BASF Antwerpen

Pass@ge

Online aanmelden van (sub)contractormedewerkers om toegang te krijgen tot de BASF Antwerpen Site en/of de BASF IT-systemen.

Pass@ge is de online toepassing waarmee contractorfirma's hun eigen medewerkers of die van subcontractoren tijdig (minstens drie werkdagen op voorhand – zie verder) moeten aanmelden. Noodzakelijke wettelijke documenten dienen in deze toepassing te worden opgeladen. Bij een correcte aanmelding ontvangt de opgegeven medewerker nadien een toegangsbadge en kunnen indien nodig IT-rechten voor hem/haar worden aangevraagd.

Bij aanvang van het contract registreert Procurement Services BASF Antwerpen minstens één week op voorhand minstens twee medewerkers voor de contractorfirma in Pass@ge als "Contractor Dispatchers". Dit zijn de personen die de medewerkers van zowel de hoofd- als de subcontractoren in de toepassing zullen aanmelden. Zij ontvangen hiervoor een gebruikersnaam en wachtwoord.

Het is belangrijk dat de Contractor Dispatcher minstens drie werkdagen op voorhand zowel eigen medewerkers, als medewerkers van subcontractoren die worden ingezet, aanmeldt in Pass@ge. Voor elke aanmelding, oftewel preannouncement, zal in Pass@ge een preannouncement nummer worden aangemaakt. O.a. dit nummer moet de medewerker op de dag van de werken ter beschikking hebben (zie Verplichte documenten onthaal). Daarnaast moeten ook contractormedewerkers die enkel toegang tot onze BASF IT-systemen nodig hebben, en dus nooit naar de site zullen komen (zogenaamde ‘Remote Workers’), vooraf via Passage worden aangemeld.

Gebruikershandleidingen van de tool, quick reference cards en lijst met veelgestelde vragen (FAQ) vind je in Pass@ge zelf terug onder de hoofding ‘Preannouncement’ – ‘Help’.

Om uiteindelijk een persoonlijke toegangsbadge te kunnen krijgen, dienen de medewerkers tijdig online aangemeld te zijn. Via de Preannouncement check app (PAcheck app) kan zowel door de medewerker zelf, als door de Contractor Dispatcher, worden gecontroleerd of al de vereiste documentatie voor het betreden van de site werd opgeladen.

BASF Site Security zal aan het onthaal de documenten en de preannouncement in Pass@ge controleren. Indien in orde, en geslaagd voor de veiligheidstest, ontvangt de medewerker de badge. Ook moet de medewerker vooraf de veiligheidsfilm over de Life Saving Rules bekijken ter voorbereiding van de veiligheidstest bij aanmelding aan Poort 6.

Indien alle nodige documentatie werd voorzien, en geslaagd voor de veiligheidstest, ontvangt de medewerker een toegangsbadge. Nieuwe medewerkers moeten de eerste keer worden opgehaald aan de poort door de verantwoordelijke.

Bij vragen over Pass@ge of problemen bij het inloggen kan je terecht bij de Pass@ge-preannouncement service desk:

 

Een gebruikershandleiding, quick reference card en lijst met veelgestelde vragen (FAQ) vind je in Pass@ge onder de hoofding 'Help'.