3 juni 2019
BASF Antwerpen

Persbericht: Geen BASF-levering van diethylamine (DEA) aan Syrië

Antwerpen - 3 juni 2019 | BASF heeft geen diethylamine (DEA) geleverd aan Syrië en laat weten dat het ten alle tijde de wetgevingen rond de handelscontrole gerespecteerd heeft en verzekert dat het hiervoor ook  de nodige controles heeft ingebouwd. 

BASF produceert en verkoopt chemicaliën steeds in overeenstemming met de van toepassing zijnde nationale en internationale wetgeving, dit in tegenstelling tot de berichtgeving in de Belgische pers vandaag.

BASF bevestigt dan ook formeel dat het geen diethylamine (DEA) heeft geleverd aan Syrië sinds het handelsembargo in voege is.

Diethylamine (DEA) is een produkt dat onder meer voor farmaceutische doeleinden gebruikt wordt.  Sinds 2012 is het opgelijst in de “Syria Embargo Regulation” (Annex IX).  Bovendien staat DEA sinds eind 2016 op de lijst van de Europese “Dual-Use” wetgeving en moet er bijgevolg voor transacties met alle landen buiten de EU een exportvergunning worden verkregen.

BASF Antwerpen produceert DEA en verkoopt dit product via de verkoopsstructuren van het hoofdkantoor in Ludwigshafen, Duitsland.  In onze IT-systemen zitten ingebouwde blokkerende controles die alle bewegingen van goederen aan de vigerende wetgeving aftoetsen.  Deze controles zijn uiteraard ook van toepassing in relatie tot landen onder embargo, waarvoor de controles op individuele basis worden uitgevoerd.  Zowel fysieke personen als instanties worden bij deze controles geverifieerd.

 

Contact

Head of Corporate Communications
Fanny Heyndrickx 
Fanny.heyndrickx@basf.com 
+32479054793
 Infolijn buren
Infolijn buren
24/7 bereikbaar
Communicatiedienst
Scheldelaan 600, 2040 Antwerpen, Belgium
Laatste update 21 mei 2019