de protecție a datelor) cu Cisco. Pentru a garanta un nivel adecvat de protecție a datelor atunci când transferăm date cu caracter personal către o țară terță, cum ar fi SUA, în acest caz specific, am implementat măsuri suplimentare sub forma unor măsuri tehnice și organizatorice de ultimă generație.B, cum ar fi autorizarea accesului și conceptele de criptare pentru liniile de date, bazele de date și serverele.

Microsoft Office 365, Microsoft Teams

Caracteristica de conferințe video Microsoft Teams ne permite să vă permitem să participați prin video / audio la evenimentele noastre digitale. Utilizăm Microsoft Teams pentru a rula evenimente online. La Microsoft Teams, folosim modul Întâlniri de echipă.

Microsoft Teams face parte din Microsoft Office 365. Microsoft Teams este o platformă de productivitate, colaborare și schimb pentru utilizatorii individuali, echipele, comunitățile și rețelele utilizate în BASF. MS Teams are, de asemenea, o funcție de conferințe video.

Microsoft Teams face parte din aplicația cloud Office 365, pentru care trebuie creat un cont de utilizator.

Prelucrarea datelor cu Office 365 are loc pe servere din centrele de date din Uniunea Europeană (în Irlanda și Țările de Jos). În acest scop, am încheiat un acord de procesare a comenzilor cu Microsoft în conformitate cu articolul 28 din RGPD. În consecință, am convenit măsuri tehnice și organizatorice extinse cu Microsoft pentru Office 365 care corespund stadiului actual aplicabil în domeniul securității IT, e.B. în ceea ce privește autorizarea accesului și conceptele de criptare end-to-end pentru liniile de date, bazele de date și serverele.

În plus, am implementat funcționalitatea "Customer Lockbox" în Office 365. Caseta Blocare client se asigură că Microsoft nu vă poate accesa conținutul în cazurile de asistență fără permisiunea prealabilă a unui administrator BASF. Acest lucru asigură faptul că numai solicitările autorizate permit accesul la conținutul dvs. Caseta Blocare client este utilizată numai dacă soluțiile software convenționale pentru depanare nu mai ajută în caz de asistență.  

În scopul întreținerii de la distanță, Microsoft poate solicita acces la servere. Acest acces va fi apoi verificat de noi de la caz la caz și acordat după aprobare. În acest caz, un astfel de acces poate fi făcut și de afiliații Microsoft din afara Uniunii Europene. În cazul accesului din afara Uniunii Europene în cazul individual aprobat de noi, am încheiat contracte standard ue (clauze standard de protecție a datelor) cu Microsoft. Pentru a garanta un nivel adecvat de protecție a datelor atunci când transferăm date cu caracter personal către o țară terță, cum ar fi SUA, în acest caz specific, avem, așa cum este descris mai sus, măsuri suplimentare sub forma unor măsuri tehnice și organizatorice de ultimă generație, cum ar fi e.B.  Concepte implementate de autorizare și criptare a accesului pentru linii de date, baze de date și servere.

Microsoft își rezervă dreptul de a procesa datele clienților în scopuri proprii legitime de afaceri. Nu avem nicio influență asupra acestei prelucrări de date de către Microsoft. În măsura în care Microsoft Teams prelucrează date cu caracter personal în legătură cu scopuri legitime de afaceri, Microsoft este operatorul independent al acestor activități de prelucrare a datelor și, ca atare, responsabil pentru respectarea tuturor reglementărilor aplicabile privind protecția datelor. Dacă aveți nevoie de informații despre procesarea de către Microsoft, consultați instrucțiunea corespunzătoare de la Microsoft.

Evenimentele online sunt înregistrate?

În principiu, evenimentele online din BASF nu sunt înregistrate. Cu toate acestea, în cazuri individuale justificate, o înregistrare poate avea loc în mod excepțional. În aceste cazuri, participanții vor fi informați separat și expres înainte de numire și la începutul numirii.

Informații suplimentare pot fi obținute de la persoana dumneavoastră de contact pentru evenimentul online sau de la persoana responsabilă cu protecția datelor din cadrul BASF.

