5 april 2019
BASF Antwerpen

Shutdown van de steamcracker: presentatie in Ossendrecht

BASF vindt een goede relatie met haar buren erg belangrijk. Laat u bijpraten over de komende onderhoudsactiviteiten aan de steamcracker bij BASF Antwerpen op een voorlichtingsavond van de gemeente Woensdrecht. U bent van harte welkom op maandag 15 april in MFC De Drieschaar te Ossendrecht vanaf 19.15 uur. 

De gemeente Woensdrecht grenst aan het Antwerpse havengebied, waarin BASF Antwerpen een van de grootste bedrijven is. Het bedrijf zorgt voor werkgelegenheid in de regio en is richting haar buren transparant over de bedrijfsvoering. Zo bestaat er een speciale webpagina voor inwoners van buurgemeenten, is er het burenblad ‘Zij aan zij’ en is er een aantal keer per jaar het ‘burenoverleg’, waar ook vertegenwoordigers vanuit de dorpsplatforms aan deelnemen.

Dit jaar wordt de 'steamcracker', één van de belangrijkste installaties op BASF Antwerpen, tot stilstand gebracht voor inspecties en onderhoud. De stillegging heeft impact op de omgeving, zoals de gemeente Woensdrecht. Iedereen die interesse heeft is van harte welkom.

 

Programma

19.15 uur                Ontvangst (MFC De Drieschaar, De Ploeg 11 te Ossendrecht)

19.30 uur                Opening door de voorzitters van de dorpsplatforms                                 Ossendrecht en Woensdrecht

19.35 uur                Kort woord wethouder Van Agtmaal

19.40 uur                Voorlichting/presentatie BASF Antwerpen

20.15 uur                Tijd voor vragen

20.30 uur                Afsluiting

Infolijn buren
Infolijn buren
24/7 bereikbaar
Communicatiedienst
Scheldelaan 600, 2040 Antwerpen, Belgium
Laatste update 5 april 2019