15 februari 2015
BASF Antwerpen

Fakkelactiviteit door technische storing

Op zondag 15 februari rond 11u00 heeft een storing in de steamcracker geleid tot uitval van de productie en fakkelactiviteit. Het debiet van de fakkel is in de loop van de nacht teruggeschroefd.

Kort voor 11u00 heeft een storing in de steamcracker geleid tot uitval van de productie en fakkelactiviteit. Dat kan licht- en geluidshinder bij de buurgemeenten veroorzaken. Van zodra er een indicatie is van de duurtijd van de fakkelactiviteit, volgt op deze pagina nieuwe informatie.

De fakkelactiviteit is een normale veiligheidsprocedure bij uitval van productie. Op die manier kunnen we restgassen met behulp van stoom volledig verbranden. Dat proces is veilig, maar brengt licht- en geluidshinder met zich mee.

BASF verontschuldigt zich bij de buren voor de mogelijke hinder en stelt alles in het werk om deze tot een minimum te beperken. Voor meer info kan steeds het gratis BASF-infonummer gebeld worden (00800 22 73 46 36). Bij toestellen die over een lettering beschikken op de toetsen is het nummer 00800-BASFINFO. Bellers komen tijdens de kantooruren terecht bij de dienst Communicatie en buiten de kantooruren op de Alarmcentrale van de Interventiedienst.

Update zondag 15 februari 2015, 14u00

De fakkelactiviteit zal naar verwachting de komende uren verder in intensiteit afnemen en zal uiterlijk tot de komende 24 uur beperkt blijven.

Update maandag 16 februari 2015, 16u00

Rond 3u00 kon het debiet van het afgefakkelde gas worden teruggeschroefd. Daardoor daalde de intensiteit van de fakkel. Naar verwacht zal de fakkel in de loop van de avond, naar schatting voor middernacht, volledig uitdoven.

 

 

Laatste update 15 februari 2015