În calitate de companie chimică care se ocupă de substanțe periculoase și nocive, printre altele, suntem interesați să asigurăm siguranța plantelor noastre și a angajaților noștri. Din acest motiv, BASF efectuează supraveghere video în anumite locuri din incintele sale, dacă și în măsura în care acest lucru este necesar pentru a realiza aspecte de siguranță la BASF. Spațiul public, precum și spațiul privat al persoanelor fizice (e.B. grădini private) nu sunt monitorizate. BASF furnizează informații la fața locului prin intermediul semnelor și pictogramelor plasate în apropierea sistemului de supraveghere video cu privire la supravegherea video specifică efectuată în fiecare caz. 

Informații suplimentare privind protecția datelor pot fi găsite la sistemul de supraveghere video respectiv.

BASF este interesată să se prezinte pe cât mai multe canale, să fie abordabilă pentru clienți, furnizori de servicii, alți parteneri de afaceri, solicitanți și părți interesate și să promoveze subiecte și produse prin intermediul rețelelor sociale.

Prelucrăm date cu caracter personal atunci când vizitați BASF pe canalele de socializare. Cu diferitele noastre canale de social media, dorim să vă oferim o gamă largă de servicii multimedia și să facem schimb de idei cu dumneavoastră pe teme importante pentru dvs. În plus față de furnizorul respectiv al unei rețele sociale, colectăm și prelucrăm, de asemenea, date cu caracter personal ale utilizatorilor pe canalele noastre de social media. Pentru scopurile respective de prelucrare a datelor și categoriile de date, ne referim la canalele individuale de social media, care sunt explicate mai detaliat mai jos. 

În principiu, prelucrarea datelor servește următoarelor scopuri: 

 • Comunicarea cu vizitatorii canalului de social media BASF; 
 • Gestionarea solicitărilor vizitatorilor canalului nostru de socializare BASF; 
 • Colectarea de informații statistice despre acoperirea canalelor de social media ale BASF; 
 • Efectuarea de sondaje ale clienților, campanii de marketing, analize de piață, tombole, competiții sau promoții sau evenimente similare; 
 • Soluționarea litigiilor și litigiilor, stabilirea, exercitarea sau apărarea împotriva revendicărilor legale sau a litigiilor, executarea contractelor existente. 

Prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este necesară pentru realizarea acestor scopuri.

Ca parte a activităților noastre de social media, folosim, de asemenea, tehnologii de așa-numitele ascultare socială sau monitorizare socială (denumite în continuare "ascultare socială") pentru a ne face o idee despre percepția produselor și serviciilor noastre și pentru a identifica orice potențial de îmbunătățire. În acest sens, evaluăm comentariile și contribuțiile rețelei respective pe rețelele sociale în funcție de o solicitare de căutare. Putem vizualiza doar acele contribuții care au fost puse în mod liber la dispoziția unui public nelimitat de către utilizatorii rețelei sociale.

Datele colectate și domeniul de aplicare al prelucrării datelor sunt, în general, determinate de tipul și conținutul cererii de căutare respective și de contribuții. De exemplu.B o postare sub formă text sau un fișier imagine încărcat poate fi afectată. 

În principiu, primim informații statistice doar ca rezultate ale solicitărilor noastre de căutare. Cu toate acestea, în cazuri individuale, este posibil să ni se arate și postări și comentarii specifice ca rezultate ale căutării, care pot oferi, de asemenea, concluzii despre utilizatorii individuali, de exemplu, deoarece acestea conțin numele de utilizator, care poate fi, de asemenea, numele real al unui utilizator. Astfel de contribuții servesc exclusiv ca o reproducere exemplară a imaginii de dispoziție dorite. BASF nu utilizează informațiile obținute din aceasta în niciun alt mod, în special pentru a nu contacta direct utilizatorii respectivi.

Interesul nostru legitim în utilizarea ascultării sociale constă în recunoașterea oricăror deficite ale produselor și serviciilor noastre, precum și a dispoziției publice cu privire la BASF ca companie și a subiectelor relevante pentru BASF în discursul public din declarațiile publice și în capacitatea de a reacționa în mod corespunzător la acestea. Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în contextul ascultării sociale este articolul 6 alineatul (1) litera (f) din RGPD. 

Atunci când efectuăm ascultarea socială, utilizăm în special serviciile următorilor furnizori:

Rețele sociale în care basf este reprezentată

BASF este în general reprezentată și activă pe următoarele rețele sociale:

Die BASF Facebook Fanseiten ("Fanpage") werden von Facebook Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, D2 Dublin, Irland ("Facebook") betrieben. Wenn Sie unsere Fanseiten besuchen, verarbeitet Facebook Ihre personenbezogenen Daten gemäß deren Datenschutzerklärung, die Sie hier finden. 

