Core Topics

Kabely, které uspokojí zvyšující se energetické nároky.

Elektřina přenášená téměř beze ztrát? Elektrický odpor, který jednoduše zmizí? Odpovědí jsou vysokoteplotní supravodiče.

Energie je motorem světa – zejména ve velkoměstech. Urbanizace zvyšuje hustotu energie a prostor je stále vzácnější. Naše pásky z oxidů yttria, barya a mědi vedou elektřinu bez odporu. Supravodivé kabely proto mohou využívat stávající kabelové kanály a rozvodny, aby přenášely mnohem více energie do vnitřního města než běžné měděné kabely. Kromě toho se mřížka stává spolehlivější díky supravodivým omezovačům zkratových proudů, které pomáhají předejít výpadkům elektrické energie způsobeným zkraty.

Supraleiter machen effiziente Stromübertragung möglich / Super
Supraleiter machen effiziente Stromübertragung möglich / Super