Romania
Cine suntem

Obiectivele noastre

Ne-am stabilit obiective financiare și non-financiare ambițioase, astfel încât clienții, investitorii, angajații și alte părți interesate să poată monitoriza progresul nostru.
 

Obiectivul nostru este:

  • Să creştem volumele de vânzări mai rapid decât producția chimică globală.
  • Să creștem profitul operaţional (EBITDA) înainte de elementele speciale cu 3% până la 5% pe an.
  • Să obţinem o rentabilitate a capitalului angajat (ROCE) cu mult peste costul capitalului în fiecare an.
  • Să creștem dividendul pe acțiune în fiecare an pe baza unui flux de numerar puternic.
  • Să ne dezvoltăm fară să creștem emisiile de CO2 până în 2030.
  • Să utilizăm puterea de inovare pentru a obține până în 2025 vânzări în valoare de 22 de miliarde de Euro în cadrul programului Accelerator.
  • Să acoperim 90% din cheltuielile noastre relevante cu evaluări de sustenabilitate până în 2025 , iar 80% dintre furnizorii noştri să-şi îmbunătăţească performanţele de sustenabilitate la reevaluare.
  • Dorim ca peste 80% dintre angajații noștri să simtă că la BASF pot să prospere și să facă performanță.

Siguranța oamenilor și a mediului înconjurător, precum și managementul apei vor rămâne o prioritate esențială pentru operațiunile și conduita noastră de afaceri.

Succesul nostru economic este măsurat pe baza acestor indicatori cheie de performanță.