29 oktober 2019
BASF Antwerpen

Fakkelactiviteit op tankpark van BASF Antwerpen

Fakkelactiviteit zorgt voor licht- en geluidhinder

Antwerpen, 1 augustus 2019 – Op donderdag 1 augustus is er op het tankpark van BASF Antwerpen een pulserende fakkelactiviteit waarneembaar. Die zorgt mogelijk voor licht- en geluidhinder voor omwonenden. Er wordt verwacht dat de fakkelactiviteit tot morgenvroeg kan duren. BASF verontschuldigt zich bij de buren voor de mogelijke hinder en stelt alles in het werk om de hinder tot een minimum te beperken.

 

Update 2 augustus, 13u30

Omwille van een technisch mankement dat tijd vraagt voor herstelling zal er de komende weken verhoogde fakkelactiviteit mogelijk zijn. We doen er alles aan om de hinder, met name het geluid en het pulseren, zo veel mogelijk te beperken. 

 

Update 8 augustus, 16u30

Een technisch defect van een compressor op ons tankpark veroorzaakt sinds enkele dagen een verhoogde fakkelactiviteit met geluidshinder tot gevolg. De compressor wordt momenteel hersteld door de leverancier, maar het kan nog enkele weken in beslag nemen vooraleer de compressor weer operationeel is. Wij voeren gedurende deze periode een aantal maatregelen door om de hinder tot een minimum te beperken. Er moet wel rekening worden gehouden met een verhoogde kans op fakkelactiviteiten in de komende weken. 

 

Update 5 september, 10u30

We moeten nog wachten tot half oktober om de compressor finaal te kunnen herinstalleren en terug operationeel te zijn. Helaas is er tot dan fakkelactiviteit mogelijk. Wij excuseren ons voor de overlast en stellen alles in het werk om de hinder en impact op de omgeving tot een minimum te beperken.

 

Update 11 oktober, 12u00

De compressor kan nog niet in dienst genomen worden. Pas eind oktober verwachten we een volledig herstel. Er zal dus nog een maand mogelijke fakkelactiviteit zijn. 

 

Update 29 oktober, 11u00

De compressor is succesvol hersteld, ingebouwd en getest. Het tankpark zal dus niet meer pulserend moeten fakkelen.

Infolijn buren
Infolijn buren
24/7 bereikbaar
Communicatiedienst
Scheldelaan 600, 2040 Antwerpen, Belgium
Laatste update 29 oktober 2019