Core Topics

Zlepšená kvalita ovzduší v nových vozidlech

Kvalita ovzduší se často sleduje ve vnějším prostředí, ale je stejně důležité chránit i vzduch, který dýcháme uvnitř budov – a to zejména v těsné blízkosti.

Ve svých vozidlech trávíme stále víc času, a proto může mít kvalita vzduchu v nich významný dopad na naše pohodlí. V malém uzavřeném prostoru automobilu mohou být znečišťující látky ve vzduchu pro řidiče a cestující škodlivé. Proto jsme vyvinuli nová nízkoemisní řešení, díky nimž je vzduch uvnitř vozidla čistší. Tyto nákladově efektivní inovace splňují i ty nejnáročnější předpisy pro regulaci emisí, takže můžeme podnikat silniční výlety po nádherné krajině s nižším dopadem na životní prostředí.

The RN30’s interior features innovative materials contributing
smart_cities_Moving_Forward_LowVOC2.jpg