26 juli 2022
BASF Antwerpen

Groene, duurzame verplaatsingen op BASF Antwerpen dankzij B-cycle deelfietsen


In mei 2022 lanceerde BASF Antwerpen een nieuw deelfietsensysteem. Zo kunnen medewerkers zich makkelijk en groen verplaatsen op site. De fiets is een milieuvriendelijk alternatief en duurzaamheid is een essentieel onderdeel van BASF’s visie.

Vroeger beschikten vele medewerkers over een persoonlijke bedrijfsfiets om zich te verplaatsen. Uit een grondige studie is gebleken dat een deelfietsensysteem een efficiëntere oplossing is voor verplaatsingen op site. Het systeem biedt namelijk verscheidene voordelen zoals groenere mobiliteitsopties, een hogere benuttingsgraad, kwaliteitsvolle fietsen, frequent onderhoud, etc. 

Momenteel is reeds een groot deel van de site voorzien van B-cycle deelfietsen en daarbij horende dropzones. De deelfietsen beschikken naast de standaard uitrusting ook over een slim slot en verlichting. Het slim slot wordt opgeladen door een zonnepaneel op de bagagedrager en zorgt ervoor dat er steeds een duidelijk overzicht is van het aantal beschikbare fietsen per dropzone.

Later op het jaar zullen ook de andere zones op sites beschikken over deelfietsen en krijgen ook veiligheidszones aangepaste deelfietsen.

Om dit project te realiseren werkt BASF Antwerpen samen met twee leveranciers. Enerzijds Sentinel voor de aanlevering van de slimme sloten met beheersplatform en anderzijds Groep INTRO, een sociaal economisch bedrijf, dat instaat voor het onderhoud van de fietsen.

20220613_deelfietsen B-cycle.jpg
Communicatiedienst
Scheldelaan 600, 2040 Antwerpen, Belgium
Laatste update 26 juli 2022