27 juni 2016
BASF Antwerpen

Grensoverschrijdend onderzoek naar duurzame alternatieven voor proceswater

interreg_Vlaanderen-Nederland_NL_Fund

Antwerpen, 27 juni 2016 – BASF Antwerpen werkt samen met enkele andere bedrijven, overheden en kennisinstituten uit Vlaanderen en Nederland samen aan een onderzoek naar technieken om proceswaterzuiveringen te verbeteren. Het kennisconsortium zet zich in om de watervoorziening van grote industriële verbruikers te verduurzamen en toekomstbestendig te maken. Het krijgt steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.

Begin dit jaar zijn 11 organisaties in Nederland en Vlaanderen gestart met ‘IMPROVED’, wat staat voor Integrale Mobiele PROceswatervoorziening Voor een Economische Delta. Het project zal onderzoeken welke waterbronnen inzetbaar zijn voor procesindustrie. Nu wordt nog vaak zoet oppervlaktewater benut, wat in de regio een schaarse grondstof is. Om hier minder gebruik van te hoeven maken, onderzoekt men binnen het project of bepaalde waterstromen verder kunnen worden opgewerkt tot proceswater voor de productie.

Voor het onderzoek wordt een mobiele proceswaterunit gebouwd. Die reist naar verschillende bedrijfslocaties, zoals DOW Terneuzen, Yara Terneuzen en BASF Antwerpen. In het mobiele laboratorium worden verschillende innovatieve watertechnologieën uitgetest op de waterstromen die op het bedrijf voorhanden zijn. Het volledige onderzoekstraject zal 3 jaar in beslag nemen.

IMPROVED is een grensoverschrijdend initiatief waarin bedrijfsleven en kennisinstituten nauw met elkaar samenwerken. Collega Steven Meul begeleidt het project bij BASF Antwerpen en is enthousiast over het public-private partnership: “Theorie en praktijk gaan hand en hand in dit project. We testen niet alleen innovatieve technologieën die een oplossing kunnen bieden voor een reëel behoefte, we onderzoeken ook of ze haalbaar zijn op grote schaal. Dat is voor mij pas echt duurzaam ondernemen.”

IMPROVED is één van de projecten die gefinancierd worden binnen het Interreg V programma Vlaanderen-Nederland. De Europese Commissie stelt via het Interreg-programma 2014-2020 ruim 152 miljoen euro ter beschikking uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling voor grensoverschrijdende samenwerking, die innovatie en duurzame ontwikkeling in de grensregio versterkt en bevordert. Hiervoor werd door een partnerschap van Vlaanderen en Nederland en de 5 Vlaamse en de 3 zuidelijke Nederlandse provincies een programma ontwikkeld om te investeren in slimme, duurzame en inclusieve groei. Meer info: www.grensregio.eu en www.improvedwater.eu.

Over BASF

Bij BASF creëren we chemie voor een duurzame toekomst. Wij combineren economisch succes met milieubescherming en sociale verantwoordelijkheid. Bij de BASF-groep werken ongeveer 112.000 medewerkers. Zij dragen bij tot het succes van onze klanten in nagenoeg alle sectoren en bijna alle landen ter wereld. Ons productportfolio is onderverdeeld in vijf segmenten: Chemicals, Performance Products, Functional Materials & Solutions, Agricultural Solutions en Oil & Gas. BASF haalde in 2015 een omzet van meer dan € 70 miljard. BASF is genoteerd op de beurzen van Frankfurt (BAS), Londen (BFA) en Zürich (AN). Meer informatie vindt u op www.basf.com.

Laatste update 27 juni 2016