Cine suntem

Chimia asigură mai multă apă curată și potabilă

Apa este esența vieții. Chimia purifică apa poluată.

Apa este principala sursă a vieții. Suntem 80% apă. 70% din suprafața totală a planetei este ocupată tot de apă. Cu toate acestea, apa devine, din ce în ce mai mult, o resursă limitată, întrucât populația lumii continuă să crească - la fel și cererea de apă.

Există suficientă apă dulce pe planetă pentru șapte miliarde de oameni, dar aceasta este distribuită inegal, iar mare parte din ea este irosită, poluată și gestionată într-un mod nesustenabil. Multe dintre provocări în ceea ce privește gestionarea resurselor de apă, pot fi rezolvate cu soluții adecvate de tratare a acesteia.

clean water 1.jpeg

Soluții de tratare a apei

Soluțiile de tratare a apei purifică apa poluată și îndepărtează suspensiile solide, bacteriile, germenii și virușii. De asemenea, chimia poate transforma apa de mare în apă potabilă. De la tratarea apelor uzate și industriale, la soluții de ultra-filtrare și desalinizare, chimia joacă un rol cheie. 

Marta Juan y Seva Martinez, research worker, is examining membranes for the treatment of water. These consist of BASF polymers. After their production the membranes are stored in water in order to prevent them drying out.

Various teams are working worldwide, for example in Ludwigshafen and Singapore, on new materials for the efficient treatment of water.

Folosirea sustenabilă a apei

Folosirea sustenabilă a apei și conservarea, la nivel mondial, a resurselor naturale de apă este una dintre preocupările noastre. Ne-am angajat să milităm pentru utilizarea responsabilă a apei de-a lungul întregului lanț valoric, dar și la nivelul bazinului hidrografic. Suntem aliniați la Obiectivele ONU de Dezvoltare Durabilă pentru Apă și recunoaștem dreptul omului de a avea acces la apă și la sisteme de canalizare.

Utilizarea sustenabilă a apei este unul din obiectivele BASF, parte integrantă a strategiei „Creăm chimie pentru un viitor durabil”. Ne-am propus un obiectiv global pe termen lung: până în 2030, dorim să stabilim un management durabil al apei, la toate locațiile din zonele de stres hidric și la locațiile noastre de tip Verbund.

Participarea la parteneriate mondiale care susțin această temă ne permite să ne îmbunătățim cunoștințele și să împărtășim experiența noastră cu ceilalți. Din 2010, participăm la raportarea apei de către CDP. Am semnat „Angajamentul pentru acces la apă sigură, canalizare și igienă la locul de muncă” (Pledge for Access to Safe Water, Sanitation and Hygiene at the Workplace - WASH), dorind să implementăm accesul la apă sigură, canalizare și igienă la locul de muncă, la un standard corespunzător pentru toți angajații din toate domeniile.

clean water 3.jpeg