18 oktober 2017
BASF Antwerpen

Mogelijke geluidshinder in Zandvliet door funderingswerken bij BASF

Antwerpen, 18 oktober 2017 - Op maandag 23 oktober starten de funderingswerken voor de bouw van een nieuwe opslagtank op de site van BASF. Die brengen mogelijk geluidshinder met zich mee in de omgeving van Zandvliet. Er wordt gewerkt op weekdagen tijdens de daguren. De werken duren uiterlijk tot midden december.

luchtfoto site

‘De funderingswerken bestaan uit het in de grond kloppen of heien van palen. Dat is nodig om de stabiliteit van de tank te verzekeren. Wanneer de heihamer de palen in de grond slaat, klinkt er een ritmisch gebonk,’ weet Geert Vercruysse, projectcoördinator bij BASF.

BASF verontschuldigt zich bij voorbaat voor de mogelijke hinder. Bij vragen of opmerkingen kunnen buren steeds bellen naar het gratis BASF-infonummer (00800 22 73 46 36) of mailen naar communicatiedienst@basf.com.

Update vrijdag 17 november

Vanaf maandag 20 november zullen de funderingswerken 's ochtends vroeger starten. Vanaf dan wordt er in twee shiften gewerkt van 6u00 tot 18u00. 

Update vrijdag 1 december

Het heien van de funderingspalen is vroeger klaar dan verwacht. Dankzij gunstige weersomstandigheden en de afwezigheid van technische storingen kon men de werken al op 30 november afronden.

Laatste update 17 november 2017