15 juli 2019
BASF Antwerpen

BASF maakt van plastic een kostbare grondstof langsheen de hele waardeketen

Plastic afval? Dat hoeft niet noodzakelijk tot vervuiling te leiden. Je kan het recycleren, chemisch omzetten tot grondstoffen en er zelfs energie uit recupereren. BASF zet heel wat middelen in om gebruikt plastic maximaal te benutten en vrijzetting over de hele waardeketen te vermijden. 

Geen pellets verloren laten gaan

Een eerste schakel waar we ingrijpen is aan het begin van de waardeketen bij de productie. Allereerst worden er in de productie van BASF Antwerpen nog maar weinig plastic pellets geproduceerd. Voor het beperkte verlies van plastic pellets dat er toch nog is werken we met een succesvol waardevol recuperatiesysteem dat elke pellet verzamelt en opslaat in speciale containers. Daarna worden de pellets als tweedehands materiaal verkocht via opkopers en krijgen ze een nuttig tweede leven. Ook investeerden we reeds in filters die pellets tegenhouden bij afwatering. Preventie van plastic pellet loss is een implementatie die langsheen de hele waardenketen dient te gebeuren, bij grondstofproducten, logistieke stakeholders en eindgebruikers. BASF engageert andere bedrijven dan ook mee om proactief pellet loss tegen te gaan.

Bovendien blijven we samen met het Havenbedrijf Antwerpen en essenscia de projecten ‘Operation Clean Sweep®’ en ‘Zero Pellet Loss’ ondersteunen. De bedoeling van deze initiatieven is om kunststofpellets zo veel mogelijk uit het milieu te weren. BASF wil naar zero pellet verlies gaan met een heleboel effectieve maatregelen op al haar productiesites in de hele wereld. De plekken waar de bolletjes verloren gaan worden in kaart gebracht, technische verbeteringen worden doorgevoerd en medewerkers worden nog meer getraind en gesensibiliseerd. Naast de vele reeds gerealiseerde projecten binnen Ocean Clean Sweep, komt er nog bijkomende opvolging en controle van verdere verwezenlijkingen.

Plastic vervangt fossiele brandstoffen

BASF gelooft vooral in oplossingen langsheen de hele keten, niet enkel bij de plastic pellets. Van nog veel grotere impact zijn dan ook de plastic eindproducten en hoe daarmee wordt omgegaan. Daarom focussen de inspanningen van BASF zich onder meer op het recycleren en het milieuvriendelijk afbreken van plastics.

Gemengd of ongereinigd plastic afval bijvoorbeeld wordt nu naar stortplaatsen gebracht of verbrand. Maar er is een alternatief: chemisch recycleren of ‘ChemCycling’. Met deze baanbrekende technologie kunnen we plastic afval opnieuw gebruiken. We verwerken plastic tot synthesegas of oliën. Die stoffen kunnen we terug inzetten in de productie van BASF. Bovendien vervangen we zo gedeeltelijk fossiele brandstoffen. BASF heeft voor het eerst producten gemaakt met voor 100% gerecycleerde plastic en is op dit vlak een pionier in de wereld.

Bioafbreekbaar plastic

Een ander waardevol BASF-product is het bioafbreekbare plastic Ecovio®. Ecovio gebruiken we bijvoorbeeld voor vuilniszakken, fruit- en groentezakjes in de supermarkt, verpakkingen en zelfs drinkbekers. Ecovio is internationaal erkend als milieuvriendelijk afbreekbaar en kwaliteitsvol materiaal.

ecovio.jpg

Minder plastic in de oceanen

BASF is bovendien medeoprichter van de wereldwijde ‘Alliance to End Plastic Waste’. 30 bedrijven werken daarin samen om oplossingen te vinden die plastics in de oceanen verminderen en tegengaan. De samenwerking is goed voor 1 miljard dollar. BASF zet in het bijzonder in op de ontwikkeling van infrastructuur, nieuwe recyclagetechnieken en het schoonmaken van bepaalde gebieden in samenwerking met overheden en bedrijven. 

Alliance to end plastic waste.jpg

Hernieuwbare grondstoffen inzetten

Om nog meer bij te dragen aan het milieu zet BASF ook in op meer hernieuwbare grondstoffen in de productie. Bijvoorbeeld bio-nafta of biogas in de steamcracker. Met het biomassa-project gebruik je minder fossiele brandstoffen en stoot je minder broeikasgassen uit, terwijl de kwaliteit van de producten gelijk blijft. 

Infolijn buren
Infolijn buren
24/7 bereikbaar
Communicatiedienst
Scheldelaan 600, 2040 Antwerpen, Belgium
Laatste update 15 juli 2019