Wir verarbeiten die folgenden personenbezogenen Daten: 

 • Ihren Facebook-Benutzername sowie Kommentare, die auf unseren Fanpages und Nachrichten veröffentlicht wurden, die Sie über unsere Fanpages gesendet haben. 
 • Ihre Aktivität auf unseren Fanseiten über den Dienst Facebook Insights, z.B. die Besuche auf unserer Website, der Umfang an Interaktionen, Besuche und die durchschnittliche Dauer von Videowiedergaben, Informationen darüber, aus welchen Ländern und Städten unsere Besucher kommen und Statistiken über die allgemeinen Beziehungen unserer Besucher. 
 • Andere Informationen, die notwendig sind, um Anfragen unserer Besucher zu beantworten oder unsere Besucher in unseren Systemen eindeutig zu identifizieren.

Wir verwenden die statistischen Informationen (die Besuche auf unserer Website, der Umfang an Interaktionen, die Besuche und die durchschnittliche Dauer der Videowiedergaben, Informationen darüber, aus welchen Ländern und Städten unsere Besucher kommen, und Statistiken über die Geschlechterverhältnisse unserer Besucher) über die Nutzung der Fanseiten, die Facebook über den Dienst Facebook "Insights" in anonymisierter Form zur Verfügung stellt. Rückschlüsse auf einzelne Nutzer und der Zugriff auf individuelle Nutzerprofile durch die BASF sind nicht möglich. 

Weitere Informationen zu Facebook Insights finden Sie hier. 

Aus diesem Grund gelten BASF und Facebook als "gemeinsam Verantwortliche" im Sinne der DSGVO und haben daher eine so genannte Vereinbarung über die gemeinsame Verantwortlichkeit abgeschlossen, um den Anforderungen der DSGVO gerecht zu werden. Diese Vereinbarung über die gemeinsame Verantwortlichkeit finden Sie hier. Hier finden Sie alle Informationen, die für Sie als Betroffene relevant sind, insbesondere hinsichtlich der Ausübung Ihrer datenschutzrechtlichen Rechte.

Über die in dieser Datenschutzerklärung genannte Verarbeitung personenbezogener Daten hinaus hat die BASF keinen Einfluss auf die Verarbeitung personenbezogener Daten im Zusammenhang mit Ihrer Nutzung der Fanseiten.

Die BASF Instagram-Seiten werden von Facebook Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, D2 Dublin, Irland, dem Dienstleister für Instagram, betrieben. Wenn Sie die BASF Instagram-Seiten besuchen, verarbeitet Instagram Ihre personenbezogenen Daten in Über-einstimmung mit deren Datenschutzrichtlinien, die Sie hier finden. 

Wir verwenden die statistischen Informationen (die Besuche auf unserer Website, der Umfang an Interaktionen, Informationen darüber, aus welchen Ländern und Städten unsere Besucher kommen und Statistiken über die Geschlechterverhältnisse unserer Besucher) über die Nutzung der BASF-Instagram-Seiten, die Instagram über den Instagram-Dienst "Insights" in anonymisierter Form zur Verfügung stellt. Rückschlüsse auf einzelne Nutzer und der Zugriff auf individuelle Nutzerprofile durch die BASF sind nicht möglich. 

Wir verarbeiten die folgenden personenbezogenen Daten: 

 • Ihr Instagram-Benutzername sowie Kommentare auf unseren BASF-Instagram-Seiten und Nachrichten, die Sie uns über unsere BASF-Instagram-Seiten senden. 
 • Ihre Aktivität auf unseren BASF Instagram-Seiten über den Service Instagram Insights, z.B. die Besuche auf unserer Website, das Spektrum der Beiträge, Informationen darüber, aus welchen Ländern und Städten unsere Besucher kommen und Statistiken über das Geschlechterverhältnis unserer Besucher. 
 • Andere Informationen, die notwendig sind, um Anfragen unserer Besucher zu beantworten oder unsere Besucher in unseren Systemen eindeutig zu identifizieren.

Wenn Sie die BASF auf Twitter, Twitter Inc, 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA, als Betreiber von Twitter besuchen, werden personenbezogene Daten in dem Umfang erhoben und verarbeitet, wie es in deren Datenschutzerklärung beschrieben ist. Die Datenschutzerklärung finden Sie hier. 

