Global Home
Biz kimiz?

Sosyal Sorumluluk

BASF, üretimleriyle toplumun yaşam kalitesini yükseltirken doğal kaynakların idareli kullanımı ve çevrenin korunması konularında da üzerine düşen görevleri yerine getiriyor.

Gerçek ekonomik verimlilik, doğal kaynakların verimli kullanılmasıyla gerçekleşiyor. BASF, "Az tüketim, nitelikli üretim’’ felsefesiyle, sürdürülebilirlik hedeflerinde somut adımlarla ilerliyor. Toplumda sürdürülebilirlik bilincinin yerleşmesini hedefleyen BASF, şirket faaliyetlerine paralel olarak sosyal sorumluluk projelerinde de; çevresel, ekonomik ve kültürel gelişimi destekliyor. Gelişimi, yaratıcılığı ve üretkenliği desteklenen bireylerin topluma ve dünyaya duyarlı ve faydalı vatandaş olacağı düşüncesiyle BASF’nin sosyal sorumluluk projelerinin temelinde eğitim bulunuyor.
BASF, sosyal sorumluluk faaliyetlerini çok yönlü ve birbirini tamamlayıcı nitelikte tasarlayıp çevreye ve topluma fayda sağlamayı hedefliyor. BASF Türk Kimya; BASF Global'in üretmiş olduğu ve çeşitli ülkelerde devam eden sosyal sorumluluk projelerini Türkiye’de uyguluyor. Buna ek olarak, BASF Türk ekibi tarafından, ülkenin ihtiyaçlarına cevap veren yeni projeler geliştiriliyor.
BASF, sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda sivil toplum kuruluşlarına ve çeşitli projelere desteğini sürdürürken, tüm paydaşlarının ve çalışanlarının sosyal sorumluluk çerçevesinde hareket etmelerini sağlamak için BASF düzenli eğitimler gerçekleştiriyor.