Plant biotechnology research in the greenhouse, Research Triangl
Serbia

Inovacije u BASF-u

BASF je jedna od najinovativnijih kompanija u svetu. Inovacije su naš izvor i pokretačka snaga. Naša strategija „Mi stvaramo hemiju” takođe je usmerena ka inovacijama: mi u BASF-u kontinuirano uvodimo na tržište održiva rešenja koja znatno doprinose poboljšanju kvaliteta života i očuvanju resursa kao što su voda ili energija. Naš uspeh pokreću istraživanja.

BASF je ponovo rangiran kao jedna od vodećih kompanija u Indeksu patenata

Broj i kvalitet naših patenata takođe svedoče o našoj moći inovacije i dugoročne konkurentnosti. Tokom 2017. godine registrovali smo oko 800 novih patenata širom sveta. Godine 2017. ponovo smo rangirani kao jedna od vodećih kompanija u Indeksu patenata, za metodu za upoređivanje portfolija na nivou čitave industrije.

Patentni indeks

Patentni indeks se izračunava pomoću veličine portfolija faktora i konkurentnog uticaja. Konkurentni uticaj određuju tehnološka relevantnost i pokrivenost tržišta.