18 oktober 2017
BASF Antwerpen

Waarschuwing voor valse BASF-mails

Antwerpen, 10 januari 2018 - BASF ontving verschillende meldingen van bedrieglijke e-mails uit naam van BASF Antwerpen.

De voorbije weken ontvingen we verschillende meldingen van bedrieglijke e-mails uit naam van BASF Antwerpen.

Hoe gaat men te werk? Men contacteert ondernemingen, rechtstreeks of via het contactformulier van hun website, met de vraag een offerte op te maken of facturatiegegevens door te geven. Doorgaans zijn de e-mails in het Frans opgesteld.

Dat het bedrieglijke praktijken betreft, kan blijken uit het gebruikte e-mailadres of uit het telefoonnummer dat vermeld wordt in de e-mail. Is dat het geval of is de e-mail op een andere manier ongewoon? Verwijder hem en klik niet op de links. Je kan klacht indienen bij de FOD Economie. Ook wij hebben dit bij de bevoegde instanties gemeld.

Lut Vande Velde
Head of Communications and Governmental Relations
Scheldelaan 600, 2040 Antwerpen, Belgium
Laatste update 10 januari 2018