Global Home
Sürdürülebilirlik

Sürdürülebilir bir gelecek için kimya yaratıyoruz

Herkes için yüksek yaşam kalitesiyle yaşanabilir bir gelecek sağlayan bir dünyaya katkıda bulunmak istiyoruz. Bunu, müşterilerimiz için kimya yaratarak ve mevcut kaynakları en iyi şekilde kullanarak yapıyoruz. Sürdürülebilir bir geleceğe olan katkımızı optimize etmek için, ticari faaliyetlerimizin ekonomik, çevresel ve toplumsal yönlerinin genel etkisini Topluma Değer  metodolojimizle ölçüyoruz. BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarının (SKA'lar) uygulanmasında Birleşmiş Milletler’e destek veriyoruz, Paris İklim Anlaşması'na bağlı kalıyoruz.

Zamanımızın en büyük zorluğu iklim değişikliği ile mücadele ediyoruz ve bu doğrultuda, 2050 yılına kadar net sıfır CO2 emisyonu sağlamayı hedefliyoruz. Bunun başarabilmek için üretim ve enerji kullanımımızda daha verimli hale geliyoruz, yenilenebilir enerji kullanımımızı artırıyoruz, kimyasalların üretimi için CO2 içermeyen yeni süreçlerin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasını hızlandırıyoruz.

Değer zincirinde sürdürülebilirliğe katkı sağlayan Accelerator çözümleriyle müşterilerimiz için değer yaratıyoruz. Döngüsel Ekonomi programımızla büyümeyi kaynak tüketiminden ayrıştırmayı hedefliyoruz. Döngüsel çözümler atığı azaltır, fosil kaynaklarını korur ve CO2 emisyonlarının azaltılmasına yardımcı olur.

Tedarik zincirinde ve faaliyetlerimizde sorumluluk alıyoruz. Tedarikçilerimizle birlikte, sürdürülebilirlik performanslarını değerlendirmek ve geliştirmek için birlikte çalışıyoruz, tedarikçilerimizi de Tedarikçi CO2 Yönetim Programına dahil ediyoruz. Operasyonlarımızda, entegre üretim ağımız olan Verbund’da kaynaklarımızı verimli kullanıyoruz. Sorumlu bir şekilde hareket ediyoruz, emisyonları ve atıkları azaltarak çevreyi koruyoruz. Orman ve okyanuslar gibi işleyen ekosistemlerin korunmasını destekliyoruz. Plastik Atıkları Sonlandırma İttifakı’na katılımımızı buna bir örnek olarak gösterebiliriz.  Üretim tesislerimizde, su açısından önemli alanlarda ve Verbund tesislerimizde sürdürülebilir su yönetimini hayata geçiriyoruz.

Kendi operasyonlarımızda ve iş ilişkilerimizde İnsan Haklarına saygı, sosyal sorumluluğumuzun temelini oluşturur. Güvenli bir çalışma ortamı sağlıyoruz. Çeşitliliği benimsiyoruz, kapsayıcı bir iş ortamı yaratıyoruz ve tüm çalışanlarımızın iş yaşamına katılımını teşvik ediyoruz.

Değer zinciri içerisinde BASF’nin sürdürülebilirlik taahhütleri hakkında daha fazla bilgiyi aşağıdaki interaktif grafikte bulabilirsiniz.

BASF Sustainability roadmap graphic.jpg

BASF'deki sürdürülebilirlik hakkında daha fazlasını öğrenin