12 juli 2019
BASF Antwerpen

Fakkelactiviteit van steamcracker

Antwerpen - 12/07/2019, 15u30 | Vandaag omstreeks 15u30 heeft er zich een technische storing voorgedaan bij de steamcracker installatie op BASF Antwerpen met fakkelactiviteit tot gevolg. De storing is onder controle. We verwachten 48 uur fakkelactiviteit.

Het fakkelen kan mogelijk licht- en geluidshinder veroorzaken bij de buren. BASF verontschuldigt zich bij de buren voor de mogelijke hinder en stelt alles in het werk om deze tot een minimum te beperken.

Fakkelen is een normale veiligheidsprocedure bij een storing of onderhoud. Het is nodig om de procesgassen op een veilige en milieuverantwoorde manier te evacueren uit de installatie.

Infolijn buren
Infolijn buren
24/7 bereikbaar
Communicatiedienst
Scheldelaan 600, 2040 Antwerpen, Belgium
Laatste update 12 juli 2019