Global Home

Munkavállalók

Munkavállalóink jelentős mértékben járulnak hozzá a BASF sikeréhez.Tehetséges embereket szeretnénk vállalatunkhoz vonzani és megtartani, valamint támogatni kívánjuk fejlődésüket. Ennek érdekében inspiráló, és az emberek között kapcsolatot teremtő munkahelyi környezetet hoztunk létre. Alapját a kölcsönös bizalmon, tiszteleten és a kiváló teljesítmény iránti elkötelezettségen alapuló befogadó vezetői magatartás képezi. 

 

Munkatársaink kulcsfontosságú szerepet játszanak a BASF stratégiájának sikeres megvalósításában. Innovatív és fenntartható megoldásokkal járulnak hozzá annak a világnak a megváltoztatásához, amelyben élünk. Továbbra is tudjuk, mekkora értéket képviselnek a kiváló alkalmazottak, vezetők és a munkakörülmények, és arra törekszünk, hogy biztosíthassuk munkatársaink számára azokat az eszközöket és készségeket, amelyek a jövőben lehetővé teszik ügyfeleink termékeinek és szolgáltatásainak még nagyobb mértékű differenciálását és személyre szabottságát. A frissített vállalati stratégia részeként a munkavállalói elkötelezettségre és a hatásokat eredményező vezetésre összpontosítunk. Minden tevékenységünk esetében elkötelezetten törekszünk a nemzetközileg elismert munkaügyi és szociális normák betartására. Azt szeretnénk, ha munkakörülményeink az innováció motorjaként működjenek, ennek pedig egyik módja a sokféleség biztosítása.

Azt szeretnénk, hogy munkatársaink sikeresen fejlődjenek és az egyéni tehetségeiket a lehető legjobban ki tudják aknázni – szintén figyelembe véve különösen a demográfiai változások és a munka digitalizálása következtében egyre gyorsabban változó környezetet is. Ennek az alapja az egész életen át tartó tanulás és az egyéni dolgozói fejlődés. A fizetés és a juttatások, valamint a magán és a szakmai élet egyensúlyba hozását célzó ajánlatok eredményeképpen áll össze a teljes körű ajánlatunk. Nyomon követjük munkáltatói rangsorolásokat, hogy a jövőben is tehetséges embereket vonzhassunk a vállalathoz. Munkatársaink ebben is fontos szerepet játszanak a BASF nagyköveteként.

 

Munkavállalói létszám

2022. december 31-re a munkavállalók száma 111.481-re megnövekedett a 2021. december 31-i 111.047 főhöz képest. 1.200 munkavállaló csatlakozott a BASF vállalatcsoporthoz. 3.120 gyakornokot foglalkoztattunk (2021: 3.028) és 2.468-an határozott idejű szerződéssel dolgoztak nálunk (ezek 47,4%-a női munkaerő).

BASF Csoport munkavállalóinak száma régiónként

(Összesen: 111.481, melyből 26.4% nő, 2022.December 31.)

BASF Group employees by region