Wir verwenden die statistischen Informationen (die Besuche auf unserer Website, der Umfang an Interaktionen, Informationen darüber, aus welchen Ländern und Städten unsere Besucher kommen und Statistiken über das Geschlechterverhältnis unserer Besucher) über die Nutzung der BASF Twitter-Seiten, die Twitter über den Dienst "Analytics" in anonymisierter Form zur Verfügung stellt. Rückschlüsse auf einzelne Nutzer und der Zugriff auf individuelle Nutzerpro-file durch die BASF sind nicht möglich. 

Wir verarbeiten die folgenden personenbezogenen Daten: 

 • Ihr Twitter-Benutzername sowie Kommentare auf unseren BASF Twitter-Seiten und Nachrichten, die Sie uns über unsere BASF Twitter-Seiten senden. 
 • Ihre Aktivität auf unseren BASF Twitter-Seiten über den Service Twitter Analytics, z.B. die Besuche auf unserer Website, der Umfang an Interaktionen, Informationen darüber, aus welchen Ländern und Städten unsere Besucher kommen und Statistiken über das Geschlechterverhältnis unserer Besucher. 
 • Andere Informationen, die notwendig sind, um Anfragen unserer Besucher zu beantworten oder unsere Besucher in unseren Systemen eindeutig zu identifizieren. 

Wir speichern oder verarbeiten keine Ihrer personenbezogenen Daten außer Ihrem Twitter-Nutzernamen, wenn Sie uns eine direkte Nachricht senden.

Die BASF LinkedIn-Seiten werden von LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irland ("LinkedIn") betrieben. Wenn Sie die BASF LinkedIn-Seiten besuchen, verarbeitet LinkedIn Ihre personenbezogenen Daten gemäß deren Datenschutzerklärung, die Sie hier finden. 

Wir verarbeiten die folgenden personenbezogenen Daten: 

 • Ihr LinkedIn-Benutzername sowie Kommentare auf unseren BASF LinkedIn-Seiten und Nachrichten, die Sie uns über unsere BASF LinkedIn-Seiten senden. 
 • Andere Informationen, die notwendig sind, um Anfragen unserer Besucher zu beantworten oder unsere Besucher in unseren Systemen eindeutig zu identifizieren. 

Darüber hinaus nutzen wir die folgenden von LinkedIn angebotenen Dienste:

Um auf unsere Produkte aufmerksam zu machen, nutzen wir den LinkedIn Campaign Manager, der von LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irland ("LinkedIn") bereitgestellt wird. Durch die Nutzung des LinkedIn Campaign Managers definieren wir Zielgruppen, die auf den folgenden Kriterien basieren:

 • Standort (z. B. Land, Region, Stadt)
 • Unternehmen (z. B. Unternehmensbranchen, Namen, Größe)
 • Interessen (z. B. Mitgliedergruppen, Interessen)
 • Berufserfahrung (z. B. Berufsbezeichnungen, Funktionen, Dienstalter, Fähigkeiten)
 • Ausbildung (z. B. Abschlüsse, Schulen, Studienrichtungen)
 • Demografische Daten (z. B. Geschlecht, Alter)

Basierend auf seinem Algorithmus zeigt LinkedIn unsere Inhalte auf seiner Plattform den Nutzern an, die zur definierten Zielgruppe passen. Wir werden keine zu engen Zielgruppen definieren oder unsere Inhalte nur an eine Handvoll oder weniger Personen richten. Die Rechtsgrundlage für diese Art der Verarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 lit. f) GDPR.

Wir zeigen auf unserem LinkedIn-Geschäftskonto Inhalte an, die Ihnen auf Grundlage der unter Nr. 4a dieser Datenschutzerklärung beschriebenen Verarbeitung präsentiert werden. Wenn Sie mit den genannten Inhalten in Kontakt treten, z.B. indem Sie den Download oder Stream eines Videos oder eines anderen angebotenen Assets, z.B. eines Whitepapers, abonnieren, verarbeiten wir Ihren Namen und Ihr Unternehmen zu dem Zweck, Ihnen Informationen zu den Produkten und Dienstleistungen im Zusammenhang mit den jeweiligen Inhalten zukommen zu lassen, indem wir Ihnen private Nachrichten oder Posts senden.

