BASF Antwerpen

Preannouncement check app (PAcheck)

Via de preannouncement check app (PAcheck) kan worden gecontroleerd, zowel door de medewerker zelf als door de Contractor Dispatchers, of al de vereiste documentatie voor het betreden van de site werd opgeladen. Het doel van deze PAcheck app is om een vlotte doorstroom te realiseren aan poort 6.  

Je kan op verschillende manieren inloggen op de PAcheck app:
 
 1. Ga hier naar de  PAcheck en vul vervolgens het preannouncement nummer in.

 2. Gebruik volgende URL (https://pacheck.basf.com/?Pass@geNumber=) en voeg het preannouncement nummer op het einde aan.
  (bv. https://pacheck.basf.com/?Pass@geNumber=123456 waarbij 123456 het PA-nummer is) 

  Hierdoor wordt het preannouncement nummer meteen correct in het kader ingevuld bij het openen van de link. Dit maakt het voor een contractormedewerker veel gemakkelijker om in te loggen via bv zijn/haar gsm.

De contractormedewerker die het preannouncement nummer of de rechtstreekse link ontvangt van de contractor dispatcher...

 • kan zelf nakijken of alle nodige documentatie werd opgeladen in Pass@ge;
 • kan zelf nagaan of zijn toegangsbadge en veiligheidstest nog steeds geldig zijn;
 • kan via de app de instructiefilm opstarten in zijn/haar taal;
 • kan zelf de status van zijn vooraanmelding opvolgen;
 • Kan op deze manier de site op een snelle en vlotte manier betreden.

De contractor dispatcher

 • kan het overzicht oproepen van al zijn/haar medewerkers. Moest er iets ontbreken kan hij/zij meteen de nodige aanpassingen doen;
 • kan eenvoudig nakijken welke documenten de contractor medewerker moet kunnen voorleggen/opladen: Limosa, A1, VCA-certificaat, ...;
 • kan via de app nakijken of de veiligheidsinstructies nog steeds geldig zijn of dat de test opnieuw afgelegd moet worden;
 • kan de status van de laatste aanvraag voor inrijvergunning met vaste bestuurder opvolgen. (Contractor dispatcher kan inrijvergunning via CarPer aanvragen).

Opgelet: De data voor de PAcheck wordt ieder uur bijgewerkt. Hierdoor zijn wijzigingen in Pass@ge met een vertraging zichtbaar in de PA check app.