BASF Antwerpen

Pass@ge

Pass@ge is de online toepassing waarmee contractorfirma's hun eigen medewerkers of die van onderaannemers vooraf kunnen aanmelden. Dankzij een correcte voorafaanmelding verloopt de toegang tot de site op de dag van de werken sneller.

Pass@ge is een online tool waar je als hoofdaannemer je medewerkers en onderaannemers voor de start van de werken online moet aanmelden. Pass@ge laat je ook toe om vooraf noodzakelijke wettelijke documenten op te laden (zoals VCA en Limosa, indien van toepassing). BASF doet vervolgens de noodzakelijke controles.

Op basis van een correcte aanmelding kan een toegangsbadge worden uitgereikt en kunnen de IT worden aangevraagd (indien van toepassing). De toegangsprocedure op de dag van de werken verloopt zo een stuk sneller.

Het correct aanmelden van medewerkers is de verantwoordelijkheid van de aannemer. Niet-conforme aanmeldingen worden in rekening gebracht bij toewijzing van volgende opdrachten.

Ga naar Pass@ge

Om toegang te krijgen tot Pass@ge, kunnen per contractorfirma één of meerdere medewerkers (twee medewerkers wordt aangeraden) geregistreerd worden als 'contractor dispatcher'. Deze registratie gebeurt via de afdeling Procurement van BASF Antwerpen. De contactgegevens van deze afdeling vind je rechts. Na de registratie en activatie beschikt de medewerker over een gebruikersnaam en paswoord waarmee hij toegang heeft tot Pass@ge. De contractor dispatcher meldt in Pass@ge de medewerkers van zowel de hoofaannemer als de onderaannemers aan.

De voorafaanmelding dient minstens 3 dagen op voorhand te gebeuren op basis van het bestelnummer (zie rechts bovenaan 1e pagina van de bestelling).

Op basis van een correcte aanmelding kan een toegangsbadge worden uitgereikt en kunnen de IT worden aangevraagd (indien van toepassing).

Bij VCA-plichtige werken is het belangrijk dat de contractorfirma een geldig VCA-certificaat oplaadt in Pass@ge, zowel van de eigen firma als van de partnerfirma.

Vóór medewerkers van de contractorfirma de site kunnen betreden, dienen zij te slagen voor de veiligheidstest. Hiervoor dienen zij de veiligheidsintroductie te bekijken.

De veiligheidsintroductie kan ter plaatse of online bekeken worden. Wanneer de medewerker de veiligheidsintroductie al online heeft bekeken, hoeft deze op de dag van de werken alleen nog de test af te leggen. Dat versnelt de toegansprocedure op de dag van de werken.

De veiligheidsintroductie is online beschikbaar in verschillende talen.

De contractor is verplicht om zijn medewerkers vooraf aan te melden en hen een afdruk van deze vooraf aanmelding mee te geven waarop het vooraf aanmeldingsnummer (PA-nummer) vermeld staat.​

Medewerkers zijn correct vooraf aangemeld als:

  1. de medewerker als contractor- of subcontractormedewerker een volledig ingevuld dossier heeft in Pass@ge
  2. alle noodzakelijke documenten werden opgeladen in zijn dossier
  3. de medewerker de noodzakelijke documenten bij zich heeft ter verificatie

 

Let wel: in kader van GDPR mogen geen documenten opgeladen worden die in strijd zijn met de privacywetgeving​.

Correct aangemelde medewerkers kunnen de groene pijlen volgen en worden verder geholpen aan de toegewezen balie.​

Medewerkers die niet over een vooraf aanmeldingsnummer beschikken zullen de contactpersoon van de contractor moeten contacteren om zich alsnog correct te laten aanmelden.

Pas in tweede instantie kan de medewerker de blauwe pijlen volgen naar de “trouble desk” voor verder ondersteuning. De “trouble desk” wordt geopend nadat alle correct vooraf aangemelde medewerkers werden behandeld.

Bij vragen over Pass@ge of problemen bij het inloggen kan je terecht bij de Pass@ge-preannouncement service desk:

 

Een gebruikershandleiding, quick reference card en lijst met veelgestelde vragen (FAQ) vind je in Pass@ge onder de hoofding 'Help'.

BASF Antwerpen Procurement Services
Scheldelaan 600, 2040 Antwerpen, Belgium