Wir speichern Ihre personenbezogenen Daten im LinkedIn Campaign Manager, der von LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irland ("LinkedIn") bereitgestellt wird. Im Falle von technischem Support können Teams der LinkedIn Inc. mit Sitz in 1000 W Maude, Sunnyvale, CA 94085, USA, auf Ihre personenbezogenen Daten zugreifen. Die USA sind ein Land, in dem das Datenschutzniveau nicht mit dem der EU vergleichbar ist. Wenn Sie unsere Inhalte abonnieren, erklären Sie sich ausdrücklich mit der Übermittlung Ihrer personenbezogenen Daten in die USA einverstanden.

Die Rechtsgrundlage für die vorgenannte Verarbeitung ist Ihre Einwilligung, Art. 6 Abs. 1 lit. a) GDPR. Sie können Ihre Einwilligung jederzeit widerrufen, indem Sie eine Nachricht an den BASF-Vertreter senden, von dem Sie kontaktiert werden können.

Wir verwenden die statistischen Informationen (die Besuche auf unserer Website, der Umfang an Interaktionen, Informationen darüber, aus welchen Ländern und Städten unsere Besucher kommen, und Statistiken über das Arbeitsgebiet unserer Besucher) im Zusammenhang mit der Nutzung unserer LinkedIn-Unternehmensseite, die LinkedIn über den Service LinkedIn "Analytics" in anonymisierter Form zur Verfügung stellt. Rückschlüsse auf einzelne Nutzer und der Zugriff auf individuelle Nutzerprofile durch die BASF sind nicht möglich. 

Aus diesem Grund gelten BASF und LinkedIn als "gemeinsam Verantwortliche" im Sinne des GDPR und haben daher eine so genannte Vereinbarung über die gemeinsame Verantwortlichkeit abgeschlossen, um den Anforderungen des GDPR gerecht zu werden. Diese Vereinbarung über den gemeinsamen Kontrolleur finden Sie hier. Hier finden Sie alle Informationen, die für Sie als Betroffene relevant sind, insbesondere hinsichtlich der Ausübung Ihrer daten-schutzrechtlichen Rechte.

Über die in dieser Datenschutzerklärung genannte Verarbeitung personenbezogener Daten hinaus hat die BASF keinen Einfluss auf die Verarbeitung personenbezogener Daten im Zusammenhang mit Ihrer Nutzung unserer LinkedIn-Firmenseite.

Die BASF XING-Seiten werden von der XING SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Deutschland ("XING") betrieben. Wenn Sie die BASF XING-Seiten besuchen, verarbeitet XING Ihre personenbezogenen Daten gemäß deren Datenschutzerklärung, die Sie hier einsehen können. 

Wir verwenden die statistischen Informationen (der Umfang an Interaktionen, Statistiken über Alterszusammensetzung und die Arbeitsbeziehungen unserer Besucher) über die Nutzung der BASF XING-Seiten, die XING über ihren statistischen Dienst in anonymisierter Form zur Ver-fügung stellt. Rückschlüsse auf einzelne Nutzer und der Zugriff auf individuelle Nutzerprofile durch die BASF sind nicht möglich.

Wir verarbeiten die folgenden personenbezogenen Daten: 

 • Ihr XING-Benutzername sowie Kommentare auf unseren BASF XING-Seiten und Nachrichten, die Sie uns über unsere BASF XING-Seiten senden. 
 • Ihre Aktivität auf unseren BASF XING-Seiten über den XING-Statistikdienst, z.B. der Umfang an Interaktionen, Statistiken über Alterszusammensetzung und die Arbeitsbeziehungen unserer Besucher. 
 • Andere Informationen, die notwendig sind, um Anfragen unserer Besucher zu beantworten oder unsere Besucher in unseren Systemen eindeutig zu identifizieren.

Wenn Sie die BASF auf YouTube besuchen, erheben und verarbeiten Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, als Betreiber von YouTube personenbezogene Daten, soweit dies in deren Datenschutzerklärung vorgesehen ist. Die Datenschutzerklärung finden Sie hier. 

Wir verwenden die statistischen Informationen (die Besuche auf unserer Website, der Umfang an Interaktionen, die durchschnittliche Dauer von Videowiedergaben, Informationen darüber, aus welchen Ländern und Städten unsere Besucher kommen und Statistiken über das Geschlechterverhältnis unserer Besucher) über die Nutzung des BASF YouTube-Kanals, den YouTube über den Dienst "Analytics" in anonymisierter Form zur Verfügung stellt. Rückschlüsse auf einzelne Nutzer und der Zugriff auf individuelle Nutzerprofile durch die BASF sind nicht möglich. 

