BASF Antwerpen

Water

Water is een bron van leven. Mens en natuur kunnen niet zonder, BASF evenmin. Net daarom is het van groot belang dat we er spaarzaam mee omspringen en dat we onze impact op het water dat we gebruiken zo klein mogelijk houden. 

waterzuivering (1).jpg

Pionier in waterzuivering

Het water in onze productie-installaties wordt zo vaak mogelijk hergebruikt. Als het echter verontreinigd raakt, wordt het afgevoerd als afvalwater. Dit afvalwater verlaat de site niet zonder eerst te zijn gezuiverd. BASF beschikt over een centrale biologische waterzuivering waarin de biologisch afbreekbare stoffen verwijderd worden. Bij de ingebruikname in 1980 was BASF Antwerpen een van de eerste bedrijven in het havengebied dat industrieel afval biologisch ging zuiveren.

water.JPG

Het juiste water inzetten

BASF gebruikt water zuinig en efficiënt en zet het juiste water in voor de juiste toepassing. We maken daarbij een onderscheid tussen water dat we gebruiken voor koeling, productie en sanitaire doeleinden. Voor elke toepassing spreken we een andere watervoorraad aan. Voor koeling gebruiken we vooral water dat we oppompen uit de dokken van de Antwerpse haven. Dat wordt opnieuw afgekoeld voor het terugvloeit naar de dokken. Voor de industriële productie gebruiken we oppervlaktewater uit het Nederlandse zoetwatergetijdengebied ‘De Biesbosch’.

 

interreg_Vlaanderen-Nederland_NL_Fund

We blijven ook onderzoek doen naar een nog duurzamere waterbehandeling. Daarom neemt BASF samen met een aantal andere bedrijven, overheden en kennisinstituten deel aan het project IMPROVED, een grensoverschrijdend onderzoeksproject naar duurzame alternatieven voor proceswater. Lees meer in het nieuwsbericht.