Global Home

Célok és a célok elérése, 2023

A jövőben az lesz az üzleti siker, ha értéket tudunk teremteni a környezet, a társadalom és az üzleti világ javát szolgálva. Ez vezérelt bennünket abban, hogy nagyravágyó globális célokat tűzzünk ki magunk elé az egész értékláncunk mentén és a fenntarthatóság három dimenziójában is. Átlátható jelentéseket adunk ki céljaink eléréséről, hogy ügyfeleink, befektetőink, munkavállalóink és egyéb érdekeltjeink is nyomon követhessék fejlődésünket.

Ezért követünk ambiciózus célokat a teljes értékláncunk mentén. A célok eléréséről átlátható módon számolunk be, hogy érdekelt feleink nyomon követhessék az előrehaladásunkat.

Célunk a nyereséges növekedés. Szeretnénk az értékesítési volumeneket a globális vegyipari termelés bővülésénél gyorsabb ütemben növelni, tovább szeretnénk javítani nyereségességünket, a befektetett tőke megtérülését (ROCE) jelentősen a tőkeköltség százalékos aránya felett elérni, és az erős szabad cash flow-ra alapozva minden évben növelni szeretnénk az egy részvényre jutó osztalékot.

 

E pénzügyi célok mellett átfogó fenntarthatósági célokat tűztünk ki magunk elé. Az elkövetkező években jelentősen csökkenteni kívánjuk CO2-kibocsátásunkat. A termelésből (Scope 1) és az energiavásárlásból (Scope 2) származó kibocsátás csökkentésére vonatkozó célok mellett1 2023-ra új nyersanyag-beszerzési célt (Scope 3.1)2 tűztünk ki magunk elé. A 3.1-es hatókörbe tartozó kibocsátásokat is hozzáadtuk az üvegházhatású gázok kibocsátására vonatkozó 2050-es nettó nulla célkitűzésünkhöz. E cél részeként azon dolgozunk, hogy megerősítsük ellátási láncaink fenntarthatóságát és felelősségteljesebben használjuk fel az erőforrásokat.

Termékportfóliónkat még szorosabban szeretnénk összehangolni a klímavédelemmel és a körforgásos gazdasággal. Ennek elérése érdekében tovább frissítettük a termékportfóliónk meghatározott fenntarthatósági kritériumok alapján történő értékeléséhez használt módszertant, és új célértéket határoztunk meg a fenntarthatósághoz különösen hozzájáruló termékek számára.

Tovább kívánjuk javítani a termelés biztonságát, és 2023 óta egy új rendszer szerint jelentünk, amely a súlyos munkahelyi balesetekre és eseményekre összpontosít.

Célunk továbbá, hogy növeljük a nők számát a vezető pozíciókban, és olyan munkakörnyezetet teremtsünk, amelyben munkatársaink úgy érzik, hogy képesek a legjobb teljesítményt nyújtani.

Mindezen törekvések azt a célt szolgálják, hogy üzleti tevékenységünket egy fenntarthatóbb jövő felé irányítsuk, és ezzel egyidejűleg hozzájáruljunk az ENSZ fenntartható fejlődési céljaihoz. Itt olyan területekre helyezzük a hangsúlyt, amelyeket vállalatként befolyásolni tudunk. Ide tartozik különösen a 2. fenntartható fejlődési cél (Az éhezés megszűntetése), az 5. cél (Nemek közötti egyenlőség), a 6. cél (Tiszta víz és alapvető köztisztaság), a 7. cél (Megfizethető és tiszta energia), a 8. cél (Tisztességes munka és gazdasági növekedés), a 12. cél (Felelős fogyasztás és termelés) és a 13. cél (Fellépés az éghajlatváltozás ellen).

Nyereséges növekedés

Hatékony klímavédelem

Felelős beszerzés

Erőforrás-hatékonyság és biztonságos termelés

Munkavállalói elkötelezettség és sokszínűség

legend-reduction-target.png

Csökkentési cél

1 Az igazgatótanács javaslata szerinti osztalék

2 Scope 1 és Scope 2 (az energia harmadik félnek történő értékesítését leszámítva, de az ellentételezést beleértve). A célérték az üvegházhatású gázokról szóló jegyzőkönyv szerinti, CO2-egyenértékre (CO2e) átszámított üvegházhatású gázokat tartalmazza. A bázisév 2018.

3 A biztonsági célértékeket és a jelentést egy új rendszernek megfelelően fogjuk frissíteni 2023-ban.

4 Rendszeresen kiszámítjuk a munkavállalók elkötelezettségi szintjét. A legutóbbi felmérést 2022-ben végeztük.

Az ENSZ fenntartható fejlődési céljaival összhangban végezzük tevékenységeinket