Core Topics

Města s vodopropustnými povrchy

Města po celém světě stále lépe hospodaří s vodou. Elastopave® je systém, který zajišťuje, aby se dešťová voda účinně vsakovala a doplňovala zásoby podzemní vody.

Elastopave® využívá principu vázání vhodných směsí drceného kamene s polyuretanem, čímž vzniká pevný povrch, který je propustný pro vodu a vzduch. Díky promyšlenému mixu vybraného kamene má povrch mnoho vzájemně propojených dutin, a tím i vysoký stupeň pórovitosti. Do půdy, která dokáže efektivně vsakovat dešťovou vodu, se takto mohou doplňovat zásoby podzemní vody. Elastopave® se snadno zpracovává a směs kamenů se může měnit tak, aby se mísila s bezprostředním okolím. Tím se navíc eliminují poplatky za odvádění odpadních vod do kanalizace – ty jsou totiž spojené právě s příliš utěsněnými povrchy. Díky tomu máme z designu, přitažlivosti, dlouhověkosti a ekologické šetrnosti tohoto systému všichni užitek.

smart_cities_Infrastructure_Elastopave.jpg
smart_cities_Infrastructure_Elastopave2.jpg