Global Home

Izjava o odbijanju odgovornosti

Općenite informacije

Ovu mrežnu stranicu vodi BASF. Sva prava na nju vlasništvo su BASF-a i pridržana su BASF-u.

Odgovornost za sadržaj

Sadržaj ove mrežne stranice izrađen je uz najveću pozornost. Međutim, BASF ne može jamčiti njegovu točnost, potpunost, pouzdanost, iskoristivost i ažurnost. Stoga je sam korisnik dužan stručno provjeriti ili dati na stručnu provjeru prikladnost cijelog sadržaja za njegovu namjenu.

BASF je odgovoran za vlastite sadržaje na ovoj mrežnoj stranici prema općim zakonima. Međutim, BASF nije obvezan nadzirati prenesene ili pohranjene informacije trećih strana i istražiti okolnosti koje ukazuju na nezakonito postupanje. To ne utječe na obvezu uklanjanja ili blokiranja upotrebe informacija prema općim zakonima. Međutim, odgovornost je moguća tek od datuma konkretne povrede. Po prijavi povrede, BASF će odmah ukloniti predmetni sadržaj.

Ova mrežna stranica i sve informacije o proizvodima (u daljnjem tekstu "informacije o proizvodima" ili "sadržaj koji se odnosi na proizvode") daju se u obliku u kakvom jesu i, ako to dopušta zakon, bez ikakvog (izričitog ili impliciranog) jamstva, obveze i odgovornosti. Osim u slučaju namjerne pogreške, BASF ne odgovara za štetu uzrokovanu upotrebom ili nastalu u vezi s upotrebom tih informacija. U svakom slučaju, BASF nije odgovoran i ne preuzima odgovornost za ikakve neizravne, uzgredne ili posljedične štete uzrokovane upotrebom ili nastale u vezi s upotrebom sadržaja.

Odgovornost za poveznice

Sadržaji na ovoj mrežnoj stranici uključuju i poveznice na vanjske mrežne stranice, nad kojima BASF nema nadzor. Stoga BASF ne može preuzeti odgovornost za njihov sadržaj. Za njihov je sadržaj uvijek odgovoran pružatelj usluga ili operator predmetne mrežne stranice. Prije stavljanja poveznica na neku vanjsku mrežnu stranicu, provjereno je sadrži li ona eventualne povrede zakona. Nije prepoznat nikakav nezakonit sadržaj. Stalna kontrola stranica dostupnih putem poveznica neopravdana je bez konkretnog dokaza povrede. Po prijavi povrede, BASF će odmah ukloniti predmetne poveznice. Nadalje, BASF ne odgovara za dostupnost tih stranica ili njihovog sadržaja.

Autorsko pravo

Sadržaj i radovi na ovim stranicama koje je prikupio BASF predmet su zakona o autorskom pravu. Za kopiranje, obradu, distribuciju i bilo kakvu upotrebu izvan okvira zakona o autorskom pravu nužna je pisana suglasnost BASF-a. U slučaju da autor sadržaja nije BASF, poštuju se autorska prava trećih strana. Sadržaji trećih strana označeni su kao takvi. Međutim, ako korisnik dozna za povredu autorskog prava, BASF moli za obavijest o tome. Po prijavi povrede, BASF će odmah ukloniti predmetni sadržaj.

Informacije o proizvodima

Informacije i dokumenti trećih strana

Ako se informacije o proizvodima koje se daju trećim stranama temelje na podacima o zalihama trećih strana, iz sigurnosno-tehničkog lista može se uzeti datum zadnjeg ažuriranja.

Iako BASF ulaže najveće napore da osigura točnost, potpunost, pouzdanost, ažurnost i iskoristivost informacija trećih strana, BASF odbija svako jamstvo ili odgovornost koliko to dopušta zakon.

Informacije i dokumenti BASF-a

Informacije o BASF-ovim proizvodima temelje se na BASF-ovim sadašnjim saznanjima i iskustvu i u skladu su s odlukama tijela za odobravanje proizvoda. Međutim, to korisnika ne oslobađa obaveze da provodi vlastita ispitivanja i testiranja zbog brojnih faktora koji mogu utjecati na obradu i primjenu proizvoda. Budući da skladištenje i upotreba nisu pod nadzorom BASF-a i BASF ne može predvidjeti sve bitne okolnosti, BASF isključuje bilo kakvu odgovornost za štetu koja proizađe iz nepravilnog skladištenja ili upotrebe.

BASF nije provjerio primjenu proizvoda u područjima koja nisu opisana u ovom priručniku. To se osobito odnosi na primjene koje su obuhvaćene dozvolom ili licencom tijela za odobravanje proizvoda, ali ih BASF ne preporučuje. BASF stoga isključuje bilo kakvu odgovornost za štetu koja proizađe iz takve primjene.

Na djelovanje proizvoda mogu utjecati raznorazni faktori, osobito lokalno ili regionalno okruženje. BASF i BASF-ovi partneri u distribuciji ne mogu preuzeti odgovornost za takve posljedice.

Korisnik proizvoda mora se pridržavati postojećih vlasničkih prava, zakona i propisa, odredaba iz odobrenja proizvoda i uputa. Sve izjave i informacije dane u njima podložne su promjenama bez najave.

Opći uvjeti prodaje

Osim ako je posebno utvrđeno u pisanom obliku, ovom mrežnom stranicom i njezinim sadržajem, materijalima i informacijama neće se mijenjati BASF-ovi Opći uvjeti prodaje.

Promjene i ažuriranja

BASF može bez ikakve odgovornosti i bez najave izmijeniti ovu stranicu ili njezine dijelove i/ili prekinuti njezinu funkciju u svakom trenutku po vlastitoj odluci i ne preuzima odgovornost za njezino ažuriranje.

Završne odredbe

Sva eventualna potraživanja ili tužbe povezane s ovom mrežnom stranicom ili njezinom upotrebom podliježu i tumače se u skladu sa zakonima Njemačke, isključujući njezina načela sukoba zakona.