Global Home

Munkavállalók

Munkavállalóink jelentős mértékben járulnak hozzá a BASF sikeréhez.Tehetséges embereket szeretnénk vállalatunkhoz vonzani és megtartani, valamint támogatni kívánjuk fejlődésüket. Ennek érdekében inspiráló, és az emberek között kapcsolatot teremtő munkahelyi környezetet hoztunk létre. Alapját a kölcsönös bizalmon, tiszteleten és a kiváló teljesítmény iránti elkötelezettségen alapuló befogadó vezetői magatartás képezi. 

 

Munkatársaink kulcsfontosságúak a BASF stratégiájának sikeres megvalósításában. Ezért támaszkodunk munkatársainkra és vezetőinkre. Segítünk nekik fejleszteni a szükséges készségeket, hogy a lehető legjobban támogassuk ügyfeleinket, és ellátjuk őket az ehhez szükséges eszközökkel. Vonzó munkakörülményekkel támogatjuk a kölcsönös bizalmon alapuló munkahelyi légkört, amelyekben a munkavállalók fejleszthetik egyéni készségeiket és potenciáljukat. A sokszínűség  bevonásával tovább kívánjuk erősíteni munkavállalói elkötelezettségünket és innovációs erőnket. Ez arra is alkalmassá tesz bennünket, hogy megfeleljünk az egyre gyorsabban változó környezet kihívásainak.

Mindazonáltal a képzett munkavállalók vonzása és megtartása egyre több kihívás és kockázat elé állít bennünket. Különböző tanulási és fejlődési lehetőségek, vonzó bérezés és juttatások biztosításával, valamint a magán és szakmai élet közötti egyensúly támogatása iránti elkötelezettségünkkel meg akarjuk őrizni vonzó munkáltatói hírnevünket. Annak érdekében, hogy a jövőben is vonzzuk és megtartsuk vállalatunk tehetségeit, folyamatosan dolgozunk a BASF munkáltatói vonzerején. Általános lehetőség- és kockázatkezelésünk részeként szisztematikusan rögzítjük a rövid és hosszú távú lehetőségeket és kockázatokat.

 

Munkavállalói létszám

2023. december 31-re a munkavállalók száma 111.991-re növekedett a 2022. decmber 31-i 111.481 főhöz képest. A növekedés elsősorban az ázsiai- csendes-óceáni térségben bekövetkezett létszámnövekedésnek köszönhető. Különösen a kínai Zhanjiangban található új Verbund telephelyen. Ezt részben ellensúlyozták a nyugdíjazások és a nyugvó fogalalkoztatás miatti távozások, valamint az Európára összpontosító költségmegtakarítási programmal kapcsolatos intézkedések. 3.045 gyakornokot foglalkoztattunk (2022-ben 3.049), akiknek 21,3%-a nő volt. Összesen 2.305-an határozott idejű szerződéssel dolgoztak nálunk (ebből 43,4% a női munkaerő).

BASF Csoport munkavállalóinak száma régiónként

(Összesen 111.991,  melyből 26,7% nő, 2023. december 31.)

BASF Group employees by region