21 mei 2019
BASF Antwerpen

Persbericht: BASF werkt steeds conform de REACH regulering en veiligheidsvereisten

Antwerpen - 21 mei 2019 | De Duitse milieuorganisatie BUND, lid van het Europese Milieubureau, schreef eerder vandaag dat chemische bedrijven de wetgeving over veiligheid van producten niet respecteren. Het gaat dan om de zogenaamde REACH wetgeving die bedrijven verplicht om chemische stoffen te onderwerpen aan veiligheidstest- en studies. BASF Antwerpen werd hierbij ook vernoemd. Onze producten worden conform de REACH wetgeving geregistreerd en geüpdatet.

BASF heeft het grootste aantal registraties. BASF heeft de dossiers met zorgvuldigheid en met maximale kennis voorbereid. Ook hebben we voldaan aan de juridische verplichtingen volgens de REACH-regulering. BASF beschikt bovendien over procedures om na te gaan of de dossiers nog actueel zijn en zorgt voor de verplichte updates zoals beschreven in de REACH-wetgeving.

Daarnaast is het van belang te weten dat enkel aanvragen van ECHA, het Europese Agentschap voor chemische stoffen, juridisch bindend zijn. Het is ECHA’s voorrecht om additionele informatie op te vragen.

Cefic, ‘the European Chemical Industry Council', en ECHA bereiden een samenwerkingsovereenkomst voor. Het doel van deze samenwerking bestaat erin op vrijwillige basis de kwaliteit van registratiedossiers verder te verbeteren. BASF ondersteunt dit initiatief en werkt actief mee aan de vormgeving ervan.

Vandaag heeft BASF ongeveer 400 miljoen euro gespendeerd om aan de REACH verplichtingen te voldoen. 

Infolijn buren
Infolijn buren
24/7 bereikbaar
Communicatiedienst
Scheldelaan 600, 2040 Antwerpen, Belgium
Laatste update 21 mei 2019