Wir verarbeiten die folgenden personenbezogenen Daten: 

 • Ihren YouTube-Benutzername sowie Kommentare, die auf unserem BASF YouTube-Kanal veröffentlicht wurden. 
 • Ihre Aktivität auf unserem BASF YouTube-Kanal über den Service YouTube Analytics, z.B. die Besuche auf unserer Website, der Umfang an Interaktionen, die durchschnittliche Dauer von Videowiedergaben, Informationen darüber, aus welchen Ländern und Städten unsere Besucher kommen und Statistiken über das Geschlechterverhältnis unserer Besucher. 
 • Andere Informationen, die notwendig sind, um Anfragen unserer Besucher zu beantworten oder unsere Besucher in unseren Systemen eindeutig zu identifizieren. 

Wir speichern oder verarbeiten keine Ihrer personenbezogenen Daten außer Ihrem YouTube-Benutzernamen, wenn Sie uns eine direkte Nachricht senden.

Auf unseren YouTube-Kanälen nutzen wir Google Ads, einen Dienst der Google LLC, D/B/A YouTube. 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA (nachfolgend "Google"). Google Ads ermöglicht es uns, Anzeigen auf YouTube zu schalten, indem wir Zielgruppen definieren. Wir bestimmen anhand verschiedener von Google angebotener Kriterien wie Standort, Alter und Interessen, wer unsere Videos sieht.

Darüber hinaus verwenden wir Remarketing auf YouTube, um Zuschauern auf YouTube und Videopartnerseiten personalisierte Anzeigen zu zeigen, die auf ihren früheren Interaktionen mit unseren Videos oder unserem YouTube-Kanal basieren. Hierfür erstellen wir Remarketing-Kampagnen, die Personen erreichen, die auf YouTube bspw. die folgenden Aktionen durchgeführt haben:

 • Ein beliebiges Video eines BASF Kanals angeschaut
 • Bestimmte BASF Videos angeschaut
 • Ein beliebiges Video (als Anzeige) eines Kanals angesehen
 • Bestimmte Videos angeschaut (als Werbung)
 • Einen BASF Kanal abonniert
 • Die Homepage eines BASF Kanals besucht
 • Ein beliebiges Video eines BASF Kanals geliked
 • Ein beliebiges Video eines BASF Kanals zu einer Wiedergabeliste hinzugefügt
 • Ein beliebiges Video eines BASF Kanals geteilt

Wir sind zu keinem Zeitpunkt in der Lage, einen einzelnen Nutzer bei der Nutzung von Google Ads auf YouTube zu identifizieren. Die Rechtsgrundlage für diese Verarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 lit. f) GDPR.

Die Datenschutzbestimmungen von Google können Sie hier einsehen:

Innerhalb unseres Unternehmens erhalten nur Personen und Stellen Zugang zu Ihren vorgenannten personenbezogenen Daten, soweit sie diese zur Erfüllung der oben genannten Zwecke benötigen.

Wir arbeiten auch mit Dienstleistern zusammen. Diese Dienstleister werden nur nach Weisung von uns tätig und sind vertraglich auf die Einhaltung der geltenden datenschutzrechtlichen Anforderungen verpflichtet. 

Im Übrigen geben wir Ihre Daten nur an Dritte weiter, wenn:

 • Sie Ihre nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ausdrückliche Einwilligung dazu erteilt haben,
 • die Weitergabe nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen erforderlich ist und kein Grund zur Annahme besteht, dass Sie ein überwiegendes schutzwürdiges Interesse an der Nichtweitergabe Ihrer Daten haben,
 • für die Weitergabe nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. c DSGVO eine gesetzliche Verpflichtung besteht, oder
 • dies gesetzlich zulässig und nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO für die Erfüllung von Vertragsverhältnissen mit Ihnen erforderlich ist.

Eine Weitergabe von Ihren personenbezogenen Daten an Dienstleister in einem Drittland erfolgt nur, wenn die besonderen Voraussetzungen der Art. 44 ff. DSGVO erfüllt sind. Sofern und soweit sich die Diensteanbieter in einem Drittland befinden, ist es möglich, dass sich entweder die Server des jeweiligen Dienstanbieters im Drittland befinden oder dass sich die Server zwar in der EU befinden, aber in Support-Fällen aus einem Drittland darauf zugegriffen werden. Einige Drittländer verfügen nicht über ein Datenschutzniveau, das dem der EU entspricht, z. B. die USA oder China, da die Behörden möglichweise vereinfacht Zugang zu personenbezogenen Daten haben oder dass es nur begrenzte Rechte gegen solche Maßnahmen gibt. Sofern und soweit Sie Ihre Zustimmung geben, erklären Sie sich ausdrücklich mit der Übermittlung personenbezogener Daten in das jeweilige Drittland einverstanden.

Soweit bei der Erhebung (z.B. im Rahmen einer Einwilligungserklärung) keine ausdrückliche Speicherdauer angegeben wird, werden die personenbezogenen Daten unserer Ansprechpartner gelöscht, soweit diese nicht mehr zur Erfüllung des Zweckes der Speicherung erforderlich sind, es sei denn, gesetzliche Aufbewahrungspflichten (z.B. handels- und steuerrechtliche Aufbewahrungspflichten) stehen einer Löschung entgegen.

Unter der Datenschutz-Grundverordnung stehen Ihnen die nachstehend beschriebenen Rechte zu. Die Ausübung dieser Rechte ist für Sie kostenfrei. Sie müssen jedoch Ihre Identität mit zwei Faktoren nachweisen. Wir werden angemessene Anstrengungen in Übereinstimmung mit unseren gesetzlichen Pflichten unternehmen, um Ihren Rechten Geltung zu verschaffen.

 

Um Ihre Rechte auszuüben, kontaktieren Sie uns bitte z.B. per E-Mail oder postalisch. Die Kontaktdaten finden Sie unter Abschnitt A.

Auskunftsrecht: Das Recht auf Auskunft ermöglicht Ihnen eine Auskunft über Ihre von uns verarbeiteten personenbezogenen Daten und über bestimmte andere Informationen (wie z.B. diejenigen, welche in dieser Datenschutzerklärung gegeben werden);

Recht auf Berichtigung: Wenn Ihre personenbezogenen Daten unrichtig oder unvollständig sind, haben Sie ein Recht auf Berichtigung;

Recht auf Löschung: Auf Grundlage des sog. „Rechts auf Vergessenwerden“ können Sie die Löschung Ihrer personenbezogenen Daten verlangen, es sei denn, es besteht eine Aufbewahrungspflicht. Das Recht auf Löschung ist kein ausnahmsloses Recht. Wir haben etwa das Recht, Ihre personenbezogenen Daten weiterhin zu verarbeiten, wenn eine solche Verarbeitung erforderlich ist, um unseren gesetzlichen Verpflichtungen nachzukommen oder zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen;

Recht auf Einschränkung der Verarbeitung: Dieses Recht umfasst die Einschränkung der Nutzung oder der Art und Weise der Nutzung. Dieses Recht ist auf bestimmte Fälle beschränkt und besteht insbesondere, wenn: (a) die Daten unrichtig sind; (b) die Verarbeitung unrechtmäßig ist und Sie die Löschung ablehnen; (c) wir die Daten nicht mehr benötigen, Sie die Daten jedoch zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen benötigen. Wenn die Verarbeitung eingeschränkt ist, dürfen wir die Daten weiterhin speichern, aber nicht nutzen. Wir halten eine Liste mit denjenigen Personen vor, die das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung ausgeübt haben, um diese Einschränkung sicherstellen zu können;

Recht auf Datenübertragbarkeit: Dieses Recht beinhaltet, dass wir Ihre personenbezogenen Daten sofern technisch möglich in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu Ihren eigenen Zwecken übermitteln;

Widerspruchsrecht: Sie können gegen die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten Widerspruch einlegen, wenn diese auf Grundlage berechtigter Interessen verarbeitet werden, insbesondere im Fall von Direktwerbung.

Recht auf Widerruf Ihrer Einwilligung: Wenn Sie uns eine Einwilligung zur Verarbeitung gegeben haben, haben Sie das jederzeitige Recht, Ihre Einwilligung zu widerrufen. Solch ein Widerruf berührt nicht die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung.

Beschwerderecht: Sie haben die Möglichkeit, sich mit einer Beschwerde an die in dieser Datenschutzerklärung genannte Datenschutzbeauftragte (Kontaktdaten siehe oben) oder an eine Aufsichtsbehörde zu wenden, insbesondere in dem Mitgliedstaat ihres Aufenthaltsorts, ihres Arbeitsplatzes oder des Orts des mutmaßlichen Verstoßes.

In jedem Fall können Sie kontaktieren: